Kawasaki International Association

Home / Filipino top

Makipag-ugnay sa Amin


Sa mga may planong maglakbay patungong Central at South America

Pebrero 2016

Mula sa buwan ng Mayo ng nakaraang taon, ang impeksiyong dala ng Lamok na tinatawag na Zika fever ay kumalat na sa 25 bansa at rehiyon sa kalagitnaan ng Central at South America. Sa kadahilanang nakababahala ang epekto at paglaganap ng impeksiyon nito sa sanggol, hangga’t maaari ay iwasan ang paglalakbay ng mga buntis sa rehiyong ito. Halimbawa mang sa hindi maiwasang pagkakataon at naglakbay, mangyaring sumunod sa mga remedyo at pag-iingat tulad ng sumusunod:

More information about the virus, click here.
(World Health Organization)Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 257753