タガログ語の最近のブログ記事

Manigong Bagong Taon sa ating lahat!
Inaasahan namin ang patuloy ninyong pagtangkilik sa taong ito.Sa umpisa ng taon ay [ oshougatsu], at ang pinakaunang araw ay [元旦(Gantan)kung tawagin.Maraming mga kaugalian sa pagdiriwang ng bagong taon.Sa umaga ng Gantan,Enero uno ay maraming pumupunta sa malapit sa dagat at umaakyat ng bundok upang makita ang unang pagsikat ng unang araw ng taon[Hatsu hi no de/unang sikat ng araw].At Para salubungin ang Diyos sa bagong taon ay kaugalian sa Japan ang mag General- cleaning bago matapos ang taon at sa Bagong taon naman ay may espesyal na palamuti sa bahay .harap ng pintuan .Sa harap ng pinto ay ang Dalawang[ Kadomatsu] Yari ito sa pahalang na putol na kawayan at pinetree. Mula sa sagradong Dayami at (Nawa) ay ang tinatawag na(Kamidana 神棚)Nagsisilbing bantay sa harap ng tahanan/pintuan ang (Shimenawa) .At ang Alay sa Toshigamisama (Years Old-God) ay ang pinapatong na "Eno round Rice-cake(Kagami-mochi) etc.
At Karamihan sa mga tao ay pumupuntas a Shrine/God Temple, para Pagbati sa Diyos sa Bagong taon.Hihilingin na maganda ang pagdating ng taon at itoy tinatawag na "Hatsumode".
Dahil sa Bagong-taon,dapat ipagdiwang !At ang paraan ng Pagbati ay alinsunod sa nakaugalian sa Hapag-kainan ang Traditional na[O sechi],Ito ay iba-ibang pagkain/ulam na pang 3 araw.Isisilid sa isang parang kahon(obento-bako)
Sa kadahilanang para makapagpahinga naman ng kahit na 3 araw ang maybahay sa pagluluto sa Bagong taon ayon sa mga kwento.
At mayroon ding kaugalian na magpadala ng mensahe sa pamamagitan "Nengajyo"/ o New year post card.
Bagaman,dahil sa kalakaran ng pagbabago,Ang bagong taon ay tinaguriang isang Tradisyunal na Kaganapan habang patuloy itong ipinagdiriwang sa higit ng 1500 taon.Kung interesadong malaman ang mga tradisyunal na gaya nito,may mga nauugnay na mga aklat sa 2nd floor ng Kawasaki International Center sa silid-aklatan. Mangyaring pumunta at bumisita lamang dito.Tignan ang linked.
https://www.kian.or.jp/len/kic/003.shtml

Dito sa Japan ay binibigyan ng kahalagahan ang Pagtatapos at Pagpapalit ng taon o "Bagong taon".[Fujime]kung tawagin.Ang
kahulugan ng Fujime ay ang pagbubukod-bukod ng mahalagang bagay.Tulad ng sa maraming pangyayaring naganap sa loob ng isang taon ay tatapusin at sasalubungin ng may panalangin at umaasam na maganda ang darating na taon.
Ang Enero 1,2,3 ay tinatawag na Bagong taon,Pero sa dahilang marami ang saradong instutusyon sa panggagamot o mga Klinika mula sa Dec.29 hanggang bakasyon ng bagong taon, kinakailangang i-check ng maaga ang mga bukas na pagamutan para sa kapakanan.
Narito ang mga website at links ng impormasyon sa multilingual ng Health at Welfare bureau.
・Medical Guide
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000122139.html
・Hospital(byo-in)・Medikal(Iryou)Link
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000040119.html
https://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/34-9-0-0-0-0-0-0-0-0.html
・Bureau of Health & Welfare/Medical Health section :Tel:044-200-3742

Bukod sa lahat, kalusugan muna,Salubungin natin ng maganda ang taon. Manigong Bagong Taon para sa ating lahat!

[Shiwasu]

Wala ng 1 buwan at matatapos na ang Taon.
Ang katawagan sa buwan ng Disyembre sa mga sinaunang-hapon ay (Shiwasu) na ibig sabihin na ang maestrong tumatakbo .Isa siyang monk master na abala sa huling mga araw ng taon at sa mga pagdiriwang ng Buddhist.Kaya naman ang paniniwala o kaugalian sa Japan ay ang Disyembre ang "pinaka-abalang-taon" na kahit pa ang master na tahimik ay tumatakbo sa kabusyhan.Sa mga ganitong pagkakaton,sa sobrang kaabalahan,di natin iniinda ang ating kalagayan.Kaya`t dapat nating ingatan ang kalusugan at maging handa at masayang salubungin ang pagpasok ng bagong taon!

Alam nyo na ba ang tungkol sa May ii?Ito ay isang promosyon na itinatag nitong
taglagas(autumn) bilang parte ng Kawasaki Paramovement!Kung hindi mo alam ang pupuntahan sa loob ng syudad at hindi marunong ng wikang Hapon,maaari mong gamitin ang May ii(MAY I?),Kung gagamitin ito sa pagsearch ng kahit anong kailangan mong tulong,ang SOS ay magtatranslate sa taong malapit at ma- meet sila on the spot.Sa bandang Kawasaki ay magagamit ito sa paligid ng Kawasaki station,Musashi-Kosugi ,Musashi-Mizonoguchi,Noborito, at Shin-yurigaoka Station.Kalimitang nakadisplay eto sa Japanese,English,at Korean.Tayo ng magtulungan at matanto ang isang lipunan!Para sa karagdagang impormasyon,mangyaring tignan ang website ng May ii(English ver.)
https://mayii.jp/en/index.html
Maidadownload ito mula sa iPhone at iPad
https://apps.apple.com/jp/app/id1472700087
At maaari din sa Android
https://play.google.com/store/apps/details...

Ang Sentrong Internasyunal ng Kawasaki ay magtataguyod ng pagsasanay para sa Kalamidad sa iba-ibang wika at naghahanap kami ng mga dadalo.Gaganapin ito sa . ika-29 ng Nobyembre (Linggo) oras :9:30~ ng umaga.Ang multilingual support Center ay nagbibigay ng impormasyon sa mga Dayuhan sa Kaganapan ng isang malaking kalamidad tulad ng "Lindol at Bagyo.At naghahanap kami ng mga dayuhang makikibahagi sa pagsasanay.Kung maaari kang lumahok,kontakin lamang ang Center sa telepono 044-435-7000. Maaring isama ang mga bata sa paglahok at mayroon ipamimigay na pasalubong na okashi.
Sa Japan na maraming natural na kalamidad,sinasabi ang kahalagahan ng paghahanda."Kapag handa ka,hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito"Huwag kakaligtaang nasa bansa tayo ng maraming natural na Kalamidad,Sama-sama tayong maghanda at ng mapayapa ang loob.

Seminar ito para sa mga Dayuhang estudyante na nais maghanap ng trabaho(Activity to work)
Ipapaliwanag ang pangunahing dapat maging kaalaman sa puntiryang-trabaho(job-hunting),ang daloy nito,interbyu,wastong pag-uugali/manner etc.Halina`t dumalo para magkaroon ng idea at malaman ang wastong paraan sa pagjajob-hunting!
KAILAN: Ika-28 ng Nobyembre 2020 (Sabado) 10:00-12:00 ( Libre.kailangan ang reserbasyon)
SAAN: Kawasaki kokusai kouryu Center 2F.Activity room
KANINO?:Estudyante ng Kolehiyo,Bakasyunal , Senmon Gakko at Senior High School(pwede rin sa mga nagtapos na )
INSTRUCTOR: Ms. Hou Tei Ka (Dean of Yuxian School of Education)
HALAGA: Libre ( huling araw ng reserbasyon,Nov.18.2020 /Miyerkoles)
KAPASIDAD: 20 Katao , (firstcome-first-serve po)
PARAAN: Tumawag o mag e-mail Tel.044-435-7000  E-mail:soudan39@kian.or.jp
BUMUBUO/Nagtatag/Panayam:Sentrong Pandaigdig sa Asosasyon ng Kawasaki
         Kawasaki International Association

Sa Japan, may sariling katawagan ng buwan mula Enero hanggang Disyembre. Nitong buwan ng Oktubre ay “Kan-na-tsuki”. Ito ay dahil ang Diyos ng buong Japan ay nawawala sa araw ng Izumo dahil nasa pagtitipon sa Izumo taisha Shrine na sa ngayon ay sa Shimane Prefecture para pag-usapan at pagkasunduan ang gagawin sa loob ng isang taon. Subali’t kabaliktaran naman sa Izumo taisha shrine, tinatawag na sa buwan lang na ito may Diyos(Kami ari tsuki ) o (Month with God).

Ang Equinox[Higan]

Mula pa noon, sa Japan ay kung tukuyin ang pagpapalit ng panahong “tag-init hanggang taglamig ay tinatawag na higan” Ang natitirang init sa taglagas ay unti unting maglalaho at mararamdaman ang paglamig. Maririnig din ang tunog ng mga kuliglig at sa panahong ito ay makikita ang madalas na paglabas ng buwan sa gabi. Mayroong 2 beses ang Higan. Tagsibol at Taglagas( Spring & Autumn). Marso ang tagsibol at Setyembre naman ang Taglagas. Ang kabuuang bilang ng higan ay 7 araw, 3 araw bago at pagkatapos ng tagsibol sa Marso at ng taglagas sa Setyembre. Ang Higan ay tradisyunal na ebento o kaganapan na pagpapasalamat sa mga ninuno at kaugalian din na ginagamit upang bisitahin ang libingan ng mga kamag-anak.
Ang mga bulaklak na nagbobloom na parang nag-aabang ng higan ay tinatawag na Higan flowers. Sabay-sabay ang pamumulaklak ng pulang bulaklak na ito, kaya bakit hindi mo subukang hanapin ang bulaklak na ito(Higan hana)heto ang link. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%83%8A

Ito ay isang pagbibigay ng impormasyong kapaki-pakinabang sa 11 wika.Tulad ng Sistema ng eskwelahan sa Japan,eksaminasyon para makapasok sa Kanagawa Prefectural High School at ibpa.

Petsa :
Oktubre 17, Sabado 14:00–16:00
Lugar :
Asosasayong Pandaigdig ng Kawasaki
Target :
Ang makapasok sa Senyor Hayskul sa Japan,at para malaman na rin ang Sistema ng Edukasyon sa Japan at ibapa.
Maaaring dumalo :
Estudyante ng Junior High-school(1st–3rd yr.) at, isang nakatapos na ng junior hayskul,magulang o tagasuporta.
Para sa reserbasyon :
mag e-mail: koko.guidance@gmail.com
O Tumawag :
Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki Telepono 044-435-7000

* Libre ang pagtanggap,kailangan ang reserbasyon.Mayroon ding libreng konsultasyon sa Gyouseishoshi(Administrative Scrivener)

"Gusto kong mag-aplay sa pabahay ng syudad pero di ako marunong ng pagsusulat....."sa mga nais mag-aplay,maari naming ipaliwanag sa inyo kung paano, habang sinusulatan nyo ang aplikasyon.
(Mayroong interpreter sa Inglis,Intsik,Korean,Kastila,Pilipino,Bietnam,Tayland,Indonisian at Nepali)
♢Petsa:Setyembre 12 (Sabado) 10:00-1200
♢Lugar: Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki
♢Huling araw ng reserbasyon: Setyembre 9, 4:00 pm. Sa E-Mail,Telepono o direktang pagpunta sa tanggapan.
♢Telepono: 044-455-8811 E-mail:soudan39@kian.or.jp