Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki

Trang chủ (Tiếng nhật) / Trang chủ

Liên hệ chúng tôi


Hội thảo hướng dẫn kỹ năng ứng tuyển việc làm dành cho người nước ngoài

10:00–12:00 Ngày 18/5/2024 (Thứ 7), Miễn phí, Cần đăng ký trước

Thời gian :
18/5/2024 (Thứ 7) 10:00–12:00
Địa điểm :
Trung tâm Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki, Tầng 2, Phòng hoạt động nhóm
Bản đồ hướng dẫn đường đi đến Trung tâm
Đối tượng :
Sinh viên nước ngoài ⋅ Người có yếu tố nước ngoài
Nội dung :
Kiến thức cơ bản về tìm việc ⋅ Quy trình tìm việc ⋅ Quy tắc ứng xử ⋅ Thực hành phỏng vấn xin việc ⋅ Hỏi đáp về hoạt động tìm việc
Lệ phí :
Miễn phí
Số lượng người tham gia :
20 người (Ưu tiên người đăng ký trước)
Đăng ký :
Điện thoại, email
Tel: 044-435-7000
Email: soudan39@kian.or.jp
Liên hệ :
Hiệp hội Giao lưu quốc tế TP.Kawasaki


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 268482