Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki

Trang chủ (Tiếng nhật) / Trang chủ

Liên hệ chúng tôi


Truy cập mạng Internet miễn phí !!

Tại Trung Tâm Giao Lưu Quốc Tế Thành Phố Kawasaki, chúng tôi có đặt sẵn 2 máy tính có thể truy cập internet. Thời gian phục vụ 9:30 AM đến 8:00 PM.

(Thời gian sử dụng cho mỗi lần là 30 phút)

Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 248282