Kawasaki International Association

Home / Filipino top

Makipag-ugnay sa Amin


Serbisyong Pagpapayo para sa mga Residenteng Dayuhan

Ang [Kawasaki International Association] ay nagbibigay ng libreng konsultasyon serbisyo para sa mga dayuhan tungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay at nagbibigay payo upang makatulong sa ikalulutas ng mga suliranin. Ang mga nilalaman ng pag-uusap ay pribado at mahigpit na pangangalagaan.

Saan: Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki (Kawasaki International Association)

Paalala mula sa Pandayuhang Konsultasyon ng ONE STOP CENTER ng Kawasaki.

 • Dahil sa pag-aayos at renovate sa pasilidad, isasara ang paggamit ng pangunahing gusali ng Kawasaki City International Exchange Center mula Oktubre 1, 2023 (Linggo) hanggang Enero 3, 2024 (Miyerkules).
  Habang niaayos ang aming pasilidad tumatanggap pa rin kami ng konsultasyon ng mga dayuhan. Subalit, maaring magkaroon ng ingay mula sa konstruksyon o pagrenovate, kaya't hinihingi namin ang inyong paunawa.
 • Para makaiwas sa pagkahawa ng kumakalat na sakit dulot ng CORONA-VIRUS,nakikiusap kami na mangyaring tumawag na muna at ipaalam na pupunta sa (tel. 044-455-8811)kung may balak na pumunta.
  Maaari ding komunsulta sa pamamagitan ng Zoom online.isinasangguni naming an g paggamit nyo dito.
  Reserbasyon para sa Konsultasyon gamit ang ZOOM Online
  At,maaaring magtagal ang ang pakunsulta hanggang 30minutos.Sa mga pupunta naman ng sentro,mangyaring sukatin muna ang temperatura ng katawan(Body temp.),magsanitizer at magmask.
  Malugod kaming nagpapasalamat sa inyong kooperasyon.

Oras ng Konsultasyon

9:00 ng umaga – 5:00 ng hapon

Konsultasyon sa iba’t-ibang Wika

Iskedyul
Wika Lun Mar Miy Huw Biy Sab
Ingles
Chinese
Korean
Espanyol
Portuges
Pilipino
Vietnamese
Thailandis
Indonesian
Nepalis
Magaang na Hapon

Mangyaring tumawag muna bago magsadya.

Pagpapayo sa Isang Stop Center

Tumawag lamang
044-455-8811

Lugar

Kawasaki International Center
2-2 Kizuki Gion-cho, Nakahara-ku, Kawasaki City

TEL:044-435-7000
FAX:044-435-7010
e-mail: kiankawasaki@kian.or.jp
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 268483