Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki

Trang chủ (Tiếng nhật) / Trang chủ

Liên hệ chúng tôi


Giới thiệu Hiệp hội quốc tế Kawasaki

Tổng quát

Mục đích
Tổ chức các sự kiện cho cư dân là người nước ngoài và người Nhật Bản có cơ hội giao lưu trao đổi một cách thân thiện.
Hiệp hội được thành lập vào ngày 25 tháng 8 năm 1989 với mục tiêu tăng cường hiểu biết lẫn nhau và mối quan hệ thân thiện ở cấp cơ sở.
Tất cả các thông tin được cung cấp liên quan đến cuộc sống, tình trạng tạm trú cho cư dân người nước ngoài trong thành phố Kawasaki nhằm mang đến sự thuận tiện nhất trong khả năng có thể.

Hoạt động chính

Thu thập và cung cấp thông tin và tài liệu tham khảo
Hiệp hội cung cấp cho các cư dân nước ngoài tại Thành phố Kawasaki những tin tức trong nước cũng như nước ngoài và cung cấp tư vấn và lời khuyên liên quan đến cuộc sống hàng ngày.
 1. Thư viện
  Thư viện bên trong hiệp hội có sách, tạp chí và băng video bằng tiếng Nhật và các ngôn ngữ khác để phục vụ tất cả những người cư trú.
 2. Quầy tư vấn dành cho cư dân nước ngoài
 3. Ấn phẩm
  Hiệp hội xuất bản bản tin riêng và nhiều loại tài liệu.
Hoạt động quốc tế ở cấp cơ sở
Hiệp hội thúc đẩy thiện chí quốc tế ở cấp cơ sở và giúp nâng cao nhận thức quốc tế của người dân.
 1. Gửi và nhận đại sứ thiện chí
  Hiệp hội đón nhận những vị khách từ nước ngoài như các nhóm văn hóa và các nhóm thanh niên, đồng thời mở rộng mối quan hệ thân hữu bằng cách gửi các nhóm công dân ra nước ngoài đến những thành phố anh em và các thành phố bạn.
 2. Hội thảo và nghiên cứu
  Hiệp hội tài trợ các hội nghị chuyên đề và hội thảo về các vấn đề quốc tế và các vấn đề thời sự. Các lớp học tiếng Nhật và các lớp học truyền thống và văn hóa được tổ chức cho cư dân nước ngoài.
 3. Sự kiện quốc tế
  Lên kế hoạch các sự kiện khác nhau để giới thiệu văn hóa nước ngoài nhằm tăng cường sự hiểu biết quốc tế.
Nghiên cứu và thống kê về các dự án trao đổi giao lưu quốc tế
Phát triển các nhóm và tình nguyện viên hỗ trợ công dân
Quản lý trung tâm quốc tế Kawasaki
Tháng 4 năm 2011, Thành phố Kawasaki đã triển khai ban quản lý để điều hành hoạt động của Trung tâm Quốc tế Kawasaki. Ban quản lý được chỉ định thành lập bởi Hiệp hội Quốc tế Kawasaki và Cộng đồng Tokyu - trước đó là tổ chức điều hành trung tâm - sẽ tiếp tục hoạt động cho đến năm 2025.


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 248283