खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय संघ

गृह पृष्ठ (जापानिज भाषा) / गृह पृष्ठ

सम्पर्क


खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको “जापानिज भाषाको कक्षा”

विदेशीहरुको लागि रमाईलो र उपयोगी जापानिज भाषाको कक्षा

"खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको जापानिज भाषाको कक्षा"

स्थान :
खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र
केन्द्रमा जाने नक्सा
सम्पर्क :
खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र
फोन नं. :
044-435-7000
फ्याक्स नं. :
044-435-7010
ईमेल :
kiankawasaki@kian.or.jp

बिहानको कक्षा
प्रत्येक मंगलबार र शुक्रबार (बिहान ९:५० देखि ११:५० सम्म)

पहिलो सेमेस्टर:
२०२३ साल अप्रिल ११ तारिख (मंगलबार) देखि जुन ३० (शुक्रबार) सम्म, १२,१०० येन(२२ पटक)
दोस्रो सेमेस्टर:
२०२३ साल सेप्टेम्बर १२ तारिख (मंगलबार) देखि नोभेम्बर २८ (मंगलबार) सम्म, १२,१०० येन(२२ पटक)
तेस्रो सेमेस्टर:
२०२४ साल जनवरी ९ तारिख (मंगलबार) देखि मार्च ८ (शुक्रबार) सम्म, ९,३५० येन(१७ पटक)

बिहान मात्र नि: शुल्क बच्चा हेरिदिने सुविधा उपलब्ध छ ।(१ वर्ब भन्दा माथिको)

रातिको कक्षा
प्रत्येक बुधबार (साझँ ६:३० देखि ८:३० सम्म)

पहिलो सेमेस्टर:
२०२३ साल अप्रिल १२, देखि जुलाई ५ सम्म, ६,६०० येन(१२ पटक)
दोस्रो सेमेस्टर:
२०२३ साल सेप्टेम्बर ६, देखि डिसेम्बर १३ सम्म, ८,२५० येन(१५ पटक)
तेस्रो सेमेस्टर:
२०२४ साल जनवरी १०, देखि मार्च ६ सम्म, ४,९५० येन(९ पटक)

बच्चा हेरिदिने सुविधा छैन ।

जापानिज भाषाको कक्षा २०२३

  • दोस्रो र तेस्रो सेमेस्टरमा क्लासहरू जुम मार्फत अनलाइनमा आयोजन गरिनेछन्।

बिहानको कक्षा
प्रत्येक मंगलबार र शुक्रबार (बिहान ९:५० देखि ११:५० सम्म)

पहिलो सेमेस्टर
२०२३ अप्रि मई जुन जुल अग
मंग शुक्र मंग शुक्र मंग शुक्र छुट्टी
- - - - -
- - १२
११ १४ १६ १९ १३ १६
१८ २१ २३ २६ २० २३
२५ २८ ३० - २७ ३०
१२,१०० येन (२२ पटक)
दोस्रो सेमेस्टर(जुम)
२०२३ सेप्टिप् अक्टो नोभे डिसे
मंग शुक्र मंग शुक्र मंग शुक्र छुट्टी
- - - -
- - १० १३ १०
१२ १५ १७ २० १४ १७
१९ २२ २४ २७ २१ २४
२६ २९ ३१ - २८ -
१२,१०० येन (२२ पटक)
तेस्रो सेमेस्टर(जुम)
२०२४ जन फेरी मा
मंग शुक्र मंग शुक्र मंग शुक्र
- - - -
१२
१६ १९ १३ १६ - -
२३ २६ २० - - -
३० - २७ - - -
९,३५० येन (१७ पटक)

रातिको कक्षा
प्रत्येक बुधबार (साझँ ६:३० देखि ८:३० सम्म)

पहिलो सेमेस्टर
२०२३ अप्रि मई जुन जुल अग
- - - छुट्टी
- १० -
१२ १७ १४ -
१९ २४ २१ -
२६ ३१ २८ -
६,६०० येन (१२ पटक)
दोस्रो सेमेस्टर(जुम)
२०२३ सेप्टिप् अक्टो नोभे डिसे
- - -
१३ ११ १५ १३
२० १८ २२ -
२७ २५ २९ -
८,२५० येन (१५ पटक)
तेस्रो सेमेस्टर(जुम)
२०२४ जन फेरी मा
- - -
१०
१७ १४ -
२४ २१ -
३१ २८ -
४,९५० येन (९ पटक)


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 257460