タガログ語の最近のブログ記事

Sa Japan,may sariling katawagan ng buwan mula Enero hanggang Disyembre .Nitong buwan ng Oktubre ay "Kan-na-tsuki".Ito ay dahil ang Diyos ng buong Japan ay nawawala sa araw ng Izumo dahil nasa pagtitipon sa Izumo taisha Shrine na sa ngayon ay sa Shimane Prefecture para pag-usapan at pagkasunduan ang gagawin sa loob ng isang taon.Subali`t kabaliktaran naman sa Izumo taisha shrine,tinatawag
na sa buwan lang na ito may Diyos(Kami ari tsuki ) o (Month with God).

Ang Equinox[Higan]

Mula pa noon, sa Japan ay kung tukuyin ang pagpapalit ng panahong “tag-init hanggang taglamig ay tinatawag na higan” Ang natitirang init sa taglagas ay unti unting maglalaho at mararamdaman ang paglamig. Maririnig din ang tunog ng mga kuliglig at sa panahong ito ay makikita ang madalas na paglabas ng buwan sa gabi. Mayroong 2 beses ang Higan. Tagsibol at Taglagas( Spring & Autumn). Marso ang tagsibol at Setyembre naman ang Taglagas. Ang kabuuang bilang ng higan ay 7 araw, 3 araw bago at pagkatapos ng tagsibol sa Marso at ng taglagas sa Setyembre. Ang Higan ay tradisyunal na ebento o kaganapan na pagpapasalamat sa mga ninuno at kaugalian din na ginagamit upang bisitahin ang libingan ng mga kamag-anak.
Ang mga bulaklak na nagbobloom na parang nag-aabang ng higan ay tinatawag na Higan flowers. Sabay-sabay ang pamumulaklak ng pulang bulaklak na ito, kaya bakit hindi mo subukang hanapin ang bulaklak na ito(Higan hana)heto ang link. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%83%8A

Ito ay isang pagbibigay ng impormasyong kapaki-pakinabang sa 11 wika.Tulad ng Sistema ng eskwelahan sa Japan,eksaminasyon para makapasok sa Kanagawa Prefectural High School at ibpa.

Petsa :
Oktubre 17, Sabado 14:00–16:00
Lugar :
Asosasayong Pandaigdig ng Kawasaki
Target :
Ang makapasok sa Senyor Hayskul sa Japan,at para malaman na rin ang Sistema ng Edukasyon sa Japan at ibapa.
Maaaring dumalo :
Estudyante ng Junior High-school(1st–3rd yr.) at, isang nakatapos na ng junior hayskul,magulang o tagasuporta.
Para sa reserbasyon :
mag e-mail: koko.guidance@gmail.com
O Tumawag :
Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki Telepono 044-435-7000

* Libre ang pagtanggap,kailangan ang reserbasyon.Mayroon ding libreng konsultasyon sa Gyouseishoshi(Administrative Scrivener)

"Gusto kong mag-aplay sa pabahay ng syudad pero di ako marunong ng pagsusulat....."sa mga nais mag-aplay,maari naming ipaliwanag sa inyo kung paano, habang sinusulatan nyo ang aplikasyon.
(Mayroong interpreter sa Inglis,Intsik,Korean,Kastila,Pilipino,Bietnam,Tayland,Indonisian at Nepali)
♢Petsa:Setyembre 12 (Sabado) 10:00-1200
♢Lugar: Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki
♢Huling araw ng reserbasyon: Setyembre 9, 4:00 pm. Sa E-Mail,Telepono o direktang pagpunta sa tanggapan.
♢Telepono: 044-455-8811 E-mail:soudan39@kian.or.jp


Alam nyo ba ? na sa mga tanggapan sa ward/munisipyo ng Kawasaki ay maaari nilang ikonekta ang videocall sa one-stop center dito sa Kawasaki International Center.Hindi lamang tungkol sa mga aplikasyon o papel na kinukuha ang pupwede sa Munisipyo kundi maaari na ring magpakunsulta sa pamamagitan ng i-pad/videocall na nasa mga windows sa 11 na lenguahe.Mayroong konsultasyon sa English at Chinese mula Lunes hanggang Sabado mula 10:00 – 16:00. Maliban sa oras ng tanghalian 12:00–13:00.

Para malaman ang schedule ng mga wika sa kanilang araw,pakitignan lamang sa aming website tungkol sa impormasyon.
https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml
Direktang dial : 044-455-8811
Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki

Kapag nagsummer bakasyon na,may serbisyo na binababaan ang pamasahe ng mga bata sa mga bus sa syudad.

Kawasaki Shiei Bus:
Agosto 1 – 16 (¥ 50) (late night bus, ¥100)
Tokyu Bus:
Hulyo 18 – Agosto 31 (¥50)
Rinko Bus:
Hulyo 20 – Agosto 31 ¥1,000. Magagamit ng paulit-ulit sa panahon ng summer vacation lang.(ang ¥1,000 na free pass ay mabibili hanggang Agosto 10 lamang).

COOLBIZ

Pagkatapos ng tag-ulan,ay mararamdaman ang biglang init ng unang summer.Sa Japan,mula Mayo 1 – Setyembre 30 ay ini encourage ang pagsusuot ng" Cool biz",ang no- necktai no jacket para makabawas sa pagkaramdam ng init ng temperatura.Pangunahin nating dapat mag-ingat sa heat stroke dahil kailangan pa rin nating gumamit ng masks.
Ang tanggapan ng Konsultasyon sa Sentro ay makikiayon sa CoolBiz Light clothing .Habang nakasuot ng mask ay hindi mapapansin ang pagka-uhaw,kaya’t maiging maging handa sa epektong idudulot nito tulad ng dehydration at ibpa.

Mayroong [Tsuyu] na tinatawag sa Japan ,at ito ay ang panahon ng Tag-ulan. Umpisa na ngayon at magtatagal ng isang buwan at kalahati ,hanggang Hulyo. Ang halumigmig ng temperatura ay mataas sa panahong ito,maaaring masira ang pisikal na kondisyon ng katawan.Gayundin,maging maingat tayo sa pagkalason sa pagkain(madaling mapanis ang pagkain sa alinsangan ng panahon).
Ang Tsuyu ay isinulat sa kanji ng (梅/ume) at (雨/ulan). May iba`t-ibang theories tungkol sa pinagmulan ng Kanji nito,ngunit sa kanila ay ang teorya ng paghihinog ng PLUM sa maulan na panahon.Umeboshi ,isa itong inasinang sirwelas o plum at maganda at epektibo na pang-alis ng pagod at init ng katawan. At maganda rin itong preservatives panlagay sa baon.Kaya `t noon pa man,dito sa Japan ay maraming pamilya ang gumagawa ng umeboshi. Maigi ito sa mahabang maulan na panahon.]

Nagsimula na ang pagpapadala ng form para sa espesyal na benepisyo o ayudang (10 lapad). Para sa mga katanungan sa nilalaman nito at kapag hindi dumating ang form hanggang Hunyo 12, maaari kayong tumawag sa Call Center. Mayroong 6 na wika na maaring sumagot sa mga katanungan, sa wikang Ingles, Intsik, Koriya, Portugis, Espanyol at Bietnam. Ang sasagot ay Hapon kaya’t pakibanggit kung anong wika ang nais na mag-assist at ikokonekta ng sumagot sa nais na wika. Ang deadline ng pag sumite ng form sa Ayuda ay hanggang Agosto 31.

Kawasaki city, Cash Subsidy Call center: Telepono 0120-756-752
Lunes~Biyernes mula 8:30am–5:15pm

Pansamantalang tumigil ang tanggapang serbisyo sa pagkonsultang pagbisita alinsunod sa isang Emerhensyang deklarasyon dahil sa impeksyon ng CORONA(COVID).
Mula Hunyo 01 magbubukas na ulit ang konsultasyong pang-dayuhan bilang One-stop center.

Magsuot ng mask at hugasan ang inyong kamay kung bibisita kayo sa museo/Sentro. Bukod pa rito, para sa mga taong may lagnat o mahinang pisikal na kondisyon. Mangyaring huwag na munang bumisita sa museo. Salamat.

Konsultasyon desk :
10:00–12:00 13:00–16:00
Wikang Tagalog :
(tuwing Martes at Miyerkoles)
Patuloy kaming tumatanggap ng mga konsultasyon sa telepono at e-mail.
Dial pang-Konsultasyon lamang :
044-455-8811
E-mail address :
soudan39@kian.or.jp