สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซาก

หน้าแรก (ภาษาญี่ปุ่น) / กลับไปที่หน้าแรก

ติดต่อเรา


แผนที่การเข้าถึง

รถไฟที่สามารถใช้เดินทางมาที่ศูนย์คือสายโตคิวโตโยโคะและสายเมกุโระโดยสถานีที่ลงคือสถานีโมะโตะชุมิโยะชิ
เมี่อถึงที่สถานีให้ลงบันไดเลื่อน(ทางออกทิศตะวันตก)ทางด้านซ้ายมือและเดินเลี้ยวไปทางซ้ายตรงไปตามถนนช้อปปิ้งโมะโตะชุมิเบรเมน

เมื่อเดินได้เวลาประมาณ8นาทีให้สังเกตุร้านขายปลาและจะพบป้ายบอกทางทางด้านขวาจากนั้ นให้เลี้ ยวขวาที่นี่

เมื่อเดิมมาสุดถนนจะมีป้ายแสดงเป็นภาษาต่างประเทศและถนนคนเดินเป็นแนวทแยงมุมไปทางซ้ายให้เดินตรงไปตามถนนคนเดินนี้ ก็จะ เห็นทางเข้าหลักของศูนย์อยู่ทางด้านขวามือของท่านCopyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 271686