タイ語の最近のブログ記事

จากการประกาศสถาณการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ผ่านมานั้น
ทำให้เราต้องหยุดการให้บริการให้คำปรึกษาที่เคาน์เตอร์ของศูนย์นานาชาติ
แต่นับตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป เราจะทำการเปิดบริการให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติที่ศูนย์ตามปกติอีกครั้ง
หากท่านเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ ขอความร่วมมือทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือ อีกทั้งโปรดหลีกเลี่ยงการเข้าพบหากท่านมีไข้หรือรู้สึกไม่สบาย
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

เวลาทำการแผนกให้คำปรึกษา: 10: 00น.–12: 00 น. และ 13: 00น.–16: 00 น
ภาษาไทย: ทุกวันจันทร์ และ วันอังคาร
ท่านสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์และอีเมลได้เช่นกัน
สายตรงถึงผู้ให้คำปรึกษา: 044-455-8811
อีเมล: soudan39@kian.or.jp

เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพิเศษของรัฐบาล(100,000 เยน) ในขณะนี้ แผนกติดต่อของ สำนักงานเขตและโทรศัพท์สายตรงเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือนี้ มีผู้ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก เราจึงขอแนะนำให้ท่านสมัครเพื่อรับผลประโยชน์ดังกล่าวทางไปรษณีย์

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันการส่งใบสมัครทางจดหมาย

เวปไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษทางเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่นแก่บุคคลทั่วไป มีภาษาต่างๆรวมถึงภาษาไทยด้วย ผลประโยชน์ที่ได้รับ 100,000 เยน ต่อคน
โดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสมัครและคำถามที่พบบ่อย

 • ข้อระวังกลอุบายหลอกลวงผลประโยชน์จากเงินพิเศษ
 • โปรดระวังรัฐบาลไม่มีนโยบายให้ท่านรับเงินจากเครื่อง ATM หรือมีการขอโอนค่าบริการเมื่อได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์พิเศษจากรัฐบาล

ศูนย์ข้อมูลทางการแพทย์AMDAเปิดให้บริการให้คำปรึกษาหลากหลายภาษาเกี่ยวกับ COVID19
ระยะเวลา: 10 เมษายนถึง 20 พฤษภาคม
เว็บไซต์: https://www.amdamedicalcenter.com/news
1.ให้คำปรึกษาเป็นภาษาไทย
โทรศัพท์: 03-6233-9266
วันอังคารในช่วงเวลา 10:00 น. - 17:00 น.
2.ให้คำปรึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์: 03-6233-9266
วันธรรมดาในช่วงเวลา 10:00 น. - 17:00 น.
วันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ในช่วงเวลา 10:00 น. - 15:00 น.
3.ให้คำปรึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์: 090-3359-8324
วันธรรมดาในช่วงเวลา 10:00 น. - 17:00 น

ดิฉันอิโตะเป็นหัวหน้าแผนกความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งดิฉันได้เริ่มงานที่ศูนย์ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
ในขณะนี้เนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับcoronavirusยังน่าเป็นห่วง
โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของทุกท่านทางศูนย์นานาชาติคาวาซากิจึงจะปิดให้บริการจนถึงวันที่6พฤษภาคม
◆สำหรับการบริการให้คำปรึกษานั้นสามารถติดต่อทางอีเมลหรือโทรศัพท์ได้เท่านั้น (ไม่สามารถเข้ามารับการปรึกษาที่ศูนย์โดยตรง)
ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่าน
โทรศัพท์สายตรงติดต่อเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาชาวต่างชาติ: 044-455-8811
อีเมลเพื่อขอคำปรึกษา: soudan39@kian.or.jp

« กรณีเมื่อสมาชิกในครอบครัวถูกสงสัยว่าติดเชื้อ coronavirus สายพันธ์ใหม่ 8 ข้อควรระวังที่ต้องปฏิบัติที่บ้านของท่าน »


จัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ

 1. การแยกห้อง
  ท่านจะต้องแบ่งแยกห้องให้เป็นส่วนตัว โดยผู้ติดเชื้อไม่ควรออกจากห้องให้มากที่สุด
 2. จำกัดสมาชิกที่สามารถติดต่อดูแลผู้ติดเชื้อนั้นให้มีจำนวนน้อยที่สุด
 3. ต้องใส่หน้ากากอนามัยและห้ามนำหน้ากากที่ใช้แล้วไปที่ห้องอื่น
  อีกทั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวของหน้ากากที่ใช้แล้ว
  หลังจากถอดหน้ากากแล้วให้ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง
 4. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค
 5. ต้องระบายอากาศและให้มีอากาศถ่ายเทอย่างสม่ำเสมอ
 6. หมั่นฆ่าเชื้อบริเวณที่ถูกสัมผัส
  รวมทั้งควรล้างห้องน้ำและห้องสุขาด้วยน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อร่วมด้วย
 7. ซักผ้าและเสื้อผ้าที่สกปรก
  จะต้องสวมถุงมือและหน้ากากเมื่อต้องซักผ้าที่ปนเปื้อนด้วยของเหลวที่ขับออกมาจากร่างกาย สามารถซักล้างด้วยผงซักฟอกทั่วไปและตากให้แห้ง
 8. ทิ้งขยะในถุงปิด
  กระดาษชำระที่ใช้ทำความสะอาดจมูกหรือเช็ดเสมหะ จะต้องทิ้งลงในถุงพลาสติกแล้วผูกปากปิดทันทีก่อนนำออกมาจากห้อง

ท่านสามารถติดต่อกับหน่วยงานนี้หากท่านต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการขอค่าชดเชย เนื่องจากการเลิกจ้างหรือการปิดชั่วคราวของบริษัทและอื่นๆ ซึ่งเป็นผลกระทบมาจาก Covid-19

สถานที่ :
สำนักงานแรงงานการจ้างงานสภาพแวดล้อมและความเสมอภาคคานากาว่า     แผนกแนะนำและให้คำปรึกษาแรงงานทั่วไป
(ชั้น 13 โยโกฮาม่าได 2โกโดโจะชะ 5-57 คิตะนะคะโดริ เขตนาคะ เมืองโยโกฮาม่า
โทรศัพท์ :
045-211-7358 (สายตรง)
เวลา :
8:30–17:15 (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โฮมเพจการบริการให้คำปรึกษาด้านแรงงานสำนักงานคานากาว่า
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/_20200213_00001.html

โดยปกติทางศูนย์นานาชาติจะมีการอัปเดตข้อมูลของบล็อกนี้เป็นจำนวนสองครั้งต่อเดือน
แต่ในเดือนนี้เรากำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ coronavirus สายพันธ์ใหม่ซึ่งแพร่ไปทั่วโลกในปัจจุบัน

เมืองคาวาซากิ จัดให้มีสายด่วนสำหรับผู้ที่มีคำถามทั่วไปเกี่ยวกับโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
โทรศัพท์: 044-200-0730 เวลาทำการ: วันธรรมดา, 8: 30–17: 15
สำหรับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โปรดโทรศัพท์ติดต่อไปที่ศูนย์สุขภาพของเขตด้านล่าง

 • เขตคาวาซากิ » 044(201)3189
 • เขต ไซไว » 044(556)6715
 • เขตนาคะฮาระ » 044(744)3104
 • เขตทาคะทจึ » 044(861)3341
 • เขตมิยะมาเอะ » 044(856)3217
 • เขตทามะ » 044(935)3217
 • เขต อาซาโอะ » 044(965)5218

โดยทุกเขตข้างต้นเจ้าหน้าที่จะสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

ฮินะมะสึริเป็นเทศกาลเด็กผู้หญิงของญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับช่วงฤดูกาลที่ดอกของต้นพีชบานพอดี
โดยเทศกาลนี้เป็นการอธิษฐานเพื่อให้เด็กผู้หญิงมีการเจริญเติบโตและสุขภาพที่ดี
ในช่วงเทศกาลนี้ตุ๊กตาฮินะจะถูกตกแต่งประดับประดาไปด้วยดอกพีช
ส่วนเด็กๆจะได้รับประทานขนมอาราเระและอิชิโมจิ นอกจากนี้ยังมีการดื่มสาเกหวาน(อามะสาเกะ)และรับประทานจิระชิซูชิอีกด้วย
สำหรับเทศกาลเด็กผู้ชายนั้นจะมีขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม

counter