สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซาก

หน้าแรก (ภาษาญี่ปุ่น) / กลับไปที่หน้าแรก

ติดต่อเรา


เมื่อท่านได้มาเข้าร่วมประชุมการบรรยายสรุปการเข้าโรงเรียนประถม

(ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ล่ามหรือผู้ดูแลเด็กกรุณาแจ้งล่วงหน้า)

ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เวลา :
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา13:30น.–16:00 น
สถานที่ :
ห้องประชุมศูนย์นานาชาติเมืองคาวาซากิ
แผนที่การเข้าถึง
แอพพลิเคชั่น / ติดต่อเรา :
สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซาก


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 170951