खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय संघ

गृह पृष्ठ (जापानिज भाषा) / गृह पृष्ठ

सम्पर्क


नि: शुल्क इन्टर्नेट

बिहान ९:३० देखि बेलुकी ८:०० सम्म (१ जनाले १ दिनमा १ पटक ३० मिनेट सम्म मात्र) केन्द्रमा भएको दुई वटा कम्प्युटरहरू प्रयोग गरेर इन्टरनेट चलाउन सक्नु हुन्छ ।Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 268005