สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซาก

หน้าแรก (ภาษาญี่ปุ่น) / กลับไปที่หน้าแรก

ติดต่อเรา


สัมนาเกี่ยวกับการหางานสำหรับชาวต่างชาติ

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2024 10: 00น.–12: 00 น, ไม่เสียค่าใช้จ่าย ⋅ จำเป็นต้องจองล่วงหน้า

วันและเวลา
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2024 10: 00น.–12: 00 น
สถานที่
ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ ชั้น 2
การเดินทางไปยังศูนย์นานาชาติ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา
นักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติหรือบุคคลทั่วไปชาวต่างชาติ
หัวข้อสัมมนา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสมัครงาน แนวโน้มเกี่ยวกับการหางาน มารยาทในการสมัครงาน ฝึกการสัมภาษณ์งาน ถาม & ตอบ
ค่าใช้จ่าย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
จำนวนผู้เข้าร่วม
20 คน(สมัครตามลำดับก่อนหลัง)
การสมัคร
กรุณาสำรองล่วงหน้าทางโทรศัพท์ทางอีเมลหรือพบเจ้าหน้าที่โดยตรงภาย.
044-435-7000
soudan39@kian.or.jp
ติดต่อเรา
ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 268483