Kawasaki International Association

Home / Filipino top

Makipag-ugnay sa Amin


Kawasaki International Association

Noong ika-25 ng Agosto1989, itinatag ang Asosasyon na may layuning mapatibay ang relasyon at mapalalim ang pagkakaunawaan ng bawat hapon at dayuhan. Naglilingkod sa mga mamamayan at maging sa mga dayuhang pansamantalang naninirahan sa Kawasaki sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba’t-ibang impormasyong makakatulong upang makamit ang komportableng pamumuhay sa Siyudad.Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 268006