สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซาก

หน้าแรก (ภาษาญี่ปุ่น) / กลับไปที่หน้าแรก

ติดต่อเรา


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ

สนุกและมีประโยชน์กับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ

สถานที่ :
ศูนยน์ านาชาติคาวาซากิ
แผนที่ทางเข้าศูนย์นานาชาติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
kiankawasaki@kian.or.jp
โทรศัพท์ :
044-435-7000
แฟกซ์ :
044-435-7010

หลักสูตรช่วงเช้า
(อังคาร,ศุกร์ 9:50–11:50)

1 ภาคการศึกษา
12 เมษายน 2022 (อ.)–28 มิถุนายน (อ.), 11,550 เยน(21 ครั้ง)
2 เทอม
13 กันยายน 2022 (อ.)–2 ธันวาคม (ศุกร์), 12,100 เยน(22 ครั้ง)
3 เทอม
10 มกราคม 2023 (อ.)–7 มีนาคม (อ.), 9,350 เยน(17 ครั้ง)

มีบริการดูแลเด็กเล็กฟรีสําหรับเด็กอายุ1ปีขึ้นไป

หลักสูตรกลางคืน
(พุธ 18:30–20:30)

1 ภาคการศึกษา
13 เมษายน 2022–6 กรกฎาคม, 6,600 เยน(12 ครั้ง)
2 เทอม
7 กันยายน 2022–21 ธันวาคม, 8,250 เยน(15 ครั้ง)
3 เทอม
11 มกราคม 2023–8 มีนาคม, 4,950 เยน(9 ครั้ง)

ไม่มีบริการดูแลเด็ก

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ 2022

หลักสูตรช่วงเช้าทุกวันอังคาร และ วันศุกร์ 9:50น.–11:50น.

1 ภาคการศึกษา
เมษายน 2022 อาจ มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
อังคาร ศุกร์ อังคาร ศุกร์ อังคาร ศุกร์ วันหยุด
- - - 6 - 3
- - 10 13 7 10
12 15 17 20 14 17
19 22 24 27 21 24
26 - 31 - 28 -
11,550 เยน (21 ครั้ง)
2 เทอม
กันยายน 2022 ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อังคาร ศุกร์ อังคาร ศุกร์ อังคาร ศุกร์ อังคาร ศุกร์
- - - - 1 4 - 2
- - 4 7 8 11 - -
13 16 11 14 15 18 - -
20 - 18 21 22 - - -
27 30 25 28 29 - - -
12,100 เยน (22 ครั้ง)
3 เทอม
มกราคม 2023 กุมภาพันธ์ มีนาคม
อังคาร ศุกร์ อังคาร ศุกร์ อังคาร ศุกร์
- - - 3 - 3
10 13 7 10 7 -
17 20 14 17 - -
24 27 21 24 - -
31 - 28 - - -
9,350 เยน (17 ครั้ง)

หลักสูตรกลางคืนทุกวันพุธเวลา 18:30น.–20:30น.

1 ภาคการศึกษา
เมษายน 2022 พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
- - 1 6 วันหยุด
- 11 8 -
13 18 15 -
20 25 22 -
27 - 29 -
6,600 เยน (12 ครั้ง)
2 เทอม
กันยายน 2022 ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
- - 2 -
7 5 9 7
14 12 16 14
21 19 - 21
28 26 30 -
8,250 เยน (15 ครั้ง)
3 เทอม
มกราคม 2023 กุมภาพันธ์ มีนาคม
- 1 1
- 8 8
11 15 -
18 22 -
25 - -
4,950 เยน (9 ครั้ง)


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 211255