Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki

Trang chủ (Tiếng nhật) / Trang chủ

Liên hệ chúng tôi


Thông báo kiểm tra trang thiết bị định kỳ

Thứ 2, ngày 27 tháng 2 năm 2023

Tất cả các phòng và trang thiết bị trong Trung tâm giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki không thể sử dụng trong ngày kiểm tra trang thiết bị định kỳ.

Tuy nhiên, quầy tiếp nhận và các bộ phận nghiệp vụ khác trong Trung tâm vẫn làm việc bình thường.
Mạng Internet miễn phí (Fureiai Net) vẫn sử dụng được.

Phòng và trang thiết bị:
Không sử dụng được
Quầy tiếp nhận:
9:00 – 18:00
Bộ phận nghiệp vụ trong Trung tâm:
Làm việc bình thường
Mạng Internet miễn phí (Fureai Net):
9:00 – 18:00
Nhà hàng:
Nghỉ
Khách sạn:
Hoạt động bình thường

Giám đốc điều hành Trung tâm giao lưu quốc tế Thành phố KawasakiCopyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 229506