खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय संघ

गृह पृष्ठ (जापानिज भाषा) / गृह पृष्ठ

सम्पर्क


स्वयंसेवक दर्ता सम्बन्धि

संघले स्थानिय तहमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम तथा जानकारीहरु आदानप्रदान गर्न निजी समूहहरुको नेटवर्क बनाउने, स्वयंसेवकको ज्ञान बढाउने जस्ता कुराहरुमा केन्द्रित भई काम गर्दै आइरहेको छ। तपाइँहरुले पनि यस संघको स्वयंसेवमा आफ्नो नाम दर्ता गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौ।

निजी समूहको दर्ता

समूह दर्ता गर्नको लागि तलका उपसमितिहरु छन् ।

व्यक्तिगत दर्ता

व्यक्तिगत दर्तामा तल लेखिएको बिषयहरु छन्।

स्वयंसेवक दर्ता सम्बन्धि सम्पर्क / गुनासो

खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र भित्र
फोन नं.: 044-435-7000
फ्याक्स नं.: ०४४-४३५-७०१०
ईमेल: kiankawasaki@kian.or.jp
खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र सम्म आउने बाटो सम्बन्धि


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 268002