Kawasaki International Association

Home / Tagalog top

Makipag-ugnay sa Amin


Pagkain ng Pananghalian sa Paaral

May konting lektyur ang nutritionista ukol sa school lunch,pagkatapos ay makakain na ng pananghalian na gawa sa eskwelahan.

Kailan:
Ika-6 ng Disyembre(Miyerkoles) 11:00-13:00
Magkano:
240 ¥ sa 1 tao.(bata man o matanda,pareho)
Saan:
Kawasaki Shiritsu, Iida Elementary School
Kinakailangang dumating sa harap ng entrada ng Iida Elem.school bago mag 10:45 ng umaga
Iida Elementary School

Kinakailangan ang reserbasyon.

Application / Makipag-ugnayan sa amin
Kawasaki International AssociationCopyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 213939