Kawasaki International Association

Home / Tagalog top

Makipag-ugnay sa Amin


International Center Japanese Courses

<PAUNAWA sa Pagkansela ng Unang Semestre ng Kurso sa Wikang Hapon>

Ang Unang Semestre ng 2020 na kurso ng Wikang Hapon/Nihongo ay kinakansela upang maiwasan ang pagkala tng bagong impeksyon sa Corona Virus.

Pang-umagang kurso:
Tuwing Martes at Biyernes
9:50 – 11:50
(Abril 14 – Hulyo 3, 2020)
Pang-umagang kurso:
Tuwing Huwebes
mula 18:30 – 20:30
(Abril 15 – Hulyo 15, 2020)

Halina’t mag-aral ng masaya at kapaki-pakinabang na Wikang Hapon

Sa mga beginners, gagamitin ang librong gawa mismo ng mga guro ng Asosasyon (Nihonggo 160 oras 1&2) sa halagang 1320 yen bawat isa.

Paalala:
Bayaran ang nakatalagang matrikula sa umpisa ng semestre
Ang pang-matrikula ng ibinayad ay hindi na ma re-refund. Samantala, walang bayad ang membership fee

Mag-patala sa:
Asosasyong Pandaigdigan ng Kawasaki (Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki)
Tel: 044-435-7000
Fax: 044-435-7010
Email address: kiankawasaki@kian.or.jp
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki

Pang-umagang Kurso
(Martes at Biyernes 9:50 — 11:50)
Ⅰ Semestre Abril 14 (Martes) – Hulyo 3 (Martes) ¥12,100 (22 liksiyon)
Ⅱ Semestre Septyembre 15 (Martes) – Disyembre 4 (Martes) ¥12,100 (22 liksiyon)
Ⅲ Semestre Enero 12 (Martes) – Marso 12 (Biyernes) ¥9,350 (17 liksiyon)

May pa-alagaan ng bata (Libre: mula 1 taong gulang pataas).


Pang-gabing Kurso
(Miyerkoles 18:30 — 20:30)
Ⅰ Semestre Abril 15 – Hulyo 15 ¥6,600 (12 liksiyon)
Ⅱ Semestre Septyembre 2 – Disyembre 9 ¥8,250 (15 liksiyon)
Ⅲ Semestre Enero 13 – Marso 10 ¥4,950 (9 liksiyon)

Walang paalagaan ng bata.

Iskedyul ng klase sa buong taon ng 2020

1. Kursong pang-umaga (Martes at Biyernes) 9:50 – 11:50

* May libreng pa-alagaan ng bata para sa pang-umagang kurso (1 taong gulang pataas)

1 Semestre
2020 Abril Mayo Hunyo Hulyo Agosto
Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri. bakasyon
- - - - 2 5 - 3
- - - 8 9 12 - -
14 17 12 15 16 19 - -
21 24 19 22 23 26 - -
28 - 26 29 30 - - -
¥12,100 (22 liksiyon)
2 Semestre
2020 Sept. Okt. Nob. Dis.
Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri.
- - - 2 - 6 1 4
- - 6 9 10 13 - -
15 18 13 16 17 20 - -
- 25 20 23 24 27 - -
29 - 27 30 - - - -
¥12,100 (22 liksiyon)
3 Semestre
2021 Enero Pebrero Marso
Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri.
- - 2 5 2 5
- - 9 12 9 12
12 15 16 19 - -
19 22 - 26 - -
26 29 - - - -
¥9,350 (17 liksiyon)

2. Kursong pang-gabi (Miyerkoles) 18:30 – 20:30

1 Semestre
2020 Abril Mayo Hunyo Hulyo Agosto
- - 3 1 bakasyon
- 13 10 8
15 20 17 15
22 27 24 -
- - - -
¥6,600 (12 liksiyon)
2 Semestre
2020 Sept. Okt. Nob. Dis.
2 - 4 2
9 7 11 9
16 14 18 -
23 21 25 -
30 28 - -
¥8,250 (15 liksiyon)
3 Semestre
2021 Enero Pebrero Marso
- 3 3
- 10 10
13 17 -
20 24 -
27 - -
¥4,950 (9 liksiyon)


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 149394