タガログ語の最近のブログ記事

Sa malamig na panahon at sumasayaw ang mga naglalagas na mga dahon ng autumn,karamihan ay gustong magpalipas ng oras at magrelax lang sa bahay.Magkakaroon kami ng Internasyonal na palitang-talakayan sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki sa Dec.18 ng Sabado ng 2:00pm~ Habang nagrerelax sa bahay ay pwedeng makisali sa Waiwai-online.Kauna-unahang pagkakataon na talakayan sa pamamagitan ng Online sa sentro at ang "Tema:Paano ninyo ginugugol ang bakasyon ng kapaskuhan at Bagong taon sa inyong bansa."Maaari mong ipakilala kung paano mo ginaganap ang bakasyon ng bagong taon,mga handang pagkain at kultura sa inyong bansa,Maaari ding makipag-usap ng kaswal bukod sa tema.
Kung interesado na maki-join,paki e-mail kami sa soudan39@kian.or.jp at isulat ang pangalan ng event,pangalan,nasyonalidad,numero ng telepono at e-mail address.Ang huling tanggapan ng reserbasyon ay sa Dec.13.Lahat ng sasagot sa participant questionnaire ay tatanggap ng 1 recipe.
Umaasa kami sa inyong pagsali. (huwag mag-alala sa wika, at gagamit po tayo ng magaang na hapon)

Gumaganda ang paligid gawa ng mga Dahon na pang Autumn,habang palamig ng palamig ang panahon.Dito sa Kawasaki,ang sikat na pasyalan para sa mga Autumn na dahon ay sa Ikuta Ryokuchi na nasa Tama Ward.Ang Dahon ng mga Maple at Ginkgo na kulay pula at dilaw at makulay na pagpapalit at magiging magandang"Metasequoia" sa bandang huli ng autumn.
Sa taong ito,ang Light-Up sa gabi ay hindi gagawin dahil sa sitwasyon ng Corona,subali`t maaari nating damhin ang lambot ng sikat ng araw sa makulay na paligid.Sa "Nihon Minka-en",mayroong Old Folkhouse Café na "Harappa".Maaari mong damhin ang natural na kapaligiran,magrelax at matuwa habang nagmemeryenda at nagkakape o tsaa..
Makikita sa website sa baba ang impormasyon ng Harappa café.
https://www.nihonminkaen.jp/event/autumn-cafe#detail
※Odakyu Line Station , Mukogaoka Yuen-mae south-exit.15 minutos na lakarin mula sa istasyon.

https://www.ikutaryokuti.jp/ 
https://www.ikutaryokuti.jp/access.html

(Makikita ang iba-ibang wika sa Homepage)

Nasa kalagitnaan na ng taglagas at masasabing malamig na ang panahon. Maayos ba ang pakiramdam nyo?Laging iingatan ang sarili na huwag magkasakit.
Marami na ang natapos magpabakuna ng 2 beses(anti-corona virus) sa Japan. (66.18% nitong Oktubre 17). Dito sa Kawasaki ay may planong babawasan ang libreng sistema ng pagbabakuna mula Nobyembre. Sa mga nais magpabakuna,gawin na sa lalong madaling panahon.
Dito sa Kawasaki ay ginagawa na ang pagpabakuna kahit walang reserbasyon mula ng ika-12~ika 31 ng Oktubre.

«Impormasyon sa pang 1beses na pagbabakuna ng walang reserbasyon»
*Dalhin lamang ang ipinadalang tiket para sa pagbabakuna at ID na mapagkakakilanlan sa iyo.
(tandaan,hindi ka babakunahan kung ito ay makakalimutan)*

 1. Lugar: Malakihang inoculation venue (NEC Tamagawa Lunesan City hall)
  Panahon: Oktubre 12–31 (6 na beses sa 1 linggo, mula Martes–Linggo)
  Oras: 12:30–18:30
  Pangalan ng bakuna: Moderna co. (4 na linggo ang pagitan sa ika-2 beses ng bakuna)
 2. Lugar: Nambu Inoculation Venue ( Kawasaki City Hall no.4 /Dai-4 Chosya)
  Panahon:Oktubre 13–31 (mula Miyerkoles–Linggo, 5 beses sa 1 linggo, sarado pag Lunes)
  Oras: 13:30–18:30
  Pangalan ng bakuna: Pfizer co. (3 linggo ang pagitan sa ika-2 beses ng bakuna)

Tingnan sa Website ng City hall,para sa malinaw na impormasyon.
https://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000126/126099/yoyaku.pdf

O kaya ay tumawag sa telepono 0120-654-478
(8:30-18:00 may tanggapan kahit Sabado, Linggo,o bakasyon)
Magpatuloy tayong magpabakuna para sa mga immunization na kailangan natin.

Tinatawag na [Taglagas ng Pagbabasa] ang nakakasiglang klima at panahon,at progreso sa
pag-aaral at pagbabasa.Anim(6)na buwan na lang ang natitira bilang buhay-junior high school,kaya naman heto na ang pagkakataon na pag-iisipan ng mag-ina/mag-ama ang tungkol sa pagpasok sa susunod na antas.Halina`t dumalo para alamin kung paano.

Dito sa Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki ay gaganapin uli ngayong taon ang [Patnubay sa Pagpasok sa Mataas na Paaralan/Koukou].Ito ay isang pagpapaliwanag at pa-konsulta sa kung paano makapasok sa Publikong Paaralan sa Prepektura ng Kanagawa.Mayroon mga tagasaling-wika.Mayroon ding mesa ng libreng pagkonsulta sa Gyoseishoshi(tungkol sa visa).
Libre ang pagsali subalit kailangan ng reserbasyon.Mangyaring magpaserba muna.
[kailan?] Nobyembre 20,2021 (Sabado) pm.1:00~4:00
[Saan?] Kawasaki International Center Hall
[Ano?]Kahalagahan ng pagpunta sa Highschool( Koukou),Sistema ng highschool at pagpili ng pagsusulit.
[Sino-sino] Mga estudyante ng junior highschool,(yr.1~3),Nagtapos na ng Jr.highschool at mga magulang nito.
[Paano?] Makipag-ugnay sa( koko.guidance@gmail.com)
Magpatuloy sa Mataas na Paaralan at Palawakin ang Kakayahan para sa Kinabukasan!
Aming inaasahan ang inyong Pagsali.

Magsasagawa kami ng nasabing seminar para maging gabay ng mga estudyanteng Dayuhan na nag-aaral sa Japan na magkaroon ng oportunidad na magkaroon ng tamang kaalaman sa daloy,pag-uugali,patakaran sa pangangaso ng trabaho at aming ituturo ang puntong dapat ikilos pagdating ng interbyu.Kaya`t aasahan namin ang inyong pagsali.
Nilalaman ng seminar: Pangunahing kaalaman tungkol sa trabaho-pangangaso, daloy ng pangangaso- trabaho, paraan, pagsasanay ng trabaho interbyu, Job-hunting Q&A
Kailan?:Nobyembre 6 2021(Sabado) 10:00~12:00(Libre,Kailangan ng reserbasyon)
Saan ?: Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki 2F,Activity room
Instructor;Ms.Fang Zhen Hua (Presidente ng U-can Educ.)
Magkano?: Libre
Sino-sino?:Mga nag-aaral o nagtapos na sa isa sa mga edukasyonal na instutusyon sa Japan,
Mga nagtapos ng Kolehiyo at mga unibersidad,2 taon na junior Kolehiyo,Teknikal at Bokasyonal na paaralan at mataas na paaralan.
Paano?: Magparehistro ng maaga ,sa telepono o sa e-mail(soudan39@kian.or.jp)
Kailan ay bago mag Nobyembre 18(Miyerkoles)4 pm.
Ilang Katao?: 20 katao( paunahan)

Sa siyudad ng Kawasaki ,itinatag ang pagpupulong ng mga Dayuhang Mamamayan na may layuning matanto ang isang multikultural na lipunan.

Sa mga nahalal na 26 na kinatawan ng Dayuhang mamamayan,sa loob na 2 taon, ay tatalakayin ang mga isyung nararanasan nila o nadarama habang nakatira sa siyudad

Nagtatanggapan ngayon ng bagong miyembro ng ika-14 na Termino.Mga dayuhang mamamayan ng Kawasaki na may 1 taon mahigit na residente at 18 gulang mahigit.
Sa mga interesado at nais mag-aplay,tingnan ang impormasyon sa baba.

Namamahala:Kawasaki city,Civic Culture Bureau,Citizen's Life Dept.Multicultural Symbiosis Promotion Division 
Tel. 044-200-2846
Sumusuporta sa impormasyon,"ONE STOP CENTER"・
Kawasaki International Association Tel.044-455-8811


Ang kasaysayan ng Paralympic games ay pinapaniwalaang nagmula sa kompitisyon ng" Archery"na isinagawa sa ospital sa London at itinaon sa Pang ika-14 na pagbubukas ng Olympic sa London noong 1948.na itinaguyod ni doctorLudwig Guttman ,isang doctor ng neurologist na Judeo na lumisan mula sa Germany patungong UK. Ang tournament na ginanap ay bilang bahagi ng programa ng rehabilitasyon para sa mga sundalo na dumanas ng pinsala sa gulugod noong ikalawang Digmaang Pandaigdig,Nag-patuloy ang pagganap nito taun-taon hanggang sa kalaunan ay naging Internasyunal na Kaganapan ng Kompitisyon noong 1952.
 Magmula noon、nang ginanap ang Olympic sa Roma noong 1960 ay isinabay ang "Pagbubukas ng Sports Competition o kaganapang Manlalaro ng mga may kapansanan at tinawag itong Kauna-unahang "Paralympics".
 Sa panahong ito, ang klase ng mga Sports ay :Basketball,Track & Field,Archery(Pana),Fencing,Swimming,Table-tennis(ping-pong),Snooker(larong hawig sa billiard)at Darchery (sport na may hawig sa archery)na 8 -klase ng paligsahan na laro.Sa pagkakataong ito,ang bilang ng sports sa pang ika-"16th Paralympics" ngTokyo Paralympics ay naging 22 palaro.
  Sa ganitong paraan,ang paralympic games na dating sports para sa rehabilitasyon, ay naging pangkompitensyang sports sa ngayon sa pamamagitan ng mga Manlalaro(athletes).
  Ang ika-16 na Paralymics ay ginaganap na sa wakas mula ngayon,Agosto 24.
At isa sa mga Paralympic Games ay naka iskedyul na ganapin sana sa Kawasaki International Center nitong buwan,pero nasayang dahil natigil sa kadahilanan ng Deklarasyon ng Estado ng Emerhensya dahil sa Kalamidad ng CORONA.Pero maaaring mag-enjoy sa panonood ng 22 games ng Paralympics kasama na ang Boccia(ebento dapat sa sentro na natigil din).Mangyaring enjoyin ito to the max.

Ang "Tokyo Olympics" ay ginanap din pagkatapos ng maraming hirap, at malapit ng matapos. Hinihintay na lang ang Paralympics na gaganapin sa Agosto 24. Siguradong karamihan ay nawiwili sa panonood sa bahay.
May mga 2 linggo pagitan ang Olympics at Paralympics, ngunit narito ang isang kaganapang tinatawag na "Obon" sa Japan.
Ang "Obon" ay isang kaganapan ng mga Buddhism ,na kung saan ang espiritu ng sinaunang ninunong Hapones (shinko) at Buddhism merge (yugo) (magkahalo).Na kalimitang kaganapan ay sa Hulyo, ngunit sa paglipas ng panahon, upang di matapat sa panahon ng agrikultura (ani), maraming mga lugar na ginaganap ang Obon mula Agosto 13- 16, ngunit natatangi ang Agosto 15.
Sinasabing ang kaluluwa ng mga ninuno ay umuuwi sa Ika-13 ng Agosto sa Obon. Bukas ang pinto at ang liwanag ng apoy sa mga pintuan ang palatandaan nila para madaling mahanap ang kanilang tahanan.
Sa Obon(altar sa Ingles) ,tinatawag sa "Welcome Bon"ang espirito ng kanilang ninuno.nag-aalay sila ng hugis-kabayong gawa sa Pipino at hugis-baka na gawa sa talong para sa pagbiyahe ng mga espirito.Ang Kabayo ay para sa mabilis nilang pagdating at ang baka ay para sa pagbalik nila ng banayad.
Sa mga Hapon,ang pag-alala sa kanilang namatay na kamag-anakan o ninuno sa tuwing tag-init na gaya nito"OBON" ay napakahalagang kaganapan bilang pampamilyang pagtitipon para sa kanila.
Kaya naman ating ipagdasal na humupa na ang sitwasyong sanhi ng pandemic at ng makauwi na ang mga tao sa kanilang mga bansa para makita ang mga kamag-anakan.

Habang binabasa ng lahat ang Blog na ito, ay kasalukuyang ng ginaganap ang Tokyo Olympic 2020.Unang pagkakataon pagkatapos ng 57 taon,sa gitna ng pandemic ay gaganapin ang Olympic,ngunit sa kabilang panig ay maaaring maging makasaysayan ito. Ang nakakabahala ay ang kasalukuyang pagpapabakuna sa anti -virus ng COVID-19.

Magkakaiba ang bilis ng pagbabakuna Depende sa lokalidad,at ang pagpapatupad sa programang ito na pagpigil ng pagkalat ng Covid ay nasa progreso.Mula ng inumpisahan ang pagbabakuna ng Hunyo, kasabay ng pagbanggit din namin sa Blog ng tungkol sa bakuna,aming ia-update ang bagong impormasyon tungkol dito.Makikita sa link sa ibaba.Tandaan,magkakaiba ang iskedyul bawat lokalidad.

«Home Page ng Kawasaki»
Pagtanaw sa Vaccination ng COVID-19 :
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000129626.html

«Multilingual na Pagpapareserba ng pagpabakuna sa syudad ng Kawasaki»
Kawasaki City COVID-19 Vaccine Reservation Call Center
Phone: 0120-654-478 (am 8:30–6:00 pm Lunes – Linggo)
Mga Wika: English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish

«Mga Paalala tungkol sa Pagpapabakuna sa COVID-19 »
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000126099.html?furigana=on

« Ministri ng Kalusugan, Labour at Welfare ,new Corona vaccine call center»
Itinatag ang isang Consultation desk sa telepono ng Ministry of Health ,Labour at Welfare tungkol sa pa-bakuna sa corona.
Telepono: 0120-761770 (free Dial)
Wikang tinatanggap: Nihongo,English,Chinese,Korean,Portugese,Spanish,Thai,Vietnamese
Oras ng pagtanggap: Tignan sa ibaba (Sab.Linggo.bukas kahit official holiday)
Nihongo,English,Chinese,Korean,Portugese,Spanish 9:00–21:00
Thai: 9:00–18:00
Vietnamese: 10:00–19:00

Ang Boccia ay hango sa wikang Italia at tumutukoy sa (Bola). Ang orihinal ng larong ito ay sa Europa. Itinatag ang larong ito bilang opisyal na Kaganapan ng Paralympics. Isa itong laro na lahat ay maaaring makisali. bata,matanda,may kapansanan o wala ay maaaring magkasama-sama.
Jackball ang target at katawagan sa puting bola. Na magpapaligsahan sa paghagis kung sino sa 2 team,na pula o asul ang mas malapit sa jackball. Dito sa Center ay gaganapin ang palaro ng Boccia sa AGOSTO. Sali na at siguradong mag-eenjoy kayo sa laro at isa ring tsansang makahalubilo ang mga ibang lahi.

Kailan? :
Agosto 21 (Sabado) 10:00–12:00
Saan? :
Kawasaki International Center Hall
Sino-sino? :
Kahit sino lalo na mga Dayuhan.mula grade 1 pataas ay maaaring sumali.
Paano? :
Tumawag sa 044-455-8811 o mag e-mail: soudan39@kian.or.jp

Kasabay ng patakarang stay-home, ang One-Stop Center na Konsultasyong pang-Dayuhan ay magsisimulang tumanggap ng konsultasyon sa online- Zoom mula Hulyo 1.
Sa mga nais kumunsulta gamit ang zoom, punan lamang ang application form sa homepage, sa gustong petsa at oras, mga punto ng konsultasyon, atbp. Makapagbibigay o makapapamahagi kami sa online dahil maaaring makapaghanda kami para sa mga nilalaman ng konsultasyon nang mas maaga.Hinahangad namin ang inyong paggamit nito sa larangan ng konsultasyon.

Ang online konsultasyon application form ay ipo-post sa sumusunod na pahina mula Hulyo 1
https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml

Ang Hunyo sa lumang katawagan sa Japan ay [Minazuki],ito ay (水の月.na ang水⁼tubig,月⁼buwan)o mizunotsuki.Buwan ng paglagay ng tubig sa palayan,ang etimolohiya o paliwanag sa pinagmulan ng salita. Dalawang impormasyon ang aming tatalakayin sa inyo.
1).Habang aming tinatalakay ang minazuki ,Ang pagbabakuna sa mga seniors mula 65 taong-gulang pataas ay nag-umpisa na.
Ang timing ng inyong pagtanggap ng tiket sa bakuna(kupon)ay magkakaiba depende sa inyong edad at kalagayan ng kalusugan.Panatilihin ang pag-ingat sa sarili at maging ligtas hanggang sa matanggap ito.
Maaari nyong icheck ang impormasyon sa site tungkol sa COVID-19,Pabakuna sa Kawasaki
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000126099.html?furigana=on

Para sa mga dumating na ang sobre ng tiket ng pabakuna tungkol sa COVID,sa baba ay ang website ng Kawasaki tungkol sa vaccination,maaari nyong itsek dito ang mga impormasyon.
Notice on COVID-19 Vaccination :
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000129626.html

Ang call center ng pagpaparehistro ng pagpapabakuna ay sumasagot din via multilingual :
Kawasaki City COVID-19 Vaccine Reservation Call Center
Phone: 0120-654-478 (8:30-18:00 Monday - Sunday)
Languages: English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish

Maaring sumangguni sa One-stop-Center sa Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki tungkol sa mga katanungan Ukol sa Programang Pagbabakuna.I-check sa website na ito.
https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml

2).Mula sa Hulyo a-uno/1,ay magkakaroon na ng konsultasyon sa online gamit ang Zoom.Ang detalye ay tatalakayin sa susunod na paksa.

Gusto kong mag-aplay ng pabahay subalit di ko alam paano pagfill-up....sa mga ganung alalahanin,tutulungan namin kayo kung paano sulatan ang form at maari ng ihulog agad sa koreo pagkatapos.
Ang aplikasyon ay para sa mga residensya ng nasasakupan ng Kawasaki,o sa mga nagtatrabaho sa Kawasaki ng 1 taon na mahigit. (Mayroong tagasaling-wika sa Ingles,Intsik,Koreya,Portugis,Español、Pilipino,Biyetnamis,Thai,Indonisya at Nepalis.

♢Petsa : Ika-12 ng Hunyo (Sabado) mula 10:00-12:00
♢Lugar : Kawasaki International Center
♢Huling araw ng reserbasyon: Hunyo 9,Miyerkoles hanggang 4:30 pm. Sa telepono,mail,o bumisita.
♢Telepono : 044-455-8811
♢E-mail:soudan39@kian.or.jp
♢Dapat dalhin: Katunayan ng Kinita ng nakaraang taon(Genzen choushousho,o kaya Kazei shomeisho)

「Satsuki」

Ang Mayo ay buwan ng "Satsuki ang katawagan" sa Kalendaryo ng Hapon,kung saan naging tanyag ito sa pag-ani ng palay nung sinaunang panahon. Ang Mayo ay buwan ng pagtatanim ng palay at ang tawag dito ay "Sanae".Mayroong teorya na ang Mayo(tsuki),ay panahon ng pagtatanim ng palay sa kabukiran.At tinawag itong"Sanaetsuki"
At pinaigsi ito sa"Satsuki"na naging katawagan hanggang sa ngayon.
"Satsuki Azalea"o Azalea sa Ingles,na blooms pag Mayo (Satsuki).
Ang Azalea ay inabrevaite o pinaigsi sa "Satsuki".Magiging energetic tayo sa pagmasid sa makukulay na Satsuki na madadaan sa paligid sa mga kulay na pula,puti at kulay rosas sa pagtatapos ng spring at maagang tag-init(summer).

"Golden Week" na!Ito ay bakasyon sa katapusan ng Abril at pagbubukas ng Mayo.
Sa ika-5 ng Mayo ay "Tango no Sekku",kung tawagin,pero nitong makabagong panahon ay tinatawag na"Araw ng mga bata", "itinuturing itong isang kaganapan sa paglaking malusog ng mga batang lalaki ", at sa mga batang babae naman ay sa Marso 3 "Hina Matsuri". 
Ang "Tango no Sekku" ay isang batas sa Nara noong panahon ng ika-8 Siglo(8th century), at nag-umpisa bilang kaganapan para maiwasan ang pagkakasakit at kasawian , naging kaugalian ang pag inom ng dahon ng shobu na itinuturing na maganda sa kalusugan at pati na rin ang amulet [Yakuyoke] sa araw ng tango ,sa pagpapalit ng panahon.
Pagkatapos , sa era ng "rise of samurai", nagsimula ang pagdiriwang ng "Shobu" (Shobu = Taketatubu)(sa madaling salita,ang shobu as in warrior=samurai)[para sa batang lalaki na palakihing malakas,matapang at malusog.]Kalaunan ,ito ay naging kaugalian bilang kultura ng bayan para ipagdiwang ang pagsilang at kahilingan ng malusog na pagpapalaki ng batang lalaki mula pa nang panahon ng Edo na naging modernong "Tango no Sekku".
Sa Golden Week, magandang magrelaks sa " shobu-yu"o magbabad sa Hotwater na may shobu leaves. At pangontra na rin ng impeksyon o virus!