สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซาก

หน้าแรก (ภาษาญี่ปุ่น) / กลับไปที่หน้าแรก

ติดต่อเรา


การบรรยายเกี่ยวกับการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กชาวต่างชาติ

(มีล่ามและดูแลเด็กเล็ก กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า)

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เวลา :
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2023 เวลา13:30น.–16:00 น
สถานที่ :
ห้องประชุมศูนย์นานาชาติเมืองคาวาซากิ
แผนที่การเข้าถึง
แอพพลิเคชั่น / ติดต่อเรา :
สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซาก
โทรศัพท์ :
044-435-7000
อีเมล :
soudan39@kian.or.jp


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 268486