Kawasaki International Association

Home / Filipino top

Makipag-ugnay sa Amin


Halina at Sumali sa libreng pag-aaral ng Nihonggo para sa mga dayuhan

Nag-umpisa na ang sistemang libreng suporta sa pag-aaral ng Nihonggo para sa mga dayuhan at returnees sa Sentrong Pandaigdig sa Lungsod ng Kawasaki. Mapag aaralan dito ang salitang kinakailangan sa pamumuhay sa paraang man to man (volunteer-student).

Lugar
Kawasaki International Center — (Sa harap ng Tanggapan)
Kailan
Sabado o kaya ay linggo
  1. 10:00 – 11:55
  2. 12:00 – 13:55
  3. 14:00 – 15:55
(Tuwing pagtatapos ng bawat klase, pag-usapan ang susunod na pagkikita.)
Ano ang gagawin
pag usapan kasama ang kapareha.
Hanggang kailan
1 taon
Magkano
Walang bayad (Libre)
Sponsor
Kawasaki International Association


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 268002