หน้าแรก(ภาษาญี่ปุ่น)

หัวข้อ

แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษาออนไลน์ผ่านZOOM


เทศกาลนานาชาติ ณ คาวาซากิ ประจําปี 2021

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ทางสมาคมได้ยกเลิกการจัดงานเทศกาลนานาชาติประจําปี ที่เดิมมีกําหนดการจัดในวันท่ี 4 กรกฎาคม

ข้อมูลทั่วไปในชีวิตประจำวัน

Copyright (c)2006-2020 Kawasaki International Association. All rights reserved.