สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซาก

หน้าแรก (ภาษาญี่ปุ่น) / กลับไปที่หน้าแรก

ติดต่อเรา


การบริการเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้รีไซเคิล

การบริการเกี่ยวกับการนำขยะที่มีขนาดใหญ่กลับมาใช้ใหม่ โดยมีการจัดเสนอสิ่งของเครื่องใช้และให้บริการฟรี ซึ่งช่วงเวลาที่มีการบริการเสนอสิ่งของเครื่องใช้ รวมทั้งวันที่จับสลากและวันที่ปิดให้บริการนั้น จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ให้บริการนั้นๆโดยตรง

ชื่อสถานที่ให้บริการ สถานที่ โทรศัพท์
ศูนย์ชุมชนรีไซเคิล ทาชิบานะ 1-20-3 ชินซาคุ ทาคะทจึ 044-857-1146
หมู่บ้านรีไซเคิลทจึทจึมิเนะ 52 ทจึทจึมิเนะ เขตคาวาซากิ 044-522-3387
หมู่บ้านรีไซเคิล โอเซนจิ 1285 โอเซนจิ เขตอาซาโอะ 044-952-3866

* นอกจากนี้ยังมีสื่อสิ่งพิมพ์ที่เรียกว่า “Eco” ซึ่งดำเนินการโฆษณาสำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอสิ่งของที่พวกเขาไม่ต้องการอีกต่อไป “Eco” เป็นเหมือนกระดานแลกเปลี่ยนสิ่งของรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีจัดวางที่สำนักงานเขตและสถานที่เทศบาลบางแห่งCopyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 268001