Kawasaki International Association

Home / Filipino top

Makipag-ugnay sa Amin


Seminar na target ang maging empleyado para sa mga Dayuhan(JOB-HUNTING)

Mayo 18, 2024 (Sabado) mula 10:00 – 12:00, Libre.Kailangan ang reserbasyon

Petsa :
Mayo 18, 2024 (Sabado) mula 10:00 – 12:00
Lugar :
Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki, 2F Activity room
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki
Punto :
Estudyanteng dayuhan, Pangkaraniwang mamamayan na dayuhan
Nilalaman :
Daloy sa paghahanap ng trabaho, pangunahing kaalaman sa paghahanap ng trabaho, etiquette sa paghahanap ng trabaho, pagsasanay sa job interview at Q&A.
Bayarin :
Libre
Kapasidad/bilang :
20 katao, unang darating,unang makakapasok(firstcome-first serve)
Reserbasyon :
Ang reserbasyon ay hanggang sa pamamagitan ng Telepono o mail.
TEL 044-435-7000
E-mail soudan39@kian.or.jp
Makipag-ugnayan :
Ang Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 268482