Kawasaki International Association

Home / Pilipino top

Makipag-ugnay sa Amin


Gabay sa pagpasok ng Elementarya para sa mga dayuhang hindi gamit ang wikang hapon

(kailangan ng reserbasyon para sa Interpreter at pa alagaan ng bata)

Libre

Kailan:
Ika- 20 ng Enero, 2018 (Sabado) 1:30 — 4:00pm
Saan:
Kawasaki International Center
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki
  1. Anong itsura ng Elementarya?
  2. Orientation at mga gamit sa paaralan
  3. Pakikipanayam sa mga magulang na may karanasan
  4. Sesyon para sa Tanong at Sagot, malayang pakikipagtalastasan

Makipag-ugnayan sa amin
Kawasaki International AssociationCopyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 233903