Kawasaki International Association

Home / Pilipino top

Makipag-ugnay sa Amin


Seminar tungkol sa pagsusulat ng application form para sa pag-aaplay ng pabahay ng gobyerno.

Kailan :
ika-15 ng Hunyo (Sabado) 10:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali
Saan :
Kawasaki International Center
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki
Mga dapat dalhin:
Papel na makakapagpatunay ng sahod ng nakaraang taon (gensen choshuhyo atbpa.)
Bilang:
20 katao (tumawag para sa pagpapareserba hanggang ika-11(Martes) ng Hunyo)
Makipag-ugnayan sa amin:
Ang Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 233907