खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय संघ

गृह पृष्ठ (जापानिज भाषा) / गृह पृष्ठ

सम्पर्क


सम्पर्कको लागि

खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय संघ
२-२ किजुकी गिअोन्च्यो, नाकाहारा वडा, खावासाकी
फोन नं. : 044-435-7000
फ्याक्स नं. : ०४४-४३५-७०१०
kiankawasaki@kian.or.jp
खुल्ने समय: बिहान ८:३० देखि साझँ ५:१५ सम्
बिदाका दिनहरु : आइतबार र वर्ष अन्त तथा नयाँ वर्ष ( डिसेम्बर २९ तारिख देखि जनवरी ३ तारिख सम्म)
खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र
खुल्ने समय: बिहान ९:०० देखि राति ९:०० सम्म
बिदाका दिनहरु : वर्ष भरि खुल्ने (अन्त तथा नयाँ वर्ष बाहेक)
केन्द्रमा जाने नक्सा
विदेशी भाषाको परामर्श सेवा
समय: बिहान ९:०० देखि साझँ ५:०० सम्
बिदाका दिनहरु : आइतबार र वर्ष अन्त तथा नयाँ वर्ष ( डिसेम्बर २९ तारिख देखि जनवरी ३ तारिख सम्म)
soudan39@kian.or.jp
परामर्श सेवाको प्रत्यक्ष सम्पर्क नं. : 044-455-8811


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 268637