Kawasaki International Association

Home / Filipino top

Makipag-ugnay sa Amin


Paunawa ukol sa inspeksyon ng institusyon

Ika-27 ng Mayo 2024 (Lunes)

Hindi magagamit ang mga pasilidad sa loob ng Kawasaki International Center sa mga araw ng Inspeksyon. Gayunpaman, ang opisina ng tanggapan ay bukas para maglingkod sa lahat ng araw at magagamit din ang Fureai Net.

Paggamit sa Pasilidad:
Sarado
Opisina ng Tanggapan:
Bukas sa oras ng 9:00 ng umaga hanggang 18:00 ng hapon
Aktibidad sa Asosasyon:
Bukas at pangkaraniwang magagamit ng lahat
Fureai Net:
Bukas sa oras ng 9:00 ng umaga hanggang 18:00 ng hapon
Restawran:
Sarado
Otel:
Bukas at pangkaraniwang magagamit ng lahat

Pinuno ng Kawasaki International CenterCopyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 268000