สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซาก

หน้าแรก (ภาษาญี่ปุ่น) / กลับไปที่หน้าแรก

ติดต่อเรา


การบรรยายวิธีเขียนแบบฟอร์มใบสมัครที่อยู่อาศัยเทศบาลสำหรับชาวต่างชาติ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การบรรยายวิธีเขียนแบบฟอร์มใบสมัครที่อยู่อาศัยเทศบาลสำหรับชาวต่างชาติ
ต้องการสมัครที่อยู่อาศัยเทศบาล แต่ไม่ทราบวิธีการเขียน
สำหรับผู้ที่ต้องการสมัคร สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและส่งเอกสารโดยตรง
มีบริการล่ามให้ในภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี โปรตุเกส สเปน ตากาล็อก ไทย เวียดนาม อินโดนีเซียและเนปาล
สำหรับภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้กรุณาติดต่อเรา

วันและเวลา
วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2021 10: 00น.–12: 00 น
สถานที่
ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ ชั้น 2
การเดินทางไปยังศูนย์นานาชาติ
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
หลักฐานแสดงรายได้ของปีที่แล้ว (ภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือใบรับรองภาษี)
จำนวนผู้เข้าร่วม
10 คน (เป็นผู้ที่อาศัยหรือทำงานในเมืองคาวาซากิมานานกว่าหนึ่งปี)
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา
การสมัคร
กรุณาสำรองล่วงหน้าทางโทรศัพท์ทางอีเมลหรือพบเจ้าหน้าที่โดยตรงภายในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 16:30 น.
ติดต่อเรา
(มูลนิธิสาธารณะ) ศูนย์นานาชาติคาวาซากิ
โทรศัพท์: 044-455-8811
อีเมล: soudan39@kian.or.jp


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 211256