สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซาก

หน้าแรก (ภาษาญี่ปุ่น) / กลับไปที่หน้าแรก

ติดต่อเรา


การตรวจสอบซ่อมบำรุงรายเดือน

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2024

เนื่องจากทางศูนย์ทำการซ่อมบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดภายในตึกดังนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกจะไม่สามารถใช้ได้ในวันซ่อมบำรุงรายเดือน

อย่างไรก็ตามแผนกต้อนรับส่วนหน้าและสำนักงานสมาคมนานาชาติคาวาซากิยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
“ฟุเรไอเนต” (ระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับศูนย์คาวาซากิ)) สามารถใช้ได้ในวันดังกล่าว

สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดภายในศูนย์:
หยุดทำการ
แผนกต้อนรับ:
เวลาทำการ 9:00 – 18:00
สำนักงานสมาคมนานาชาติคาวาซากิ:
เปิดทำการ
“ฟูเรไอเนต” (ระบบลงทะเบียนออนไลน์):
มีบริการ 9:00 – 18:00
ร้านอาหาร:
หยุดทำการ
โรงแรม:
เปิดทำการ


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 268001