สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซาก

หน้าแรก (ภาษาญี่ปุ่น) / กลับไปที่หน้าแรก

ติดต่อเรา


งานอธิบายวิธีเขียน“ใบสมัครเพื่อขอพักอาศัยในเคหะเทศบาล”สำหรับชาวต่างชาติ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับท่านที่ต้องการสมัครขอพักอาศัยในเคหะเทศบาล แต่ไม่ทราบวิธีการกรอกใบสมัคร
ท่านจะสามารถกรอกใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ในวันนั้นได้

มีบริการล่ามภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี โปรตุเกส สเปน ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซียและเนปาล
สำหรับภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้กรุณาติดต่อสอบถาม

วันและเวลา
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 10: 00–12: 00 น.
สถานที่
ศูนย์นานาชาติคาวาซากิห้อ
การเดินทางมายังศูนย์นานาชาติ
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
หลักฐานแสดงรายได้ของปีที่แล้ว (ใบรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือใบเรียกเก็บภาษี)
จำนวนที่รับสมัคร
20 คน (เป็นผู้ที่อาศัยหรือทำงานในเมืองคาวาซากิตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา
การสมัคร
กรุณาสำรองล่วงหน้าทางโทรศัพท์ อีเมลหรือมาที่ศูนย์นานาชาติ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 16:30 น.
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ
โทรศัพท์: 044-455-8811
อีเมล: soudan39@kian.or.jp


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 268005