The 2021 Tokyo Olympic and Paralympic Games will have started by the time you read this blog. After an interval of 57 years, this Olympics can be said to be a historical event in the sense that it is going to be held under an unusual situation. On the other hand, you must be concerned about the Covid-19 vaccination.
With some differences in progress, the vaccination for the COVID-19 has been given in respective prefectures. As we put it on this blog in June when it started, we are showing below the list of the websites pertinent to this matter for your reference. We hope you may find it helpful.


Notice on COVID-19 Vaccination, Kawasaki City(English):
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000129626.html

Kawasaki City COVID-19 Vaccine Reservation Call Center
Phone: 0120-654-478 (8:30-18:00 Monday - Sunday) Languages: English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish

Notice on COVID-19 Vaccination, Kawasaki City (Japanese):
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000126099.html?furigana=on 

COVID-19 Vaccination, Ministry of Health and Welfare:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html

Ministry of Health, Labour and Welfare COVID-19 Call Center
Phone: 0120-761770(toll-free number)
Languages: Japanese, English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish, Thai, Vietnamese
Time: see below (Monday-Sunday)
Japanese, English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish: 9:00-21:00
Thai: 9:00-18:00
Vietnamese:10:00-19:00

Novel Coronavirus Vaccines Prime Minister of Japan and His Cabinet
https://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/vaccine.html

Multilingual Information Center at the Kawasaki International Center
We support making appointment for vaccination and consultation related to the vaccination.
https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml

Habang binabasa ng lahat ang Blog na ito, ay kasalukuyang ng ginaganap ang Tokyo Olympic 2020.Unang pagkakataon pagkatapos ng 57 taon,sa gitna ng pandemic ay gaganapin ang Olympic,ngunit sa kabilang panig ay maaaring maging makasaysayan ito. Ang nakakabahala ay ang kasalukuyang pagpapabakuna sa anti -virus ng COVID-19.

Magkakaiba ang bilis ng pagbabakuna Depende sa lokalidad,at ang pagpapatupad sa programang ito na pagpigil ng pagkalat ng Covid ay nasa progreso.Mula ng inumpisahan ang pagbabakuna ng Hunyo, kasabay ng pagbanggit din namin sa Blog ng tungkol sa bakuna,aming ia-update ang bagong impormasyon tungkol dito.Makikita sa link sa ibaba.Tandaan,magkakaiba ang iskedyul bawat lokalidad.
≪Home Page ng Kawasaki≫
Pagtanaw sa Vaccination ng COVID-19:
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000129626.html

≪Multilingual na Pagpapareserba ng pagpabakuna sa syudad ng Kawasaki≫
Kawasaki City COVID-19 Vaccine Reservation Call Center
Phone: 0120-654-478 (am 8:30-6:00 pm Lunes - Linggo) 
Mga Wika: English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish
≪Mga Paalala tungkol sa Pagpapabakuna sa COVID-19 ≫
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000126099.html?furigana=on

≪ Ministri ng Kalusugan, Labour at Welfare ,new Corona vaccine call center≫
Itinatag ang isang Consultation desk sa telepono ng Ministry of Health ,Labour at Welfare tungkol sa pa-bakuna sa corona.
Telepono: 0120-761770 (free Dial)
Wikang tinatanggap: Nihongo,English,Chinese,Korean,Portugese,Spanish,Thai,Vietnamese
Oras ng pagtanggap: Tignan sa ibaba (Sab.Linggo.bukas kahit official holiday)
Nihongo,English,Chinese,Korean,Portugese,Spanish 9:00-21:00
Thai: 9:00-18:00
Vietnamese: 10:00-19:00

Imaginamos que nós estamos vendo os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020 em TV. Este evento vai ser realizado detro da pademia e são comentado vai marcar vários momentos históricos. Mesmo assim, o que nos preocupa mais é sobre a realização da vacina do COVID-19.
Dependendo da área ou região onde as pessoas moram tem diferença no andamento da realização de vacina mas em todos os lugares estão acontecento a vacinação. No blog passado do mês de junho também comentamos brevidamente sobre a vacina. Desta vez vamos expor todas as informações que nós temos sobre a vacinação. Espero que estas notícias ajudem vocês.

≪Sites da cidade Kawasaki≫
Notícia de Vacinação de COVID-19 :
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000129626.html

≪Call Center da cidade de Kawasaki de agendamento da vacina de COVID-19 em multilingue≫
Call Center da Reserva de Vacinas de COVID 19 da cidade de Kawasaki
Fone: 0120-654-478 (8:30-18:00 Segundas - Domingos) 
Idiomas Disponível: Inglês, Chinês, Coreano, Português e Espanhol Spanish

≪Informativos sobre a vacinação de COVID-19 da cidade de Kawasaki≫
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000126099.html?furigana=on 

≪ Informativo sobre a vacinação de COVID-19 do Ministério do Trabalho do Governo Japonês≫
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html

≪Call center de dúvidas referentes a vacina de COVID-19 do Minsitério de Trabalho do Governo Japonês≫
Ministério de Trabalho do Governo Japonês tem linhas de Call Center apropriado para tirar suas dúvidas sobre a vacina de COVID-19.
Telefone:0120-761770 (Linha Gratuita)
Idioma Disponível:Japonês, Inglês, Chinês, Coreano, Português, Espanhol, Tailandês e Vietnamita.
Horários de atendimento:Verifique-se abaixo os horários atendidos em cada idioma(Sábados ou Domingo ou Feriados também funciona)
Japonês, Inglês, Chinês, Coreano, Português e Espanhol:  9:00~21:00
Tailandês:9:00~18:00
Vietnamita:10:00~19:00

≪Website informativo sobre Vacina de COVID-19 do Governo Japonês≫
https://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/vaccine.html

≪Serviço de Consultoria aos estrangeiros One-Stop Center do Centro Internacional de Kawasaki≫
Nós aceitamos sua constoria particular sobre a vacinação em quelque momento se precisar.
https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml

Desejamos por todos tenham uma boa saúde e cuidem se para evitar ao máximo para não pegar esta doença!

ワクチンの 注射は 無料です。 2 けることが 必要です。 予約が 必要です。

ワクチンの 注射について しい 情報が あります。 てください。

神奈川県: しい コロナウイルス ワクチンの 注射について (やさしい日本語)≫

https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/5433/1-2_sessyu_plainjapanese.pdf

https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/5433/2-2_gaiyo_plain_japanese.pdf


川崎市の ホームページ≫

Notice on COVID-19 Vaccination(しい コロナウイルス ワクチンの 注射について):

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000129626.html英語


川崎市新型コロナウイルス ワクチン 予約コールセンター≫

ワクチンの 注射は 電話で約することが できます。

電話番号:0120-654-478

時間:8:30から 18:00まで(毎日

ことば:英語中国語韓国朝鮮語、ポルトガル、スペイン


川崎市しい コロナウイルス ワクチンの 注射についての おらせ≫

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000126099.html?furigana=on (日本語


厚生労働省しい コロナウイルス ワクチンの 注射について≫

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html日本語

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00079.html (英語


厚生労働省新型コロナワクチン コールセンター≫

しい コロナウイルスの ワクチンの 注射について 電話で 相談が できます。
電話番号:0120-761770(電話代は 無料 です)

ことばと 時間

日本語英語中国語韓国語・ポルトガル・スペイン9時から 21まで

タイ9時から 18まで

ベトナム:10から 19まで


首相官邸しい コロナウイルス ワクチンの 注射について≫

https://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/vaccine.html英語


川崎市国際交流センター:外国人相談窓口 ワンストップ センター≫

しい コロナウイルスの ワクチンの 注射の 予約を 手伝います。

しい コロナウイルスの ワクチンの 注射について 相談も できます。

https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml


しい コロナウイルスの 病気に ならないように をつけましょう。

Vaksinasi COVID-19

Anda akan membaca blog ini ketika Olimpiade Tokyo 2020 tengah diadakan. Setelah 57 tahun, Olimpiade Tokyo kembali digelar, tetapi fakta bahwa kali ini diadakan di tengah pandemi menjadikannya menarik dalam arti bersejarah, dan yang perlu dipikirkan adalah vaksinasi COVID-19.

Meskipun ada perbedaan kecepatan vaksinasi di tiap pemerintah daerah, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terus berlanjut. Seperti yang pernah disebutkan di blog ini ketika vaksinasi dimulai pada bulan Juni, kami akan membagikan tautan informasi terbaru di bawah ini. Kami harap informasi-informasi vaksinasi ini berguna bagi Anda.

"Laman Kota Kawasaki"
Notice on COVID-19 Vaccination:
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000129626.html

"Dukungan Multibahasa untuk Reservasi Vaksinasi Kota Kawasaki"
Call Center Reservasi Vaksin COVID-19 Kota Kawasaki
Tel: 0120-654-478 (8:30-18:00 Senin - Minggu) Bahasa: Inggris, Mandarin, Korea, Portugis, Spanyol.

"Pemberitahuan tentang Vaksinasi COVID-19 Kota Kawasaki"
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000126099.html?furigana=on

"Tentang Vaksin COVID-19, Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan"
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html

"Pusat Panggilan Vaksin COVID-19, Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan"
Kami telah menyiapkan layanan konsultasi telepon Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan terkait vaksin COVID-19.
Tel: 0120-716770 (nomor bebas pulsa)
Bahasa: Jepang, Inggris, Mandarin, Korea, Portugis, Spanyol, Thailand, Vietnam
Jam buka: Seperti di bawah ini (Sabtu, Minggu, dan hari libur juga tersedia)
Jepang / Inggris / Mandarin / Korea / Portugis / Spanyol: pukul 09:00 - 21:00
Thailand: pukul 09:00 - 18:00
Vietnam: pukul 10: 00 - 19: 00

"Tentang Vaksin COVID-19, Kantor Perdana Menteri"
https://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/vaccine.html

"Pusat Layanan Konseling bagi Orang Asing Pusat Internasional Kawasaki"
Kami juga menyediakan dukungan untuk reservasi vaksinasi dan konsultasi terkait.
https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml

Harap tetap mengambil tindakan pencegahan dan tetap aman.

皆さんがこのブログをお読みになるのは、Tokyo Olympic 2020が始まっている頃 と思います。57年振りの東京オリンピックがパンデミックの中で執り行われると は、ある意味歴史的な事かもしれないと沸き立つ一方で、気になるのは新型コロ ナワクチン接種ですね。
自治体によってスピードの差はありつつも、新型コロナ感染症予防接種の実施が 進んでいます。6月の接種開始時にもこのブログで触れましたが、あらためて最 新情報のリンクを以下にお知らせします。それぞれにワクチン接種についての多 角的な情報が掲載されていますので、お役に立てて頂ければと思います。

≪川崎市のホームページ≫
新型コロナワクチン接種の予約に関する情報
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000128703.html

≪川崎市接種予約電話多言語対応≫
電話番号: 0120-654-478 (8:30 -18:00 毎日)  
対応言語:英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語

≪川崎市新型コロナワクチン接種についてのお知らせ≫
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000126099.html?furigana=on 

≪厚生労働省 新型コロナワクチンについて≫
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html

≪厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター≫
新型コロナワクチンに関する厚生労働省の電話相談窓口を設置しています。
電話番号:0120-761770(フリーダイヤル)
対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ 語・ベトナム語
受付時間:下記参照(土日・祝日も実施)
日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語 9時~21時
タイ語:9時~18時
ベトナム語:10時~19時

≪首相官邸 新型コロナワクチンについて≫
https://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/vaccine.html

≪川崎市国際交流センター外国人相談窓口ワンストップセンター≫
接種予約のサポートや関連する相談なども実施しています
https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml

引き続き感染予防策を講じながら、どうぞ安全にお過ごしください。

तपाईंहरुले यो ब्लग पढ्दै गर्दा टोकियो ओलम्पिक २०२० को खेलहरु पनि भइरहेको हुन्छ। ५७ वर्षपछि विश्वभर कोरोना महामारी फैलिरहेको बेलामा टोकियो ओलम्पिक सम्पन्न गर्नु भनेको एक किसिमको ऐतिहासिक कुरा पनि हुन सक्छ। तर अहिलेको अवस्थामा चिन्ताको विषय भनेको कोरोना भाइरसको खोप हो।
यद्यपि प्रान्त अथवा शहर अनुसार स्थानीय सरकारको तर्फ बाट खोप लागाउने गतिमा फरक फरक भएतापनि कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध खोप लागाउने काम धमाधम कार्यान्वयन हुदैछ। जून महिनामा खोप लागाउन शुरु भएको बेलामा पनि यस ब्लग मार्फत विभिन्न जानकारीहरु दिएका थियौं। फेरी एक पटक हामी तपाईंहरुलाई खोप सम्बन्धित नयाँ लिंकको बारेमा सूचित गर्दैछौं। प्रत्यक लिंकहरुमा खोपको बारेमा विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी समावेश
भएको हुनाले तपाईंहरुको लागि यि जानकारीहरु उपयोगी भएमा हामीलाई खुसी लाग्ने छ।

≪खावासाकी शहरको होमपेज ≫
कोरोना भाइरसको खोप लगाउनको लागि बुकिंग सम्बन्धि जानकारी
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000128703.html

≪खावासाकी शहरको बासिन्दाहरुले कोरोना भाइरसको खोप लगाउन अग्रिम बुकिंग गर्नको लागि बहुभाषिक फोन सुविधा≫
बहुभाषिक फोन नं.: 0120-654-478 (बिहान ८:३० देखि साँझ ६:०० सम्म हरेक दिन)
उपलब्ध भाषा: अंग्रेजी, चाइनिज, कोरियन, पोर्तुगाली र स्पेनिश भाषामा फोनबाट बुकिङ्ग गर्न सक्नु हुन्छ। 

≪खावासाकी शहरको बासिन्दाहरुले कोरोना भाइरसको खोप लगाउन बारे सूचना≫
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000126099.html?furigana=on 

≪स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको कोरोना भाइरसको खोपको बारे≫
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html

≪स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको बहुभाषी टेलिफोन परामर्श केन्द्र(कल सेन्टर)≫
कोरोनाको भ्याक्सिन सम्बन्धित स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको टेलिफोन मार्फत सम्पर्क गर्ने केन्द्र पनि छ।
फोन नं: 0120-761770(फोन गरेको शुल्क लाग्दैन)
उपलब्ध भाषा: जापानिज, अंग्रेजी, चाइनिज, कोरियन वा उत्तर-कोरियन, पोतुगाली, थाई र भियतनामी
सम्पर्क समय:तल दिइएको समय तालिका हेर्नुहोस्।(शनिबार, आइतबार तथा बिदाको दिन पनि उपलब्ध)
・जापानिज,अंग्रेजी, चाइनिज, कोरियन वा उत्तर-कोरियन, पोतुगाली, स्पेनिश (बिहान ९ बजे देखि राति ९ बजे सम्म)
・थाई (बिहान ९ बजे देखि बेलुकी ६ बजे सम्म)
・भियतनामी (बिहान ९ बजे देखि बेलुकी ७ बजे सम्म)

≪प्रधानमन्त्री कार्यालय कोरोना भाइरसको खोपको बारे≫
https://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/vaccine.html

≪खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको विदेशी भाषाको परामर्श सेवाको वान स्टप केन्द्र (केहि पर्दा सबैभन्दा पहिला सम्पर्क गर्ने ठाउँ) ≫
खोप लगाउन अग्रिम बुकिंग गर्नको लागि सहयोग तथा खोप सम्बन्धित जानकारीहरु पनि प्रदान गर्नेछौं।
https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml

कृपया कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न आवश्यक सावधानी अपनाई आफुलाई सुरक्षित राख्नुहोस्।

Estarán ustedes leyendo este blog cuando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 estén a punto de comenzar. El hecho de que los Juegos Olímpicos de Tokio se celebren en una pandemia por primera vez en 57 años es emocionante en un sentido que puede ser histórico, pero lo preocupante es la vacuna contra el coronavirus.

Aunque existen diferencias de velocidad según el gobierno local, avanza la implementación de la vacuna contra el coronavirus. Los anunciamos en este blog en junio, pero lo actualizaremos con el enlace de información más reciente.

≪Página web de la ciudad de Kawasaki≫
Aviso sobre la vacuna contra COVID-19:
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000129626.html

≪Teléfono de reserva de vacunación de la ciudad de Kawasaki soporte multilingüe≫
Centro de llamadas de reserva de vacunas COVID-19 de la ciudad de Kawasaki
Teléfono: 0120-654-478 (8: 30-18: 00 de lunes a domingo)
Idiomas: inglés, chino, coreano, portugués, español

≪Aviso sobre la vacuna contra coronavirus de la ciudad de Kawasaki≫
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000126099.html?furigana=on

≪Sobre la vacuna contra el coronavirus del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html

≪Centro de Llamadas de Vacuna contra el Coronavirus, Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar
Se han creado una mesa de consulta telefónica del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar sobre la vacuna contra el coronavirus.
Número de teléfono: 0120-716770 (número gratuito)
Idiomas admitidos: japonés, inglés, chino, coreano, portugués, español, tailandés, vietnamita
Horario de recepción: ver más abajo (también se atienden sábados, domingos y días festivos)
Japonés, inglés, chino, coreano, portugués, español 9:00 a 21:00
Tailandés: de 09:00 a 18:00
Vietnamita: 10: 00-19: 00

≪Acerca de la nueva vacuna corona en la Oficina del Primer Ministro≫
https://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/vaccine.html

≪Kawasaki International Center Centro de asesoramiento para extranjeros One Stop Center≫
También brindamos soporte para reservas de vacunación y consultas relacionadas.
https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml

Continúe tomando medidas preventivas y manténgase a salvo.

当大家读这个博客时,已经是在东京奥运会2020开始的时候。
时隔57年的东京奥运会在感染暴发中举行,从某种意义上来说可能是历史性的事情,
一方面沸腾着,另一方面是新型冠状肺炎病毒感染症预防接种。
根据自治体的不同,进度也不同,新型冠状肺炎感染症的预防接种也正在进行中。
在6月分也有在这个博客通知,现在,重新通知最新链接疫苗接种的多角度信息,希望能有所帮助。
≪川崎市的主页≫
关于COVID-19疫苗接种的通知:
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000129626.html
《川崎市接种预约电话多语言对应》
川崎市COVID-19疫苗预约呼叫中心
电话: 0120-654-478 ( 8:30-18:00 星期一到星期日 )
语言:英文, 中文, 韩语, 葡萄牙语, 西班牙语
≪川崎市新型冠状肺炎病毒疫苗接种的通知≫
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000126099.html?furigana=on 
≪厚生劳动省新型冠状肺炎病毒疫苗≫
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
≪厚生劳动省新型冠状肺炎病毒疫苗呼叫中心≫
厚生劳动省设置了关于新型冠状肺炎病毒疫苗的电话咨询窗口
電話番号:0120-761770(免费拨号)
对应语言:日语、英语、中文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、泰语、越南语
受理时间:参照下述内容(周六、节假日也实施)
9点~21点 (日语、英语、中文、韩语、葡萄牙语、西班牙语)
泰语:9点~18点 越南语:10点~19点
≪首相官邸 关于新型冠状肺炎病毒疫苗≫
https://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/vaccine.html
≪川崎市国际交流中心外国人咨询窗口一站式中心≫
也继续实施着接种预约和相关咨询等
https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml
请继续关注有关预防感染对策,安全度过每一天。

Khi các bạn đọc được Blog này thì Tokyo Olympic 2020 đã khởi tranh rồi. Thế vận hội Olympic Tokyo được tổ chức tại Nhật sau 57 năm trong bối cảnh đại dịch là sự kiện mang tính lịch sử ở một ý nghĩa nào đó, mặt khác thời điểm hiện tại mọi người đều quan tâm đến việc tiêm chủng vacxin Corona.

Mặc dù có sự khác biệt về tốc độ tiêm chủng tùy theo chính quyền địa phương, nhưng việc triển khai tiêm chủng phòng ngừa Bệnh truyền nhiễm Corona chủng mới vẫn đang tiến hành. Như đã đề cập trong Blog này khi việc tiêm chủng bắt đầu trong tháng 6, chúng tôi tiếp tục cập nhật cho các bạn thông tin mới nhất theo đường link bên dưới. Hy vọng các bạn sẽ tìm thấy được nhiều thông tin hữu ích liên quan đến việc tiêm chủng vacxin.

≪Trang chủ Thành phố Kawasaki≫
Lưu ý về tiêm chủng vacxin Corona:
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000129626.html

≪Đặt hẹn tiêm chủng tại Thành phố Kawasaki qua điện thoại, hỗ trợ đa ngôn ngữ≫
Tổng đài đặt hẹn tiêm chủng vacxin Corona của Thành phố Kawasaki
Điện thoại: 0120-654-478 (8:30 - 18:00, Thứ 2 - Chủ nhật)
Ngôn ngữ hỗ trợ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha.

≪Thông báo về việc tiêm chủng vacxin Corona của Thành phố Kawasaki≫
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000126099.html?furigana=on 

≪Thông báo về vacxin Corona của Bộ Y tế - Lao động - Phúc lợi ≫
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html

≪Tổng đài vacxin Corona của Bộ Y tế - Lao động - Phúc lợi≫
Điện thoai: 0120 - 761770 (Miễn phí)
Ngôn ngữ hỗ trợ・Thời gian tiếp nhận (làm việc cả Thứ 7・Chủ nhật・Ngày lễ)
・Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha (9:00 - 21:00)
・Tiếng Thái (9:00 - 18:00)
・Tiếng Việt (10:00 - 19:00)

≪Thông tin về vacxin Corona của Văn phòng Thủ tướng ≫
https://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/vaccine.html

≪Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki - Trung tâm tư vấn One Stop dành cho người nước ngoài ≫
Chúng tôi nhận hỗ trợ và tư vấn liên quan đến việc đặt hẹn tiêm chủng.
https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml

Các bạn hãy tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa và giữ an toàn nhé.

ในช่วงที่ทุกท่านได้อ่านบทความนี้น่าจะเป็นช่วงที่โตเกียวโอลิมปิก2020กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
ญี่ปุ่นยังคงเดินหน้าจัดโตเกียวโอลิมปิกในรอบ57ปีนี้ต่อไปท่ามกลางการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่
การจัดโอลิมปิกจะเป็นเหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์ของโลก แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจไม่แพ้กัน
คงจะหนีไม่พ้นเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่

การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นมา
ซึ่งการดำเนินการอาจช้าเร็วต่างกันไปตามแต่ละเขตพื้นที่
ในช่วงเดียวกันนั้นทางสมาคมก็ได้ลงข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่เอาไว้
และในวันนี้นำข้อมูลอัพเดตล่าสุดจากหลากหลายช่องทางมาให้ค่ะ
หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยค่ะ

«โฮมเพจเมืองคาวาซากิ»
ประกาศเกี่ยวกับวัคซีนไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ :
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000129626.html

«บริการจองวัคซีนในภาษาต่างประเทศของเมืองคาวาซากิ»
คอลเซ็นเตอร์บริการจองวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ของเมืองคาวาซากิ
เบอร์โทรศัพท์ : 0120-654-478 (8:30–18:00 วันจันทร์ – วันอาทิตย์)
ภาษาที่ให้บริการ: ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน

«ประกาศเกี่ยวกับวัคซีนไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ของเมืองคาวาซากิ»
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000126099.html?furigana=on 

«ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ»
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html

«คอลเซ็นเตอร์บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ»
เคาเตอร์ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการเกี่ยวกับวัคซีนไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่
เบอร์โทรศัพท์: 0120-761770 (หมายเลขโทรฟรี)
ภาษาที่ให้บริการ: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม
เวลาทำการ: (มีให้บริการในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วย)
สำหรับภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน 9–21 นาฬิกา
สำหรับภาษาไทย: 9–18 นาฬิกา
สำหรับภาษาเวียดนาม: 10–19 นาฬิกา

«ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่จากสำนักนายกรัฐมนตรี»
https://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/vaccine.html

«เคาเตอร์ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติวันสต็อปเซ็นเตอร์ของศูนย์นานาชาติเมืองคาวาซากิ»
มีบริการให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาในการจองการฉีดวัคซีน และอื่นๆ
https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml

ในช่วงที่มีการใช้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง
ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ

สมาคมนานาชาติคาวาซากิ
รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาภาษาไทย แผนกให้คำปรึกษาวันสต๊อปเซ็นเตอร์ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ จำนวน 1 อัตรา
ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่หัวหน้าแผนกทะบุนคะ เคียวเซ คุณอิโต
โทรศัพท์ 044-435-7000
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เวปไซด์ศูนย์นานาชาติ https://kian.or.jp/topics/employ-shokutaku21-2.shtml

川崎市国際交流協会 外国人相談窓口ワンストップセンターでは、タイ語の相談員を募集しています。
詳しくは川崎市国際交流協会 電話:044-435-7000 多文化共生課 伊藤宛お電話を。
又は、下記ホームページをご覧ください。
https://www.kian.or.jp/topics/employ-shokutaku21-2.shtml

보치아 라는 말은 이탈리아어로「공」이라고 하는 말로 유럽에서 생긴 스포츠로, 1984년부터 패럴림픽 정식 종목으로 채택되고 있습니다.
남녀노소, 장애가 있고 없고에 관계없이 모든 사람이 함께 즐길 수 있는 경기입니다.

「잭볼」(표적구) 라고 하는 흰색공을 향해 빨간공 파란공을 각각 6구씩 공을 던져 누가 제일 가깝게 던졌는냐를 겨루는 스포츠로, 이 보치아 경기를 8월 21일에 가와사키 국제 교류 센터에서 체험할 수 있습니다.
함께 즐겨 보아요!!

일시: 8월21일(토)10시부터 12시까지
장소: 가와사키시 국제 교류 센터 홀
참가자: 초등학생 이상의 모든분
신청방법: 전화044-455-8811 또는 Email: soudan39@kian.or.jp

“Boccia” es un deporte nacido en Europa que significa “pelota” en italiano, y ha sido un evento paralímpico oficial desde 1984. Todos, independientemente de su edad o sexo, con o sin discapacidad, pueden disfrutarlo juntos.

La asociación está planeando un torneo de boccia en agosto, que es un deporte en el que seis bolas rojas y seis azules se acercan a una bola blanca llamada “bola blanca”. ¡Disfrutemos juntos del intercambio internacional a través de Boccia!

Fecha y hora: sábado 21 de agosto, 10: 00–12: 00
Lugar de encuentro: Kawasaki International Centre Hall
Público objetivo: cualquier persona mayor de edad escolar primaria, independientemente de su nacionalidad
Cómo postularse: Teléfono 044-455-8811 Correo electrónico soudan39@kian.or.jp

¡Esperamos escuchar de usted!