Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki

Trang chủ (Tiếng nhật) / Trang chủ

Liên hệ chúng tôi


Đăng ký tình nguyện viên

To promote international exchange at a grassroots level, the association organizes a network of private exchange groups and the training of volunteers. All who are interested are invited to register.

Registration of Private Exchange Groups

Group registration includes the following categories:

Individual Registration

Individual registration includes the following categories:

For inquiries regarding volunteer registration

TEL:044-435-7000
FAX:044-435-7010
e-mail: kiankawasaki@kian.or.jp
Bản đồ truy cập


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 229250