Kawasaki International Association

Home / Tagalog top

Makipag-ugnay sa Amin


Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki

map

Kapag Naglakad

Mula sa Istasyon ng Motosumiyoshi (Tokyu Toyoko Line, Tokyu Meguro Line)

(May mga 10~12 minutos ang paglalakad mula sa istasyon)

Arkong sign gate ng manok Maliit at mababang karatula Malaking karatula
Arkong sign gate ng manok Maliit at mubabang karatula Malaking karatula

By Train

Pangunahing Daan papuntang Motosumiyoshi


Kapag nakasasakyan

Mula sa Tsunashima Kaido


Mula sa Tomei Interchange (Tomei Expressway)Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 118488