タガログ語の最近のブログ記事

Lokasyon :
Kanagawa Labor Bureau Employment Environment at Equality Dept.Guidance Division
(Yokohama City, Naka ward, Kitanaka-Dori 5-57, Yokohama, 2nd Joint Govt. bldg. 13th Floor)
Telepono :
045-211-7358
Oras ng pagbubukas :
8:30 – 5:15 ng hapon (Lunes – Biyernes, maliban sa Public holidays)

【神奈川労働局特別労働相談窓口HP】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/_20200213_00001.html

Mula sa Ministry of Health and Labour. Summary of the Japanese Society of Environmental Infections.

 1. Kailangang ibukod ng kwarto ang taong nahawaan at hanggat maaari ay iwasan ang paglabas ng kwarto.
 2. Hanggat maaari ay dapat limitado kung sino ang mag-aaasikaso sa sa naapektuhan.
 3. Mag mask(bago pumasok ng kwarto ng apektadong kapamilya)
  Huwag dadalhin ang ginamit na mask sa ibang kwarto.
  Hanggat maaari ay huwag hahawakan ang mask, tali lang ang hawakan pag tinapon ito.
  Maghugas at sabunin ang kamay pagkatanggal ng mask.
 4. Dalasan ang paghugas ng kamay.Gumamit ng sabon sa paghugas at mag disinfect ng alchohol pagkatapos.
 5. I ventilate ang hangin sa loob ng bahay.Bigyan ng interval ang pagbukas ng mga bintana o pintuan.
 6. Kailangang idisinfectant ang mga bagay na hinawakan.Linisin ang toilet o banyo ng sabon at hanggat maari ay sprayhan ito ng alchohol. Iwasang pagsamasamahin ang mga bagay na nagamit at hindi sa paghuhugas.
 7. Labhan ang nadumihang linen at damit.Mag gloves at magmask kapag nagpalit ng linen at damit na napawisan, at gamitin ang laging gamit na sabong panlaba at patuyuing mabuti.
 8. Siguraduhing saradong maigi ang basura bago ito itapon.
  Ang tisyung siningahan o ginamit ay agad ilagay sa supot at ilabas agad sa loob ng bahay, sikaping saradong maigi bago itapon.

Ang Blog ay kalimitang inaupdate 2 beses kada-buwan,pero nitong buwan,sa kadahilanang sitwasyon tungkol sa kasalukuyang kumakalat sa buong mundo na bagong sakit na Corona Virus o “COVID-19” ay aming ipapriority ang pag-update tungkol dito.

March 3 HINAMATSURI

Ang Hinamatsuri ay tinatawag ding momo no sekku, at ipinagdiriwang ito para sa mga batang babae para lumaking malusog.
Ang hina ningyo o (Hina-doll) na dinidisplay ay may bulaklak ng peach, hina arare (bilog na bola-bolang chicharon) at hishimochi (malagkit na hugis rektangulo)na inaalay at shirosake (inumin na gawa sa bigas) o kaya ay chirashi sushi ay mga nakaugaliang ihanda sa araw na ito.
Ang pagdiriwang naman sa batang lalaki sa Mayo 5 ay “Dango no Sekku”.

Sa Ika -1 ng Marso (linggo) ay may Libreng Konsultasyon at General Health check-up para sa mga Dayuhan (may interpreter ).
Mayroon sa Tagalog,Ingles,Betnames (nakaplano) na tagasalin.
Hindi kailangan ang reserbasyon,pumunta na lamang.
Kailan? : Marso 1,2020 pm 2:00~4:30 ( tanggapan)
Saan? : Sueyoshi Catholic Church 1-13 Sueyoshi-cho,Naka-ku,Yokohama City
6 min.walk mula Keikyu line(train)ng Hinode cho Sta.
Alin-alin? : X-ray ,Pagsukat ng BP(blood pressure),eksamin ng ihi, pagsukat ng timbang at height at libreng konsultasyong medical.
*Mayroon ding libreng konsultasyon sa Gyoseishoshi tungkol sa visa.(pagtawag ng
Kamag-anak ,pagpapalit ng status of residence,permanent, naturalization, mga papeles sa pagpapakasal ng dayuhan etc.) ang konsultasyon ay mula 2:00~4:30 pm.
https://mickanagawa.web.fc2.com/pdf/mm/mm20200301.pdf

Ang setsubun ang itinatawag sa(magandans) pagbabago ng panahon(kisetsu) tulad ng spring, summer, autumn at winter.
Pero sa ngayon, bago mag spring season(Rishun) ay espesyal setsubun itong tawagin. Sa taong ito ay sa Ika-3 ng Pebrero.
Sa araw na ito ay kaugalian ang maghagis ng beans palabas para ipagtabuyan ang mga masamang espirito sa paligid. Sa karagdagan ay tinatawag din itong “Ehomaki” para baguhin ang direksyon ng kapalaran sa magandang gawi. Sa pagbalot ng norimaki(pagbalot ng goodluck) ayon sa kaugalian dito, at kainin ang luck(suwerte). Nitong taong ito, ang Ekata ay sinasabing nasa Kanluran.

Pumasok na tayo sa Ika-2 taon ng Reiwa(Reiwa 2nd yr.) At nitong taon na Zodiac ay Year of the mouse".Mayroong 12 na Zodiac signs at ito ay orihinal na ginagamit ng bansang Tsina,na nagsasaad ng panahon,direksyon petsa at ng oras.
Ang mga ZODIACS na ; (鼠)rat,(牛)ox,( 虎)Tiger, (卯) rabbit, (龍 )dragon, (蛇) snake, (馬)Horse,(羊)Hitsuji/Goat),(猿) Saru/monkey,(鶏)Tori/roaster,(犬)inu/Dog, 亥(inushishi)kabuuan ng 12 klase.

Pag Bagong-Taon ay may kanya-kanyang signs o words kung gamitin ito.
1. 子 ne (nezumi/Rat/daga)
2. 丑 (ushi / Ox /baka)
3. 寅 (Tora /Tiger/Tigre)
4. 卯 U (usagi /Rabbit/Kuneho)
5. 辰 (tatsu /Dragon)
6. 巳 Mi (Hebi / Snake/Ahas)
7. 午 (uma /Horse/Kabayo)
8. 未 ( hitsuji/ Goat/tupa )
9. 申 (Saru /monkey/unggoy)
10. 酉 (tori / Roaster/manok)、
11. 戌 (inu / Dog)
12. 亥I (Inoshishi /Wild-boar/ baboy-ramo)

May mga Emergency Clinics na bukas at maaaring magpatingin kapag biglaang nagkasakit sa pistang opisyal. Ang mga bukas ay ang Internal medical clinic at Pediatric clinics. Maaaring magpatingin kahit linggo,pista-opisyal at bakasyon ng bagong taon(Dec. 30-Enero 4)
bukas mula alas 9:00–11:30 / 13:00–16:00 ng hapon.
[ Sa Tama ward( panggabing emergency clinic ], ay bukas ang Internal Medikal araw-araw mula 18:30–22:30 at sa Hokubo naman ay ang Klinikang pambata (Shouni kyubyou center) Pediatric emergency center.
Sa loob ng Tama Holiday Emergency Clinic ay araw-araw mula 18:30–5:30 ng umaga. Bukas din ang Pediatric.
Tumawag lamang sa Kawasaki shi ishikai Jimu-kyoku (044-711-3011)
At e-mail sa (kawai-kyuujitukyuukan@kawasaki.kanagawa.med.or.jp)

Sumapit na naman ang Disyembre. Ayon sa lumang katawagan ng bansang Hapon ang Disyembre ay tinatawag na “Shiwasu”. May ibat-ibang Teoriya(epekto)ngunit ang isang pinakasikat ay mula sa tumakbo sa paligid upang bigyan ang mga guro, ang Monghe ng mga Master. Takbo paroon at parito ang ginawa at ganun sya kapabla. Ito ay isang talinghaga na ginawang halimbawa, ngunit ang ibig sabihin ay “mag-ingat o Ingatan” ang Kalusugan at salubungin nating malusog ang bagong taon!

Mayroong suportang multi-lengguahe sa center na nagbibigay ng impormasyon sa mga dayuhan kapag nagkaroon ng mga pangunahing kalamidad tulad ng lindol.
Ang pagsasanay ay gaganapin sa ika-8 ng Disyembre sa Kawasaki International Center. Kung ikaw ay dayuhan at makakadalo sa gagawing pagsasanay na ito, tumawag lamang sa center. Maaari ding isama ang inyong anak.