สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซาก

หน้าแรก (ภาษาญี่ปุ่น) / กลับไปที่หน้าแรก

ติดต่อเรา


สวัสดีคาวาซากิ

2024
ฉบับเดือนธันวาคม2023–นมกราคม2024
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม 2024
ฉบับเดือนเมษายน–พฤษภาคม 2024
ฉบับเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2024
2023
ฉบับเดือนธันวาคม2022–นมกราคม2023
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม 2023
ฉบับเดือนเมษายน–พฤษภาคม 2023
ฉบับเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2023
ฉบับเดือนสิงหาคม–กันยายน 2023
ฉบับเดือนตุลาคม–นพฤศจิกายน 2023
2022
ฉบับเดือนธันวาคม2021–นมกราคม2022
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม 2022
ฉบับเดือนเมษายน–พฤษภาคม 2022
ฉบับเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2022
ฉบับเดือนสิงหาคม–กันยายน 2022
ฉบับเดือนตุลาคม–นพฤศจิกายน 2022
2021
ฉบับเดือนธันวาคม2020–นมกราคม2021
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม 2021
ฉบับเดือนเมษายน–พฤษภาคม 2021
ฉบับเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2021
ฉบับเดือนสิงหาคม–กันยายน 2021
ฉบับเดือนตุลาคม–นพฤศจิกายน 2021
2020
ฉบับเดือนธันวาคม2019–นมกราคม2020
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม 2020
ฉบับเดือนเมษายน–พฤษภาคม 2020
ฉบับเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2020
ฉบับเดือนสิงหาคม–กันยายน 2020
ฉบับเดือนตุลาคม–นพฤศจิกายน 2020


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 268002