สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซาก

หน้าแรก (ภาษาญี่ปุ่น) / กลับไปที่หน้าแรก

ติดต่อเรา


การเคหะ

การเคหะของเทศบาล

ข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการขออาศัยบ้านเคหะเทศบาล

  1. ท่านมีปัญหาในการหาที่อยู่อาศัย
  2. ขณะนี้ท่านอาศัยอยู่กับหรือวางแผนที่จะอยู่กับครอบครัว / ญาติ
  3. ท่านอาศัยอยู่ในเมืองนี้หรือทำงานในสถานที่ทำงานเดียวกันในเมืองเป็นเวลาหนึ่งปีขึ้นไป
  4. รายได้ของท่านอยู่ในช่วงของการจำกัดรายได้ที่กำหนดไว้

ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องขอพักอาศัยได้ปีละสองครั้ง (ช่วงฤดูใบไม้ผลิและช่วงฤดูใบไม้ร่วง) โดยช่วงระยะเวลาในการสมัครมีการประกาศในแถลงการณ์เมือง “ชิเซดาโยริ(ข่าวการบริหารเมือง)”เนื่องจากบ้างสถานที่ของการเคหะมีไว้สำหรับครัวเรือนที่อยู่อาศัยเพียงลำพัง ดังนั้นกรุณาติดต่อไปที่ฝ่ายการเคหะและการพัฒนาเทศบาลคาวาซากิ การเคหะคอร์ปอเรชั่น (โทรศัพท์: 044-244-7578) เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

*สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัยในจังหวัด   โปรดติดต่อแผนกบำรุงรักษาอาคารของจังหวัดคานากาว่า(โทรศัพท์: 045-210-6557)

การช่วยเหลือสนับสนุนการเช่าบ้านพักส่วนตัว

หากท่านต้องเช่าที่พักอาศัยส่วนตัวในญี่ปุ่น สิ่งหนึ่งที่ผู้ให้เช่ามักจะร้องขอคือผู้ค้ำประกัน หากท่านไม่สามารถหาผู้ค้ำประกันได้ โครงการช่วยเหลือสาธารณะสำหรับการอยู่อาศัย สามารถช่วยท่านได้
ข้อกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ขอรับการช่วยเหลือจากโครงการมีดังต่อไปนี้:

  1. ท่านสามารถชำระค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  2. ท่านสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร
  3. ท่านได้ทำการลงทะเบียนชาวต่างชาติในเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   หรือทำงาน / ไปโรงเรียนในเมือง

* ค่าธรรมเนียมผู้ค้ำประกันสำหรับการทำสัญญาสองปีคือ 35%ของค่าเช่ารายเดือนและค่าธรรมเนียมการจัดการ
* ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมในโครงการสนับสนุนผู้อยู่อาศัยนี้ จำกัด เฉพาะสำนักงานในเมืองนี้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคม นานาชาติคาวาซากิ (โทรศัพท์: 044-435-7000) หรือแผนกบำรุงรักษาการเคหะ(โทร: 044-200-2997) ของสำนักงานเทศบาล

* นอกจากนี้รัฐบาลส่วนจังหวัดคานากาว่ายังมีจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเคหะขึ้นด้วย (โทรศัพท์: 045-228-1752) (มีบริการล่ามอาสาสมัคร)
* ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าประกัน "ของใช้ในครัวเรือน" (ต่ออายุทุกสองปี)Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 268005