Kawasaki International Association

Home / Filipino top

Makipag-ugnay sa Amin


Seminar na target ang maging empleyado parasa mga Dayuhan(JOB-HUNTING)

Nobyembre 28,2020 (Sabado) mula 10:00 – 12:00 pm, Libre.Kailangan ang reserbasyon

Petsa :
Nobyembre 28,2020 (Sabado) mula 10:00 – 12:00 pm
Saan :
Kawasaki International Center, 2F Group activity room
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki
Target :
Estudyante ng Kolehiyo, may kursong bokasyunal, especialist na estudyante, Senior HS(pati na rin sa mga nagtapos na)
Nilalaman :
Basic na kaalaman ,daloy/takbo ,wastong pag-uugali(manner),ensayo ng wastong pakikipanayam at mga Q&A sa mga aktibidad sa pagtatrabaho.
Bayarin :
Libre
Kapasidad/bilang :
20 katao, unang darating,unang makakapasok(firstcome-first serve)
Reserbasyon :
Ang reserbasyon ay hanggang Nobyembre 18 (Miyerkules) ng alas 4:00 ng hapon,sa pamamagitan ng Telepono o mail.
Makipag-ugnayan :
Ang Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 268486