Kawasaki International Association

Home / Filipino top

Makipag-ugnay sa Amin


2016 WInter Gathering at Salu-salo kasama ang Mga Dayuhang Mag-aaral

Kailan:
Ika-10 ng Disyembre, 2016 (Sabado) 13:00—16:30
Saan:
Kawasaki International Center
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki
  • ‘Kawasaki Through Foreign Eyes‘ photo contest award ceremony
  • World Music and Dancing & Exchange Workshop
  • Sweets and Tea around the world (Russia, China, Brazil and Vietnam)
  • Multicultural Experience (Chinese cut paper, Try-on national costume)

Halina‘t makisaya kasama ang mga residenteng dayuhan at mga mag-aaral galing sa ibang bansa!

Makipag-ugnayan sa amin
Kawasaki International AssociationCopyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 265862