สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซาก

หน้าแรก (ภาษาญี่ปุ่น) / กลับไปที่หน้าแรก

ติดต่อเรา


การลงทะเบียนเป็นอาสาสมัคร

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในระดับพลเรือน สมาคมได้จัดทำเครือข่ายกลุ่มแลกเปลี่ยนพิเศษและการฝึกอบรมอาสาสมัคร โดยผู้ที่มีความสนใจสามารถสมัครลงทะเบียนได้

การลงทะเบียนแบบกลุ่มแลกเปลี่ยนพิเศษ

ประเภทของการลงทะเบียนแบบกลุ่มมีประเภทต่างๆดังต่อไปนี้:

การลงทะเบียนส่วนบุคคล

การลงทะเบียนส่วนบุคคลมีประเภทต่างๆดังต่อไปนี้:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนอาสาสมัคร

โทรศัพท์: 044-435-7000
แฟกซ์: 044-435-7010
e-mail: kiankawasaki@kian.or.jp
การเดินทางมายังศูนย์นานาชาติคาวาซากิ

Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 268002