タガログ語の最近のブログ記事

Kamakailan lang ay bumababa ang kaso ng covid-19 ngunit may mga tao na nagbabahala pa rin pumunta sa malayong lugar.

Sa mga taong nagbabahala bumiyahe ng malayo nirerekomenda namin ang mga pasyalan sa loob ng lungsod ng Kawasaki. Kahit na matagal na nakatira sa lungsod ay may bagong matuklasan na pasyalan. Maaring tingnan ang website ng lungsod ng Kawasaki.

Pasyalan sa lungsod ng Kawasaki
https://www.city.kawasaki.jp/miryoku/

https://www.city.kawasaki.jp/en/page/0000038666.html

Pagpapakilala ng promenading lungsod:
https://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/31-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html

Nagsimula ng pinadala ang ika-4 na coupon para sa bakuna laban sa covid-19. Sa ngayon ang target ay mga senior citizen at mga taong may pinagbabatayan na sakit. Maaring icheck ang website.
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000140188.html?furigana=on

Kung may mga katanungan kayo sa pamahalaan tungkol sa bakuna tingan ang website makikita ang numero ng telepono, e-mail at FAQ.
https://www.city.kawasaki.jp/en/category/136-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html

Habang patuloy pa na mainit na mga araw, mangyari mag-ingat sa heat stroke.

Tag-ulan

Sa bansang Hapon ang 「Tsuyu/Tag-ulan」ay kapanahunan na madalas umulan. Ang tag-ulan ay maaaring bahagyang naiiba depende sa lokasyon, dahil unti-unting ito gumagalaw pahilaga mula sa timog sa mahabang hilagang-timog na kapuluan ng Hapon. Ang kapanahunan ng tag-ulan sa Kanto ay mahigit isang buwan ito ay sa buwan ng hunyo hanggang hulyo.

Sa panahong ito, pinalamutian sa lansangan ng mga asul, pink, at puting hydrangea na bulaklak na tinamaan ng ulan, nagbibigay ng aliw bago magtag-init. At sa panahon na ito ay napaka-mahalumigmig, pabagobago ang presyon ng atmospera, kaya mangyaring mag-ingat sa pisikal na kondisyon at pagkalason sa pagkain.

Gaganapin ang paligsahan ng Boccia sa Sentro ng Pangdaigdig ng Kawasaki ngayong Agosto 20, (sabado). Ang boccia ay anuman ang nasyonalidad o pisikal na kalagayan ay hindi alintana, ito ay isang isport na pwede sa lahat, kaya mangyaring sumali. Ang mga detalye ay iaanunsyo sa susunod na araw.

Para sa gustong mag-apply sa munisipal na pabahay kaso hindi alam kung papaano punan ang porma ng aplikasyon・・・Tutulungan naming punan ang porma ng aplikasyon at ang pagpasa nito.

Residente ng lungsod ng Kawasaki o dayuhan na nagtratrabaho na mahigit isang taon sa Lungsod ng Kawasaki. Kung nais humiling ng interpreter ay maaring magpareserba.
Suportadong Wika:May interpreter para sa mga wikang Ingles, Intsik, Koreya, Portugis, Espanyol, Tagalog, Biyetnam, Taylandis, Indonesya, Nepali. May translation device para sa Ukrainian。

♢ Petsa:Hunyo 11 (Sabado)10:00-12:00
♢ Lugar : Sentrong Pandaigdigang sa Kawasaki
♢ Patala:Tumawag, mag-email o magtungo para sa reserbasyon bago ang Hunyo 8 (Miyerkules) 16:30
♢ Telepono: 044-455-8811
♢ E-mail:soudan39@kian.or.jp
♢ Kailangan dalhin : Katibayan ng kita ng nakaraan na taon ( Withholding tax slip o taxation certificate)

Ang Pandaigdigang pagkamamamayan panayam 2022 ay ngayong Mayo 26, 2022 (Huwebes) ng alas 4 ng hapon, sa pangunahing bulwagan ng Saiwai cultural center, Kawasaki City, ay inibintahan ang singer at siyang nagsulat din ng librong「Madidinig ang boses ni Testu」na si Tokiko Kato, Para pag-usapan ang pinagdaanan sa buhay ni Tetsu Nakamura na namatay noong 2019 sa Afghanistan, at pag-uusapan din ang tungkol sa pagsisikap niya na harapin ang pandaigdigang problema ng kapaligiran, maghahatid ng mga sikat na mga kanta para sa pangunitang panayam.

Sa mga interesadong manood sa kaganapan. Tumawag, pumunta o magpareserba sa website ng aming tanggapan.

Address : 2-2 Kizuki Gion-cho, Nakahara District, Kawasaki City
Tel. No. : 044-435-7000

Website : https://www.kian.or.jp/

Impormasyon ng kaganapan: https://www.kian.or.jp/evenko22/event/gc-2022.shtml
Mapa para paano makapunta: https://www.kian.or.jp/accessmap.shtml

Maraming tao ang nasasaktan sa kinararanasan ng Ukraine ngayon. Laganap ng tulong at suporta ng buong mundo at bansang Hapon, bilang suporta ng siudad ng Kawasaki ito ang ilang kaganapan.

<Kawasaki・Shinyuri pagdiriwang ng sining 「Antericca-shinyuri」Konsiyertong kawanggawa>
Petsa : Mayo 5, ala 1 magbubukas, alas 2 magsisimula
Lugar : Siudad ng Kawasaki, sentro ng sibiko ng Aso
Bayad sa pagpasok : Libre (Ngunit hinihiling ang lahat na magbigay ng donasyon para sa Ukraine.)
Taong paksa : Para sa nakatira, nagtatratrabaho at nag-aaral sa siudad ng Kawasaki

Bilang tulong at tangkilik sa Ukraine at sa mga kaugnay nito, ang konsiyertong 「Antericca-shinyuri」at iba pa ay kawanggawang konsiyerto, inaanyahan ang lahat ng libre pagpanood.
Ang libreng inbitasyon sa konsiyerto na kaugnay sa Ukraine ay gaganapin abril 22 hanggang mayo 15 (Maliban kung sold out na)

Mangyaring suriin ang website
「Antericca-shinyuri」Website https://www.artericca-shinyuri.com

<Eksibisyon ng tradisyonal na sining ng Ukraine at talk event>
Nagnanais na bumalik na ang kapayapaan sa Ukraine, inibintahan namin ang isang artist na taga-Kyiv na si Tetyana Sorotsuka, magsagawa ng eksibisyon ng kanilang tradisyonal na sining na tinatawag na 「pysanky」, magkakaroon ng eksebisyon ng larawan ng pagkawasak at pagsalakay ng Russia sa Ukraine, at magsasagawa ng talk event ang pamilya ni Tetyana Sorotsuka tungkol sa kasaysayan at kultura ng Ukraine.

Petsa : Mayo 7 (Sabado)
■Eksibisyon ng tradisyonal na sining・Eksibisyon ng larawan 13:00~17:00 ■Talk event ①14:00-14:30 ②16:00-16:30
Mayo 8 (Linggo)
■Eksibisyon ng tradisyonal na sining・Eksibisyon ng larawan 10:00~17:00 ■Talk event ①11:00-11:30 ②14:00-14:30 ③16:00-16:30
   
Lugar : Sa lobby at pangalawang palapag ng Sentrong pangdaigdig ng Kawasaki

Libre ang pagpasok. Kailangan magpareserba para sa talk event, Ikumpirma ng website naming Website, Sentrong pangdaigdig ng Kawasaki https://www.kian.or.jp/

Taos-puso kaming nagdarasal na bumalik na ang kapayapaan sa Ukraine sa lalong madaling panahon.

Sakura sa Kawasaki

Sa wakas ay tagsibol na at malapit na ang pamumukadkad ng sakura o Cherry blossoms.
Maraming mga sikat na lugar ng Cherry Blossoms dito sa syudad ng Kawasaki,ngunit
bakit hindi subukang maglakad sa bandang Nikaryo Waterway at sa Shibukawa river para tamasahin ang mga pamumukadkad ng Cherry Blossoms?
https://www.city.kawasaki.jp/250/cmsfiles/contents/0000003/3519/2.pdf
(Ang linked ay nasa Japanese lamang)
Sa taong ito medyo mahirap pa ang sitwasyon (Hana yori Dango)ika nga. Kaya mahinahon nating tingnan ang mga Cherry Blossoms.

Ramdam na natin ang klima ng tagsibol,ngunit nakakapag-alala pa rin ang mabagal na pagbawas ng bilang ng impeksyon ng COVID-19.
Nag-umpisa na ang ika-3 paggpapabakuna ng Covid o BOOSTER at bawat isa ay makakatanggap ng Notification ng Pagbabakuna sa booster mula sa nasasakupang munisipyo.Kapag nakatanggap nito,maging positibo sa pagtanggap para sa ating sariling kapakanan.
Para sa karagdagang impormasyon,mangyaring tingnan ang website sa baba.
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/22-5-15-5-2-0-0-0-0-0.html
Mayroon ding serbisyo sa Prepektura ng Kanagawa para sa libreng PCR test hanggang katapusan ng Marso.Narito ang mga listahan ng libreng pa- PCR test.
https://3ce11065.viewer.kintoneapp.com/public/e7332448a3594bdd3487cfb6616126aa24ab906ed6f58158f8e30b38d0a436f1#/

Bagama’t ang “Omicron strain” ay isang bagong uri ng corona-virus na lumalaganap, nagsimula na ang ika-3 pagbabakuna sa buong bansa. Ang mga tiket sa inokulasyon ay ipinapadala nang maayos sa syudad ng Kawasaki. Maaaring marami na sa inyo ang nakatanggap na nito. Mas may epekto sa pagpigil ng impeksyon ng Omicron kung magpapabakuna ng pangatlo, na tinatawag na “booster vaccination”. Kapag natanggap mo ang tiket ng pagbabakuna, gumawa ng maagang pagpapareserba sa pamamagitan ng internet o sa telepono.

Impormasyon tungkol sa pa-booking:
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000129683.html
Call Center para pagpapareseserba/booking sa pagpapabakuna:0120-654-478 (8:30–18:00)
Tumatanggap ng tawag kahit Sabado, Linggo o official holiday
Website ng reserbasyon:https://v-yoyaku.jp/141305-kawasaki (24 oras)
Impormasyon para sa mga taong may sintomas ng COVID , tulad ng lagnat:
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000116178.html

Ang Kawasaki International Center ay naghahanap ng Tagalog / English na tagapayo na maaaring magtrabaho mula Abril.
Ang deadline para sa mga dokumento ng aplikasyon ay ika-7 ng Marso. Mangyaring tingnan ang homepage para sa mga detalye.
https://www.kian.or.jp/topics/employ-shokutaku22-1.shtml

Para sa pagpapatupad ng mga pangunahing hakbang sa pag-iwas sa pagkalat ng impeksyon ng COVID-19, ang nakaplanong sesyon na pagpapaliwanag sa pagpasok sa elementarya sa mga dayuhan ay itutuloy sa indibidwal na pamamaraan.

Bilang karagdagan sa karaniwang dinadala na mga gamit sa pag-aaral at impormasyon,ang Guidebook ay aming inupdate. Dalawang buwan(2 mos.)ng paghahanda bago magpasukan,tutulungan namin kayong magsimula at malutas ang inyong mga alalahanin at katanungan para sa masayang buhay-elementarya sa Japan. Mangyaring magtakda ng petsa at oras ng iyong pagbisita na maginhawa sa inyong iskedyul at magpareserba.

Mula pa noon,ang Japan ay may kalendaryo na naghahati sa taon ng 24 solar terms sa apat na panahon ; tagsibol,tag-araw,taglagas at taglamig, at higit pang hinahati ang bawat isa sa 6.Sa ngayon ay ginagamit bilang isang salita upang ilarawan ang panahon tulad ng Tagsibol,Equinox,Summer ,Solstice,Taglagas at Napakalamig.
Ang turning point ng ika-24 na solar term ay tinatawag na" Setsubun",ngunit sa modernong panahon ,ang Setsubun ay nangangahulugan ito ng araw bago ang Risshun.Ang "Risshun"ay ang araw ng pagsisimula ng tagsibol sa kalendaryo,at ito ang unang solar terms sa loob na 24 Solar Terms.Sa taong ito ang Risshun ay sa ika-4 ng Pebrero at ang Setsubun ay sa ika-3 ng Pebrero.

Kaugalian ang magwisik o maghagis ng buto ng soya sa labas ng bahay sa dapit-hapon ng araw ng "setsubun"upang maalis ang mga masamang pangitain(masamang espirito at demonyo).Sa pamamagitan ng paghagis ng buto ng soya,habang isinisigaw ang "Oni wa Soto!Fuku wa uchi"ay kasama rin sanang mawala ang mga VIRUS.

Manigong Bagong Taon 2022!

Magsasagawa ng Seminar dito sa Kawasaki International Center para sa Pagpasok sa Elementarya sa mga dayuhang residente.
Ano ang katulad ng paaralang elementarya sa Japan?Ano ang kailangan kong ihanda?
Kung mayroon kang anak na papasok sa elementarya ,maaari kang sumali sa Gabay ng Pagpasok at magtanong ng mga bagay na nais malaman!

Petsa: Ika-29 ng Enero,2022 (Sabado) 1:30~4:00 ng hapon
Lugar: Sa bulwagan ng Kawasaki International Center
Paraan ng Pagpunta sa Sentro https://www.kian.or.jp/len/accessmap.shtml


Matatawagan/Makokontak:
Tel : 044-435-7000
E-mail : soudan39@kian.or.jp
URL : https://www.kian.or.jp/len/info.shtml
Address : 2-2 Kizuki Gion-cho, Nakahara District, Kawasaki City
Apply to : https://www.kian.or.jp/frm-admission-guidance-211.shtml

Ididisplay ang mga importanteng mga bagay na magagamit sa paaralan.Mayroong tagasaling-wika at mag-aalaga ng bata.Libre,subali`t kailangan ng reserbasyon.

img-20220111151415.png


Ilang araw na lang at Bagong Taon na! Handa ka na ba sa bagong taon?
Sa Japan,isa sa mga paghahanda sa bagong taon ay ang paglilinis ng buong kabahayan o General Cleaning.Tradisyon ng mga Hapon ang paglilinis na ang buong pamilya ay tulong-tulong.Kaysa sa karaniwang ginagawang linis. At isa rin itong paraan ng magandang ugnayan ng pamilya. At nasa kaugalian nila na salubungin ang bagong taon na bagong pakiramdam kung malinis ang bahay. Sana maging maganda ang Bagong- Taon nating lahat.

Mga Klinikang pang-emergency sa bakasyon ng Bagong Taon / emergency center ng bata » "Holiday Emergency Clinic" kapag may biglaang nagkalagnat at ibpa sa holiday season.
Paksang medikal: Internal medicine at pediatrics
Araw ng medikal na paggamot: Linggo, pista opisyal, katapusan ng taon at pista opisyal ng bagong taon ,Disyembre 30, 2021(huwebes) – Enero 4, 2022 (Martes)
Oras ng tanggapan: 9:30 – 11:30, 13:00 – 16:00
* Maaaring mag-iba ang oras ng pagtanggap, kaya maiging tumawag muna sa telepono bago pumunta o balak na magpagamot.

Mga Emergency Clinics o Ospital na bukas: Numero ng Telepono , Lugar at Oras

Nambu Pediatric Emergency Center (Nasa loob ng Kawasaki Municipal Hosp.)
南部小児急病センター(川崎病院内)
044-233-5521
Kawasaki ku
mula17:00 – 8:30 Sa mga linggo, pista opisyal, 24 oras sa bakasyon ng bagong taon
Kawasaki Holiday Emergency Clinic
(川崎休日急患診療所)
044-211-6555
Kawasaki ku
Saiwai Holiday Emergency Clinic
(幸休日急患診療所)
044-555-0885
Saiwai ku
Nakahara Holiday Emergency Clinic
(中原休日急患診療所)
044-722-7870
Nakahara-ku
Chubu Pediatric Emergency Center
( 中部小児急病センター)
044-733-5181
Nakahara-ku
Mula 18:30 – 23:00 (Loob ng Nihon Ika-Daigaku Byoin)Musashi-Kosugi
Takatsu Holiday Emergency Center
(高津休日急患診療所)
044-811-9300
Takatsu ku
Miyamae Holiday Emergency Clinic
(宮前休日急患診療所)
044-853-2133
Miyamae-ku
Tama Holiday and Night Emergency Clinic
(多摩休日夜間急患診療所)
044-933-1120
Tama-ku
9:00 – 11:30, 13:00 – 16:00 (Internal medical, Pediatrics)
Gabi mula 18:30 – 22:30 (Internal)
Hokubu PediatricEmergency Center (Loob ng Tama Holiday at Night Emergency Clinic)
北部小児急病センター(多摩休日夜間急患診療所内)
044-933-1120
Tama
Tuwing gabi mula 18:30 – sunod na umaga 5:30 (Pediatrics)
Asao Holiday Emergency Clinic
(麻生休日急患診療)
044-966-2133
Asao ku

☆ Sentrong Impormasyon ng Pang-emerhensyang mga Klinika/Ospital
(24 oras maliban sa emerhensyang dentista at Konsultasyong Medikal)
Telepono 044-739-1919

Kumusta na kayong lahat? Junigatsu Shiwasu na!(ang katawagan ng Disyembre sa Hapon)at mas lalong lumalamig ang panahon.

Sa One stop Center ng Kawasaki International Center, ay mas pinalawak ang oras ng Tanggapan sa sanggunian mula nitong tagsibol,at sinimulan ang konsultasyon sa pamamagitan ng Zoom-Online mula nang summer at sa wakas,nitong winter/Taglamig ay magkakaroon kami ng multilingual sa Facebook. Ang mga tagapayo sa 11 wika ay mag-a-update ng impormasyon ng kaganapan sa Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki,mga blog na multilingual at iba pang anunsyo,pati na rin ang mahahalagang balita at impormasyon na nais naming maibahagi sa mga komunidad ng bawat isa. Mangyaring tingnan ang aming FB page at paki-Like at Follow ang page.Salamat po.

https://www.facebook.com/223351635775322/

Sa malamig na panahon at sumasayaw ang mga naglalagas na mga dahon ng autumn,karamihan ay gustong magpalipas ng oras at magrelax lang sa bahay.Magkakaroon kami ng Internasyonal na palitang-talakayan sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki sa Dec.18 ng Sabado ng 2:00pm~ Habang nagrerelax sa bahay ay pwedeng makisali sa Waiwai-online.Kauna-unahang pagkakataon na talakayan sa pamamagitan ng Online sa sentro at ang "Tema:Paano ninyo ginugugol ang bakasyon ng kapaskuhan at Bagong taon sa inyong bansa."Maaari mong ipakilala kung paano mo ginaganap ang bakasyon ng bagong taon,mga handang pagkain at kultura sa inyong bansa,Maaari ding makipag-usap ng kaswal bukod sa tema.
Kung interesado na maki-join,paki e-mail kami sa soudan39@kian.or.jp at isulat ang pangalan ng event,pangalan,nasyonalidad,numero ng telepono at e-mail address.Ang huling tanggapan ng reserbasyon ay sa Dec.13.Lahat ng sasagot sa participant questionnaire ay tatanggap ng 1 recipe.
Umaasa kami sa inyong pagsali. (huwag mag-alala sa wika, at gagamit po tayo ng magaang na hapon)