สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซาก

หน้าแรก (ภาษาญี่ปุ่น) / กลับไปที่หน้าแรก

ติดต่อเรา


ติดต่อเรา

สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซากิ
จังหวัดคานากาว่า เมืองคาวาซากิ เขตนาคาฮาระ คิซูคิกิออนโจะ2-2
โทรศัพท์ : 044-435-7000
แฟกซ์ : 044-435-7010
อีเมล : kiankawasaki@kian.or.jp
เวลาทำการ : 8:30น. – 17:15น
วันหยุด : วันอาทิตย์และวันสิ้นปีถึงปีใหม่ 29 ธันวาคมถึง 3 มกราคม
ศูนย์นานาชาติเมืองคาวาซากิ
เวลาทำการ : 9:00น. – 21:00น
วันหยุด : วันสิ้นปี / วันปีใหม่และวันตรวจสอบสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
แผนที่ทางเข้าศูนย์นานาชาติ
หน่วยบริการให้คําปรึกษาสําหรับชาวต่างชาติ
เวลาทำการ : 9:00น. – 17:00น
วันหยุด : วันอาทิตย์และวันสิ้นปีถึงปีใหม่ 29 ธันวาคมถึง 3 มกราคม
อีเมล : soudan39@kian.or.jp
โทรศัพท์ : 044-455-8811


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 265860