Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki

Trang chủ (Tiếng nhật) / Trang chủ

Liên hệ chúng tôi


Dịch vụ tư vấn cư dân nước ngoài

Hãy liên hệ nếu bạn gặp khó khăn hay có vấn đề muốn hỏi. (Miễn phí)

Địa điểm: Trung tâm Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki

Thời gian tư vấn:

9:00 – 17:00

Schedule
Ngôn ngữ / Ngày T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy
Tiếng Anh
Tiếng Trung
Tiếng Han ⋅ Triều Tiên
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Tagalog
Tiếng Việt
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Nepal
Tiếng Nhật

Please make sure to call us in advance when you come.

Counseling One Stop Center

Tư vấn chuên môn
044-455-8811

Liên hệ

Trung tâm Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki
2-2 Kizuki Gion-cho, Nakahara-ku, Kawasaki City
Số điện thoại: 044-435-7000
Fax: 044-435-7010
Email: kiankawasaki@kian.or.jp

Bản đồ truy cậpCopyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 173400