สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซาก

หน้าแรก (ภาษาญี่ปุ่น) / กลับไปที่หน้าแรก

ติดต่อเรา


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ

สนุกและมีประโยชน์กับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ

สถานที่ :
ศูนยน์ านาชาติคาวาซากิ
แผนที่ทางเข้าศูนย์นานาชาติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
kiankawasaki@kian.or.jp
โทรศัพท์ :
044-435-7000
แฟกซ์ :
044-435-7010

หลักสูตรช่วงเช้า
(อังคาร,ศุกร์ 9:50–11:50)

1 ภาคการศึกษา
9 เมษายน 2024 (อ.)–25 มิถุนายน (อ.), 12,100 เยน(22 ครั้ง)
2 เทอม
17 กันยายน 2024 (อ.)–29 พฤศจิกายน (ศุกร์), 12,100 เยน(22 ครั้ง)
3 เทอม
7 มกราคม 2025 (อ.)–7 มีนาคม (ศุกร์), 9,350 เยน(17 ครั้ง)

มีบริการดูแลเด็กเล็กฟรีสําหรับเด็กอายุ1ปีขึ้นไป

หลักสูตรกลางคืน
(พุธ 18:30–20:30)

1 ภาคการศึกษา
10 เมษายน 2024–3 กรกฎาคม, 6,600 เยน(12 ครั้ง)
2 เทอม
4 กันยายน 2024–11 ธันวาคม, 8,250 เยน(15 ครั้ง)
3 เทอม
8 มกราคม 2025–5 มีนาคม, 4,950 เยน(9 ครั้ง)

ไม่มีบริการดูแลเด็ก

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ 2024

หลักสูตรช่วงเช้าทุกวันอังคาร และ วันศุกร์ 9:50น.–11:50น.

1 ภาคการศึกษา
เมษายน 2024 พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
อังคาร ศุกร์ อังคาร ศุกร์ อังคาร ศุกร์ วันหยุด
- - - - - -
9 12 7 10 4 7
16 19 14 17 11 14
23 26 21 24 18 21
30 - 28 31 25 -
12,100 เยน (22 ครั้ง)
2 เทอม
กันยายน 2024 ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อังคาร ศุกร์ อังคาร ศุกร์ อังคาร ศุกร์ วันหยุด
- - 1 4 - 1
- - 8 11 5 8
17 20 15 18 12 15
24 27 22 25 19 22
- - 29 - 26 29
12,100 เยน (22 ครั้ง)
3 เทอม
มกราคม 2025 กุมภาพันธ์ มีนาคม
อังคาร ศุกร์ อังคาร ศุกร์ อังคาร ศุกร์
- - - - 4 7
7 10 4 7 - -
14 17 - 14 - -
21 24 18 21 - -
28 31 25 28 - -
9,350 เยน (17 ครั้ง)

หลักสูตรกลางคืนทุกวันพุธเวลา 18:30น.–20:30น.

1 ภาคการศึกษา
เมษายน 2024 พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
- - 5 3 วันหยุด
10 8 12 -
17 15 19 -
24 22 26 -
- 29 - -
6,600 เยน (12 ครั้ง)
2 เทอม
กันยายน 2024 ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
4 2 6 4
11 9 13 11
18 16 20 -
25 23 27 -
- 30 - -
8,250 เยน (15 ครั้ง)
3 เทอม
มกราคม 2025 กุมภาพันธ์ มีนาคม
- 5 5
8 12 -
15 19 -
22 26 -
29 - -
4,950 เยน (9 ครั้ง)


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 268001