Autumnal Equinox Day is one of the national holidays in Japan and we pay respect to our ancestors and remember the recently deceased.
Although it is often said that the daytime will become shorter and the lengths of day and night will be equal, actually the daytime is a little longer.
Also, there is the equinoctial day of Higan(equinoctial week) and we eat Ohagi(bean cake) and worship our ancestors.

국가감염증연구소에서는 풍진환자가 관동지방을 중심으로 급증하고 있다고 합니다.
외출후 손을 잘 씻고 주의하기를 바랍니다.
특히 임신부에 전염되면 아기에게 영향이 있으니 조심하십시요.
임신되기전에 백신을 주사하면 효과적입니다.

Prevalence of Rubella

According to the National Institute of Infections Diseases, the number of patients suffering from rubella has been increasing mainly in the Kanto region. We are advised to wash our hands many times and to be more careful not to get in contact with sick people.
Especially pregnant ladies should be more cautious not to be infected as this disease can affect babies. It would be effective for them to be vaccinated before getting pregnant.

Segùn el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, se està incrementando el nùmero de pacientes con casos de rubéola, principalmente en la regiòn de Kanto.
Por lo consiguiente se recomienda lavarse las manos regularmente y se requiere tener especial cuidado durante el embarazo, ya que hay que evitar de no transferir la enfermedad al bebé porque podrìa afectarlo adversamente.
Para las mujeres que estèn pensando en un embarazo, es mas eficaz inyectarse la vacuna para prevenir la rubèola.

O Instituto Nacional de Doenças Infecciosas informa um grande aumento de casos de infecção por rubéola principalmente na região Kanto.Como precaução,pede-se à população para sempre lavar as mãos.
Atenção! Contrair a rubéola durante a gravidez pode trazer complicações ao feto,as gestantes devem ter cuidado redobrado principalmente nos três primeiros meses de gestação.
Já as mulheres que estejam planejando engravidar,aconselha-se receber a vacina contra rubéola.

感染症研究所は 「ふうしん」の患者が 関東地方中心に たいへんえているので まめにい 注意してほしい とっています。
に 妊婦にうつると ちゃんに 影響ることがあるので うつらないように をつけてください。
妊娠するに ワクチンを注射すると 効果的です。

风疹正在流行


国家的传染病研究所提醒大家,因为在关东地区风疹患者大大增加,所以一定要注意经常洗手。特别是孕妇传染上风疹后会影响到婴儿的健康,一定要小心,避免传染。
在怀孕前注射疫苗很有效果。

Ayon sa National Science ng bansa, “Institute of Infectious Diseases”. Ang bilang ng Pasyente na nagkaroon ng Rubella sa parte ng KANTO Region ay dumarami.Kaya naman pinapayo ang dobleng pag-iiingat at paghuhugas ng maigi ng kamay. At lalo na sa mga buntis, malaki ang posibilidad na maaapektuhan ang sanggol na nasa sinapupunan, kaya’t mag-ingat at iwasan ang mahawa.Mainam na magpabakuna na ng maaga ng anti-Rubella/Tigdas bago mabuntis.

您知道区役所有派遣翻译的服务(主要是与育儿,社会福祉有关)吗?
如果在区役所窗口进行咨询、会有义务翻译工作人员为您服务。提供的语言有英语、中国语、韩语・朝鲜语、他家录语、西班牙语、葡萄牙语6种。
此服务是免费的,但派遣是有一定条件的、详细请咨询协会。

Kung mayroon kang anumang mga katanungan sa ward office, ang dispatching service ng mga Boluntaryong Interpreter ay magagamit upang makatulong sa inyo. Ang serbisyo ay walang bayad sa anim na iba`t-ibang mga wika tulad ng Ingles, Chinese, Korean,Tagalog, Espanyol at Portuguese. May ilang mga kondisyon para sa paggamit ng serbisyong ito at mangyaring huwag mag-atubiling magtanong sa aming samahan para sa higit pang mga detalye.