Kawasaki International Association

Home / Filipino top

Makipag-ugnay sa Amin


Pag-aaral ng Nihonggo sa Siyudad ng Kawasaki

Maaaring makapag-aral ng wikang Hapon (Nihonggo) sa mga sumusunod na tanggapan ng pamahalaan.

Kawasaki Ward

Saiwai Ward

Saiwai Nihongo Gakkyu (Saiwai Shiminkan)
Miyerkoles (10:00 – 11:30)
Huwebes (19:00 – 20:30)
Lugar: 1-11-2 Tode-honmachi, Saiwai-ku
Telepono: 044-541-3910
Nihongo World (Saiwai Shiminkan)
Panguna at pangatlo ng martes ng bawat buwan (10:00 – 12:00)
Lugar: 1-11-2 Tode-honmachi, Saiwai-ku
Telepono: 090-5538-8798 (Ikeda)
Higashi-ogura Kodomo Gakusyu Support (Saiwai Shiminkan)
Miyerkoles (15:00 – 17:00)
Lugar: 1-1, Higashi-ogura, Saiwai-ku
Telepono: 044-541-3910

Nakahara Ward

Takatsu Ward

Miyamae Ward

Tama Ward

Asao WardCopyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 268005