Kawasaki International Association

Home / Tagalog top

Makipag-ugnay sa Amin


International Center Japanese Courses

Halina’t mag-aral ng masaya at kapaki-pakinabang na Wikang Hapon

Sa mga beginners, gagamitin ang librong gawa mismo ng mga guro ng Asosasyon (Nihonggo 160 oras 1&2) sa halagang 1230 yen bawat isa.

Paalala:
Bayaran ang nakatalagang matrikula sa umpisa ng semestre
Ang pang-matrikula ng ibinayad ay hindi na ma re-refund. Samantala, walang bayad ang membership fee

Mag-patala sa:
Asosasyong Pandaigdigan ng Kawasaki (Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki)
Tel: 044-435-7000
Fax: 044-435-7010
Email address: kiankawasaki@kian.or.jp
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki

Pang-umagang Kurso
(Martes at Biyernes 9:50 — 11:50)
Ⅰ Semestre Abril 17 (Martes) – Hulyo 6 (Biyernes) ¥11,220 (22 liksiyon)
Ⅱ Semestre Septyembre 18 (Martes) – Disyembre 4 (Martes) ¥11,220 (22 liksiyon)
Ⅲ Semestre Enero 15 (Martes) – Marso 12 (Martes) ¥8,670 (17 liksiyon)

May pa-alagaan ng bata (Libre: mula 1 taong gulang pataas).


Pang-gabing Kurso
(Miyerkoles 18:30 — 20:30)
Ⅰ Semestre Abril 18 – Hulyo 11 ¥6,120 (12 liksiyon)
Ⅱ Semestre Septyembre 5 – Disyembre 12 ¥7,650 (15 liksiyon)
Ⅲ Semestre Enero 9 – Marso 6 ¥4,590 (9 liksiyon)

Walang paalagaan ng bata.

Iskedyul ng klase sa buong taon ng 2018

1. Kursong pang-umaga

(Martes at Biyernes) 9:50 — 11:50
* May libreng pa-alagaan ng bata para sa pang-umagang kurso (1 taong gulang pataas)

Ⅰ Semestre
’18 Abril Mayo Hunyo Hulyo Agosto
Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri. bakasyon
- - - - - 1 3 6
- - 8 11 5 8 - -
17 20 15 18 12 15 - -
24 27 22 25 19 22 - -
- - 29 - 26 29 - -
¥11,220 (22 liksiyon)

Ⅱ Semestre Ⅲ Semestre
Septyembre Oktubre Nobyembre Disyembre ’19 Enero Pebrero Marso
Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri.
- - 2 5 - 2 4 - - - - 1 - 1
- - 9 12 6 9 - - - - 5 8 5 8
- - 16 19 13 16 - - 15 18 12 15 12 -
18 21 23 26 20 - - - 22 25 19 22 - -
25 28 30 - 27 30 - - 29 - 26 - - -
¥11,220 (22 liksiyon) ¥8,670 (17 liksiyon)

2. Kursong pang-gabi

(Miyerkoles) 18:30 — 20:30

Ⅰ Semestre Ⅱ Semestre Ⅲ Semestre
’18 Abril Mayo Hun. Hul. Ago. Sep. Okt. Nob. Dis. ’19 Ene. Peb. Mar.
- - - 4 bakasyon - 3 - - - - -
- 9 6 11 5 10 7 5 9 6 6
18 16 13 - 12 17 14 12 16 13 -
25 23 20 - 19 24 21 - 23 20 -
- 30 27 - 26 31 28 - 30 27 -
¥6,120 (12 liksiyon) ¥7,650 (15 liksiyon) ¥4,590 (9 liksiyon)


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 115910