Kawasaki International Association

Home / Tagalog top

Makipag-ugnay sa Amin


2017 Winter Gathering at Salu-salo kasama ang Mga Dayuhang Mag-aaral

Kailan:
Ika-11 ng Nobyembre, 2017 (Sabado) 13:30—16:30
Saan:
Kawasaki International Center Hall
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki
  • Ang ‘Kawasaki Sa mata ng mga Dayuhan‘ paligsahan ng larawan, Seremonya ng Pagpaparangal
  • Pandaigdig na musika at sayaw & Palitan ng pagpapamalas
  • Tsaa at meryenda ng iba-ibang bansa (China, Brazil, India at Pilipinas)
  • Multikultural na eksperyensa (Chinese cut paper)

Halina‘t makisaya kasama ang mga residenteng dayuhan at mga mag-aaral galing sa ibang bansa!

Makipag-ugnayan sa amin
Kawasaki International AssociationCopyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 211255