タガログ語の最近のブログ記事

Ang "Sakura Hanami" sa wikang-hapon ay ang pagsasaya sa pamumukadkad ng Cherry Blossoms.
Painit na naman at panahon na naman ng pagsibol ng Sakura(Cherry)
Dito sa syudad ng Kawasaki ay may mga magagandang lugar para sa Hanami/Cherry blossoms at isa na rito ang ipapakilala namin ay ang "Yumemigasaki Zoological park".
Ang lugar ay sa Minamikaze 1-2--1,Saiwai ward.
Paraan ng pagpunta: mula Kawasaki sta.o Motosumiyoshi ay sumakay ng Shie-Bus o Rinko bus at bumaba sa "Yumemigasaki Dobutsu-koen mae".may 7 minuto na lalakarin mula bus stop hanggang sa Doubutsu-koen.
Ang pagpasok ay LIBRE.wala ding bayad ang panood ng animals sa Zoo.

Mula Abril 1, ang mga pampublikong institusyon ng tanggapan ng lungsod tulad ng munisipyo, ward office, paaralan, imigrasyon, at embahada ay mababago o binago na ang bayad sa pagsasalin(patranslate) ng dokumento sa pampublikong institusyon. Ang bayad kada selyadong kaso(Stamped-case) ay 1,000 yen sa pagsasalin, 400 kada letra ay 3,000 yen sa 1 papel na sukat A4 (bukod pa ang buwis/Shoheizei)
Ang angkop na araw ay dalawang linggo(2 weeks), ngunit kung maraming mga papeles, maaaring tumagal ng kaunti. Kung sakaling marami ang ipapasalin ay mangyaring ikunsulta na muna.

Ang Hina Matsuri ay pinagdiriwang para sa mga batang babae, para lumaking malusog at maligaya at tinatawag din itong Momo-no-Sekku.
Idinidisplay ang manikang hina at peach blossoms at inaalayan ito ng kakanin na hugis kwadrado at hugis diamond na kakanin (hina-arare at hishimochi) At magsaya sa pag-inom ng rice-wine at pagkain ng Chirashi Sushi.
Sa batang lalaki naman ay pinagdiriwang tuwing ika-5 ng Mayo at tinatawag itong “Tango-no-sekku”.

Dito sa SENTRO ay tumutulong kami sa mga batang Dayuhan na may alalahanin sa Wikang -Hapon at di maka catch-up o nahihirapan sa mga leksyon(subject) sa paaralan. Para sa wikang-hapon at sa aral sa paaralan tulad ng mga assignments.
Walang bayad ito, kinakailangan lamang ang paghatid-sundo tuwing Sabado ng umaga.

Para sa kaalaman, tumawag at magtanong sa Asosasyon(Kawasaki Intl. Association)

Ang orihinal ng Setsubun ay pagtukoy sa pagpalit ng panahon tulad ng tagsibol,tag-araw,taglagas at taglamig.Ngunit ngayon ay gumawa ng espesyal na tawag sa unang araw ng Spring season (Rinshu) nitong taon na to ay Pebrero 3.
May kaugalian na sa araw na ito,ang pagkayod o paghagis ng beans sa paglubog ng araw upang ipagtabuyan ang masasamang haka-haka sa kapaligiran.At bukod pa dito (kamakailan) ay sinasabing "Eiho -Maki" at naging kaugalian ang pagkain din ng Eho-maki na sushi-rolls.

Manigong Bagong Taon sa ating lahat!
Nitong taon, buwan ng Mayo, ay magbabago ang era(pangalan ng emperor) mula “Heisei”.
Nag-umpisa ang pagpapangalan sa Era, mula pa ng 7 siglo ang nakakaraan. At napakahabang panahon na ang paggamit ng pangalan ng era o panahon ng emperor ang gamit sa Taon imbis na dekada.
Ang Heisei era ay matatapos na at mag-uumpisa ang bagong era. Ano kaya ang pangalan ng bagong era? Ano sa palagay nyo?

Mayroong mga Holiday emergency na klinika at ospital ang Kawasaki sa bawat mga distrito nito,kinakailangan lamang icheck ang araw at oras ng ng pagpapatingin sa HP(homepage)
(http://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/34-9-0-0-0-0-0-0-0-0.html)

Karagdagan; kung sa bandang gabi ang pagpapadoktor, sa Tama-ward holiday emergency clinic lamang ang tumatatanggap o maaaring magpatingin.

Sumapit na naman ang Disyembre. Ang Disyembre ayon sa lumang katawagan ng bansang Hapon ay tinatawag na “Shiwasu”. May ibat-ibang Teoriya(epekto)ngunit ang isang pinakasikat ay mula sa tumakbo sa paligid upang bigyan ang mga guro, ang mga Monghe ng mga Master. Takbo paroon at parito ang ginawa at ganun kaabala. Ito ay isang talinghaga na itinulad,ngunit ang nais na ipahiwatig ay mag-ingat/ingatan ang Kalusugan at salubungin natin ang bagong taon!

Sa Ikuta Park (Ikuta Ryokuchi),na nasa Tama Ward, ay isang sikat na lugar ng maple sa lungsod.
Simula na ngayon hanggang Disyembre, ang Maple at ginkgo(ichio) ay nagiging pula at nagdidilaw , at magiging mga Metasequoia ng pagpapalit ng kulay na kaakit-akit at perpekto ito sa katapusan o Finale.
Sa parke, mayroong Sei-shonen Science Museum (Kawasaki Municipal Science Museum) bukod pa sa planetaryum (na kahanga-hanga) at Okamoto Taro (istaso) Museum ng Art (muselyo).
* Paraan ng Pagpunta;ODAKYU LINE,bumaba sa estasyon ng Mukogaoka Yuen.at lakad ng 15 minuto hanggang sa parke.

Sa Takatsu Police Station sa harap ng Mizonokuchi eki, ay mayroong pulis na nakakapagsalita ng Ingles.
Lugar: JR Nambu line, Tokyu Den-entoshi line ng Mizonokuchi station sa baba ng overpass.
Sa Nobyembre 27 (Martes) ay araw ng Pulis (koban no Hi). Dito ay ang gaganapin ang Ebentong (Anibersaryo) sa bandang mga alas tres (3 pm). Marami ring magpupuntahang mga Dayuhan kaya’t halina at ating panoorin ang ebentong ito.