タガログ語の最近のブログ記事

Pumasok na tayo sa Ika-2 taon ng Reiwa(Reiwa 2nd yr.) At nitong taon na Zodiac ay Year of the mouse".Mayroong 12 na Zodiac signs at ito ay orihinal na ginagamit ng bansang Tsina,na nagsasaad ng panahon,direksyon petsa at ng oras.
Ang mga ZODIACS na ; (鼠)rat,(牛)ox,( 虎)Tiger, (卯) rabbit, (龍 )dragon, (蛇) snake, (馬)Horse,(羊)Hitsuji/Goat),(猿) Saru/monkey,(鶏)Tori/roaster,(犬)inu/Dog, 亥(inushishi)kabuuan ng 12 klase.

Pag Bagong-Taon ay may kanya-kanyang signs o words kung gamitin ito.
1. 子 ne (nezumi/Rat/daga)
2. 丑  (ushi / Ox /baka)
3. 寅 (Tora /Tiger/Tigre)
4. 卯 U (usagi /Rabbit/Kuneho)
5. 辰 (tatsu /Dragon)
6. 巳 Mi (Hebi / Snake/Ahas)
7. 午 (uma /Horse/Kabayo)
8. 未 ( hitsuji/ Goat/tupa )
9. 申 (Saru /monkey/unggoy)
10. 酉 (tori / Roaster/manok)、
11. 戌 (inu / Dog)
12. 亥I  (Inoshishi /Wild-boar/ baboy-ramo)

May mga Emergency Clinics na bukas at maaaring magpatingin kapag biglaang nagkasakit sa pistang opisyal. Ang mga bukas ay ang Internal medical clinic at Pediatric clinics. Maaaring magpatingin kahit linggo,pista-opisyal at bakasyon ng bagong taon(Dec. 30-Enero 4)
bukas mula alas 9:00–11:30 / 13:00–16:00 ng hapon.
[ Sa Tama ward( panggabing emergency clinic ], ay bukas ang Internal Medikal araw-araw mula 18:30–22:30 at sa Hokubo naman ay ang Klinikang pambata (Shouni kyubyou center) Pediatric emergency center.
Sa loob ng Tama Holiday Emergency Clinic ay araw-araw mula 18:30–5:30 ng umaga. Bukas din ang Pediatric.
Tumawag lamang sa Kawasaki shi ishikai Jimu-kyoku (044-711-3011)
At e-mail sa (kawai-kyuujitukyuukan@kawasaki.kanagawa.med.or.jp)

Sumapit na naman ang Disyembre. Ayon sa lumang katawagan ng bansang Hapon ang Disyembre ay tinatawag na “Shiwasu”. May ibat-ibang Teoriya(epekto)ngunit ang isang pinakasikat ay mula sa tumakbo sa paligid upang bigyan ang mga guro, ang Monghe ng mga Master. Takbo paroon at parito ang ginawa at ganun sya kapabla. Ito ay isang talinghaga na ginawang halimbawa, ngunit ang ibig sabihin ay “mag-ingat o Ingatan” ang Kalusugan at salubungin nating malusog ang bagong taon!

Mayroong suportang multi-lengguahe sa center na nagbibigay ng impormasyon sa mga dayuhan kapag nagkaroon ng mga pangunahing kalamidad tulad ng lindol.
Ang pagsasanay ay gaganapin sa ika-8 ng Disyembre sa Kawasaki International Center. Kung ikaw ay dayuhan at makakadalo sa gagawing pagsasanay na ito, tumawag lamang sa center. Maaari ding isama ang inyong anak.

Ang Ikuta Ryokuchi park na makikita sa Kanlurang parte ng Kawasaki sa may Tama-ward ay isang Tanyag na lugar ng maple sa lungsod dahil sa kahanga-hanga nitong kulay ng mga dahon ng autumn.
Ang Maple at Ginkgo(Momiji, icho) ay nagiging pula, at magdidilaw at sa bandang huli ay nagiging Metasoguoia ng pagpapalit ng kulay.
Sa ika-23 at 24 ng Nobyembre, ay maglalight-up ang Nihon-Minka-en mula takipsilim hanggang 8:00 ng gabi. Maaaring mamasyal o maglakad-lakad sa loob hawak ang lantern na may ilaw(mahihiram sa loob)at danasin din ang laro ng sinaunang- panahon. (bukas ang entrance hanggang 7:30 lamang. ng gabi)
* Odakyu Line Station, Mukogaoka Yuen-mae south-exit. (向ヶ丘遊園駅) lakarin ng 15 minutos.

Sa Japan ay may sariling pangalan ng buwan mula Enero hanggang Disyembre.Halimbawa, nitong buwan ng Oktubre ay “Kannatzuki” kung tawagin.Ito ay dahil ang Diyos ng buong Japan ay nagtitipon sa Izumo taisha Shrine sa Shimane Prefecture para pag-usapan o pagkasunduan ang gagawin sa loob ng isang taon.
Bukod sa araw ng Izumo, ay sinasabing sa araw ng Izumo lang nawawala ang mga Diyos.Pero sa Izumo- taisha nman ay baliktad, matatawag na sa buwan lang na ito may Diyos (Kami ari-tsuki).

Lumisan na ang bagyong Hagibis / No.19 Ngayong Oktubre 13, 2019 At nabawasan ang posibilidad ng isang sakuna na mangyayari sa hinaharap.Kaya’t ang sunod-sunod na ulat ng paglikas (emerhensiya) at ang mga Advisory sa paglikas ay itiniigil na rin.

Babala sa Paglikas(Pamamaraan ng Paglikas) at mga bukas na Sentro sa Paglikas

Ngayong Oktuber 12,2019 ng alas 10:00 ng umaga.May mga babalang dapat lumikas o mag-evacuate sa mga sumusunod na lugar [Sa lugar na may landslide area(mga posibling lugar ng landslide) at sa pagbaha (posibling pag-apaw ng tubig sa blog) May Babala ng paglikas/evacuate

  • Ang mga lugar maliban sa lugar na pagguho sa kalamidad ay hindi na dapat lumikas.
  • May Sirens (malakas ingay) na maririnig sa paligid ng target na lugar.

Ang araw na ito ay ang araw na seremonya para sa bagong emperador(Tenno Heika) upang umakyat sa Trono. Ginawa itong pista-opisyal(official holiday) bilang pagpapakita ng mamamayan ng paggalang o pagtanggap sa bagong Emperador.
Bukas ang Konsultasyon sa center sa araw na ito, ngunit may salitan ng pahinga/bakasyon sa mga tagapayo, kaya’t paki check sa website ang mayroon na wika sa araw na ito.

Ang Tuberculosis ay humahawa sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahing na may kasamang bacteria galing sa pasyente. Sa umpisa ay para itong ordinaryong trangkaso at ubo na kalaunan ay dumadalas na pag-ubo at mauuwi sa grabeng ubo. Ayon sa ulat sa diyaryo nang nakaraang taon, ang bilang ng mga dayuhang nagkaroon ng TB ay umabot sa napakataas na bilang.
Sa ngayon ay may mga magaling na gamot na sa TB, kaya kapag nagtagal ang ubo ay wag mag-atubiling magpasuri sa doktor.