Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki

Trang chủ (Tiếng nhật) / Trang chủ

Liên hệ chúng tôi


Liên hệ

Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki
Kanagawa-ken Kawasaki-shi Nakahara-ku Kidzukigion-cho 2-2
Tel: 044-435-7000
Fax: 044-435-7010
kiankawasaki@kian.or.jp
Giờ làm việc : 8:30 – 17:15
Đóng cửa : Chủ nhật và Cuối năm, năm ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1.
Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki
9:00 – 21:00
Đóng cửa : Cuối năm / Năm mới và Ngày chăm sóc.
Bản đồ truy cập
Bàn tư vấn cho người nước ngoài
9:00 – 17:00
Đóng cửa : Chủ nhật và Cuối năm, năm ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1.
soudan39@kian.or.jp
Tưvấnchuyênmôn : 044-455-8811


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 262002