खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय संघ

गृह पृष्ठ (जापानिज भाषा) / गृह पृष्ठ

सम्पर्क


पुन: प्रयोगहुने सामान पाउने ठाउँहरु

ठूल ठुला फोहोरबाट छानेर निकालेको पुन: प्रयोग गर्न सकिने सामानहरु लाई प्रदर्शनीमा राखी नि:शुल्क उपलब्ध गरिन्छ। प्रदर्शनी गर्ने अवधि, गोला प्रथाको मिति, कार्यालय बन्द हुने दिन आदि संस्था अनुसार फरक-फरक हुने हुनाले त्यस सम्बन्धि कुनै जानकारी चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

संस्थाको नाम ठेगाना टेलिफोन नं.
ताचिबाना रीसायकल कम्युनिटी सेन्टर ताकाचु वडा शिनसाकु १-२०-३ 044-857-1146
रीसायकल विलेज चुचुमीने खावासाकी वडा चुचुमीने ५२ 044-522-3387
रीसायकल विलेज ओउजेन्जी आसाओ वडा ओउजेन्जी १२८५ 044-952-3866

* प्रत्येक वडा कार्यालयमा राखिएको पुन: प्रयोगहुने सामान साटासाट सम्बन्धित जानकारी पत्रिका “इको” मा पनि अनावश्यक सामानहरु दिनचाहाने व्यक्तिको जानकारी उपलब्ध गरिएको हुनाले कृपया पत्रिका पनि हेर्नु होस्।Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 268002