Kawasaki International Association

Home / Tagalog top

Makipag-ugnay sa Amin


International Center Japanese Courses

Halina’t mag-aral ng masaya at kapaki-pakinabang na Wikang Hapon

Sa mga beginners, gagamitin ang librong gawa mismo ng mga guro ng Asosasyon (Nihonggo 160 oras 1&2) sa halagang 1230 yen bawat isa.

Paalala:
Bayaran ang nakatalagang matrikula sa umpisa ng semestre
Ang pang-matrikula ng ibinayad ay hindi na ma re-refund. Samantala, walang bayad ang membership fee

Mag-patala sa:
Asosasyong Pandaigdigan ng Kawasaki (Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki)
Tel: 044-435-7000
Fax: 044-435-7010
Email address: kiankawasaki@kian.or.jp
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki

Pang-umagang Kurso
(Martes at Biyernes 9:50 — 11:50)
Ⅰ Semestre Abril 16 (Martes) – Hulyo 9 (Martes) ¥11,880 (22 liksiyon)
Ⅱ Semestre Septyembre 17 (Martes) – Disyembre 3 (Martes) ¥12,060 (22 liksiyon)
Ⅲ Semestre Enero 14 (Martes) – Marso 13 (Biyernes) ¥9,350 (17 liksiyon)

May pa-alagaan ng bata (Libre: mula 1 taong gulang pataas).


Pang-gabing Kurso
(Miyerkoles 18:30 — 20:30)
Ⅰ Semestre Abril 17 – Hulyo 10 ¥6,480 (12 liksiyon)
Ⅱ Semestre Septyembre 4 – Disyembre 11 ¥8,210 (15 liksiyon)
Ⅲ Semestre Enero 8 – Marso 4 ¥4,950 (9 liksiyon)

Walang paalagaan ng bata.

Iskedyul ng klase sa buong taon ng 2019

1. Kursong pang-umaga (Martes at Biyernes) 9:50 – 11:50

* May libreng pa-alagaan ng bata para sa pang-umagang kurso (1 taong gulang pataas)

1 Semestre
2019 Abril Mayo Hunyo Hulyo Agosto
Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri. bakasyon
- - - - 4 7 2 5
- - 7 10 11 14 9 -
16 19 14 - 18 21 - -
23 26 21 24 25 28 - -
- - 28 31 - - - -
¥11,880 (22 liksiyon)

2 Semestre
2019 Sept. Okt. Nob. Dis.
Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri.
- - 1 4 - 1 3 -
- - 8 11 5 8 - -
- - 15 18 12 15 - -
17 20 - 25 19 22 - -
24 27 29 - 26 29 - -
¥12,060 (22 liksiyon)
3 Semestre
2020 Enero Pebrero Marso
Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri.
- - - - 3 6
- - 4 7 10 13
14 17 - 14 - -
21 24 18 21 - -
28 31 25 28 - -
¥9,350 (17 liksiyon)

2. Kursong pang-gabi (Miyerkoles) 18:30 – 20:30

1 Semestre
2019 Abril Mayo Hunyo Hulyo Agosto
- - - 3 bakasyon
- 8 5 10
17 15 12 -
24 22 19 -
- 29 26 -
¥6,480 (12 liksiyon)
2 Semestre
2019 Septyembre Oktubre Nobyembre Disyembre
- 2 - -
4 9 6 4
11 16 13 11
18 23 20 -
25 30 27 -
¥8,210 (15 liksiyon)
3 Semestre
2020 Enero Pebrero Marso
- - -
8 5 4
15 12 -
22 19 -
29 26 -
¥4,950 (9 liksiyon)


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 128527