ท่านรู้จัก “May ii เมย์ไอ” หรือไม่?
เมย์ไอเป็นแอปใช้งานที่ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของ คาวาซากิพารามูฟเมนท์ในฤดูใบไม้ร่วงนี้
หากท่านมีปัญหาเช่นท่านไม่รู้ทางของสถานที่ภายในเมืองที่ท่านต้องการไป หรือไม่เข้าใจภาษา
“May ii”สามารถช่วยท่านได้
เพียงท่านใช้ “May ii” แล้วป้อนข้อมูลสิ่งที่ท่านต้องการความช่วยเหลือ
SOSจะถูกส่งไปยังผู้คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและท่านสามารถพบพวกเขาได้ทันที
ในเมืองคาวาซากิสามารถใช้แอปนี้ได้ในบริเวณรอบ ๆ สถานีคาวาซากิ สถานีมุซาชิโคซึกิ สถานีมุซาชิมิโซโนกุจิ สถานีโนโบะริโตะและสถานีชินยูริกะโอกะ
ในขณะนี้แอปนี้ยังมีภาษาให้เลือกใช้ทั้งภาษาญี่ปุ่นอังกฤษและเกาหลีอีกด้วย
มาร่วมกันตระหนักถึงสังคมที่เราอยู่โดยการช่วยกันใช้แอป “May ii”!
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากโฮมเพจของ “May ii” (เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ)
https://mayii.jp/en/index.html
iPhone, iPad https://apps.apple.com/jp/app/id1472700087
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.dnp.mayii

Conhecem aplicativo chamado “May ii” (Mei ai)? Em Kawasaki tem um projeto “Movimentação Paralítico” e inagurou um aplicativo dentro do contexto “Movimentação Paralítico” desde começo do Outono deste ano.

Este aplicativo pode utilizar em seguinte fato: Se você ficar perdido dentro de algum bairro e não sabe o que fazer devido a não saber idioma japonêsa. Neste caso, pode utilizar este aplicativo e alguém dispôsto em ajudar vai ajudar você e direcionar até o local onde você quer ir. Ou pode também utilizar quando precisa de uma ajuda mais específica, coloque em suas palavras neste aplicativo sobre o quer de ajuda. Assim quem está dispôsto em ajudar, vai correr até você para socorrer. Este aplicativo tem uma aréa específica para funcionar. Está dispôsto ao redor da estação Kawasaki, estação Musashi-Kosugi, estação Musashi-Mizonoguchi, estação Noborito, estação Shin-Yurigaoka dentro da cidade de Kawasaki. Infelizmente ainda não oferece em idioma portuguesa mas oferece além de idioma japonêsa, em inglês ou coreano. Vamos plantar na nossa sociaedade filosofia de co-colaboração ou seja, um ajuda o outro. Mais detalhes verifique no nosso portal (English ver.) abaixo↓ .
https://mayii.jp/en/index.html

iPhone, iPadからダウンロード↓
https://apps.apple.com/jp/app/id1472700087
Androidからダウンロード↓
https://play.google.com/store/apps/details...

Do you know 'May ii'? It is an application software to connect those who have difficulty finding destinations or having linguistic communication, and those who can help the former solve their problems, in several areas of Kawasaki.This autumn it is now being promoted as part of 'Kawasaki Para Movement.'
When you are lost in town or you need to understand Japanese, you can find someone to help you by using this application software.It is very easy to use it. Only you have to do is to enter what you need. Then your request will be forwarded instantly to someone near you, and you can meet him or her on the spot.
This 'May ii' application software is available around the areas of the following stations: Kawasaki; Musashi-Kosugi; Musashi-Mizonokuchi; Noborito; and Shin-Yurigaoka.And it is currently available in Japanese, English, and Korean.Let's look for partners to help expand the field of our activities with 'May ii'!For further information, please click the sites below.
https://mayii.jp/en/index.html
iPhone, iPadからダウンロード↓
https://apps.apple.com/jp/app/id1472700087
Androidからダウンロード↓
https://play.google.com/store/apps/details...

「May ii(メイアイ)」をご存知ですか?この秋にかわさきパラムーブメントの 一環として利用を促進している助け合いアプリです。
街の中で行き先がわからない、言葉がわからないなど困った時に、この「May ii(メイアイ)」を利用する事で助けてもらえます。「May ii」を使って助けて ほしいことを入力すると、近くにいる人にSOSが伝わりその場で出会うことがで きます。川崎市内では、川崎駅、武蔵小杉駅、武蔵溝ノ口駅、登戸駅、新百合ヶ 丘駅周辺で使用可能です。また、アプリは現在のところ日本語、英語、韓国語で の表示となっています。「May ii」で助け合い社会を実現しましょう!
くわしく は「May ii」のホームページで(English ver.)↓
https://mayii.jp/en/index.html
iPhone, iPadからダウンロード↓
https://apps.apple.com/jp/app/id1472700087
Androidからダウンロード↓
https://play.google.com/store/apps/details...

「May ii(メイアイ메이아이)」를 아십니까? 이번 가을에 가와사키 파라무브먼트 (Kawasaki Para Movement)의 일환으로 이용을 촉진하고 있는 상부상조 어플입니다.
길거리에서 목적지에 어떻게 가야 할 지 모르거나, 말을 몰라 곤란할 때 이 「May ii(メイアイ메이아이)」 어플을 이용하여 도움을 받을 수 있습니다. 「May ii(メイアイ)」에 도움을 청한다고 입력하면 가까이에 있는 다른 어플 등록자에게 SOS가 도착하여 바로 그 자리에서 만날 수 있습니다.
가와사키 시내에서는 가와사키역, 무사시코스기역, 미조노구치역, 노보리토역, 신유리가오카역 주변에서 사용 하실 수 있습니다.
또한 어플은 현재 일본어, 영어, 한국어 표기가 있습니다. 「May ii(メイアイ)」로 상부상조 사회를 실현합시다.

자세한 것은 「May ii(メイアイ)」홈페이지(영문)에서 확인하시기 바랍니다.
https://mayii.jp/en/index.html
iPhone, iPad에서 다운로드
https://apps.apple.com/jp/app/id1472700087
Android에서 다운로드
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.dnp.mayii

¿Ha oído de “May ii (Mei Ai)”? Es una aplicación de ayuda mutua que está promoviendo el uso como parte del Movimiento Kawasaki para este otoño.
Si tiene un problema en la ciudad, tales como cuando no sabe cómo llegar a un sitio o cuando no entiende el idioma, puede usar este “May ii”. Con “May ii” si intoduce de lo que necesita ayuda, el SOS se transmitirá a las personas cercanas y podrá reunirse con ellos. En la ciudad de Kawasaki, se puede utilizar alrededor de la estaciones de Kawasaki, Musashikosugi, Musashimizonoguchi, Noborito y Shinyurigaoka. La aplicación se muestra actualmente en japonés, inglés y coreano. ¡Hagamos realidad una sociedad en la que nos ayudemos unos a otros con el “May ii” ! Para más detalles, consulte la página de inicio de “May ii” (versión en inglés) ↓
https://mayii.jp/en/index.html
Descargar desde iPhone, iPad ↓
https://apps.apple.com/jp/app/id1472700087
Descargar desde Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.dnp.mayii

アプリ 「May ii(メイアイ」 が あなたを けて くれます。

が からない 言葉が からないなど ったときに あなたを けて くれます。

使方法に ついて

アプリ「May ii(メイアイ)」を スマートフォンに ダウンロードします。

日本語と 英語と 韓国語で 使うことが できます。

PCや タブレットの は https://mayii.jp/en/index.html を て ください。

iPhone, iPadの は https://apps.apple.com/jp/app/id1472700087 から ダウンロード してください。

Androidのは https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.dnp.mayii から ダウンロードしてください。 

アプリ「May ii(メイアイ)」に っていることを きます。

くにいるが けて くれます。

川崎駅武蔵小杉駅武蔵ノ口駅登戸駅新百合ヶ丘の くで 使うことが できます。

Apakah Anda tahu "May ii"(baca: mei ai)? Ini adalah aplikasi "saling membantu" yang digunakan sebagai bagian untuk mempromosikan gerakan "Kawasaki Paramovement" di musim gugur ini. Jika Anda memiliki masalah di dalam kota, seperti ketika Anda tidak tahu harus pergi ke mana atau ketika Anda tidak mengerti bahasanya, Anda dapat menggunakan "May ii" ini untuk membantu. Jika Anda menggunakan "May ii" untuk meminta bantuan, SOS akan dikirimkan ke orang di dekat Anda dan Anda dapat bertemu mereka di tempat tersebut. Di kota Kawasaki, dapat digunakan di sekitar stasiun Kawasaki, stasiun Musashikosugi, stasiun Musashimizonoguchi, stasiun Todo, stasiun Shinyurigaoka. Selain itu, aplikasi saat ini ditampilkan dalam bahasa Jepang, Inggris, dan Korea. Mari kita wujudkan masyarakat di mana kita saling membantu dengan "May ii"! Untuk detailnya, dapat dilihat di beranda "May ii" (dalam bahasa Inggris)↓
https://mayii.jp/en/index.html
Unduh dari iPhone, iPad↓
https://apps.apple.com/jp/app/id1472700087
Unduh dari Android↓
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.dnp.mayii

के तपाईंले "मे आईआई" भन्ने एप्प्लीको बारेमा सुन्नु भएको छ? "मे आईआई" भनेको यो वर्षको शरद ऋतुमा खावासाकीको एउटा अभियानको रुपमा एक अर्काको मद्दत गर्ने एप्प्लीको रुपमा प्रयोगमा ल्याएको एप्प्ली हो।
शहरको बाटोहरु नभएकोले कँहा जाने थाहा नहुनु, भाषा थाहा नहुनु जस्ता कुराहरुको समस्या परेको बेलामा यो "मे आईआई" एप्प्लीको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। "मे आईआई" एप्प्लीको उपयोग गरेर के कुराको सहयोग चाहेको हो टाइप गरेमा नजिकको व्यक्तिलाई सहयोग (SOS)को सन्देश गई त्यस ठाउँमा सहयोग गर्ने व्यक्तिसँग भेट्न गर्न सक्नुहुन्छ। खावासाकी शहरको खावासाकी स्टेशन, मुसाशिकोसुगी स्टेशन, मुसाशिमिजोनोगुची स्टेशन, नोबोरितो स्टेशन र शिन्युरीगाओखा स्टेशनको वरिपरि यस एप्प्लीको प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ। साथै अहिलेको लागि जापानिज, अंग्रेजी र कोरियन भाषामा फोनको स्क्रिनमा सूचना हेर्न सक्नु हुनेछ।"मे आईआई" लाई सहयोगी समाजको विकासको रुपमा प्रयोग गरेर लगौं! विस्तृत जानकारीको लागि "मे आईआई" एप्प्लीको होम पेज (अंग्रेजी भाषा ) हेर्नुहोस्।
https://mayii.jp/en/index.html
iPhone, iPad बाट डाउनलोड गर्न यो लिङ्क हेर्नुहोस्।
https://apps.apple.com/jp/app/id1472700087
Android फोनबाट डाउनलोड गर्न यो लिङ्क हेर्नुहोस्।
https://play.google.com/store/apps/details...

Bạn có biết gì về “May ii” không? Đây là 1 ứng dụng trợ giúp đang được xúc tiến đưa vào sử dụng trong mùa thu năm nay như 1 phần của Chiến dịch KAWASAKI Para Movement.
Khi bạn gặp khó khăn trên phố chẳng hạn như không biết đường đi, không hiểu ngôn ngữ, bạn có thể sử dụng “May ii” để được giúp đỡ. Nếu bạn nhập nội dung cần giúp đỡ vào Ứng dụng “May ii”, tín hiệu SOS sẽ được truyền đến những người ở gần bạn và bạn có thể gặp họ ngay tại chỗ. Tại Thành phố Kawasaki bạn có thể sử dụng ứng dụng này quanh khu vực ga Kawasaki, ga Musashikosugi, ga Musashimizonoguchi, ga Todo và ga Shinyurigaoka. Hiện tại ứng dụng này có hiển thị tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn. Hãy cùng thực hiện hóa 1 Xã hội giúp đỡ lẫn nhau thông qua “May ii” . Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo trang chủ của Ứng dụng “May ii” (phiên bản tiếng Anh).
https://mayii.jp/en/index.html
Tải xuống từ iPhone, iPad
https://apps.apple.com/jp/app/id1472700087
Tải xuống từ Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.dnp.mayii