Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki

Trang chủ (Tiếng nhật) / Trang chủ

Liên hệ chúng tôi


Buổi hướng dẫn cách ghi “Hồ sơ đăng ký nhà ở do thành phố quản lý” dành cho cư dân nước ngoài

Miễn phí

Muốn đăng ký nhà ở do thành phố quản lý nhưng lại không biết cách ghi hồ sơ.
Hướng dẫn ghi hồ sơ tại chỗ rồi cứ thế đem nộp.

Có kèm thông dịch tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn・Triều Tiên, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Philippin, tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Nepal.
Các ngôn ngữ khác vui lòng liên hệ.

Thời gian :
10:00–12:00, 15/06/2024 (Thứ 7)
Địa điểm :
Trung tâm Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki
Bản đồ truy cập
Mang theo :
Giấy tờ chứng minh thu nhập năm trước (Gensen Choshu Hyo/Phiếu trưng thu tại nguồn hoặc Kazei Shomeisho/Giấy chứng nhận số tiền thuế phải đóng)
Số lượng người tham gia :
20 người (Người sinh sống hoặc làm việc tại Kawasaki trên 1 năm)
Thông tin chi tiết xin liên hệ
Đăng ký :
Vui lòng đăng ký trước 16:30 ngày 13/06/2024 (Thứ 5) qua Điện thoại, Email, trực tiếp tại Trung tâm
Liên hệ :
Trung tâm Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki
Tel : 044-455-8811
email : soudan39@kian.or.jp


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 268482