खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय संघ

गृह पृष्ठ (जापानिज भाषा) / गृह पृष्ठ

सम्पर्क


एक्सेसम्याप


हिडेर आउनेहरुको लागि

Guide-arch

कुखुराको चिन्ह

Guide Post

बाटोको संकेत

10 languages sign board

केन्द्रको बोर्ड संकेत

गाडीमा आउनेहरुको लागि

चुनासिमा मार्गबाट


नाम्बु लाइन सँग जोडिएको बाटो ( मुसाशी कोसुगी तर्फ) बाट


नाम्बु लाइन सँग जोडिएको बाटो (मिजोनोकुची तर्फ) बाट


案内標識写真

साइनबोर्ड

駐車場入り口写真

पार्किंगमा छिर्ने ढोकाCopyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 271676