Kawasaki International Association

Home / Tagalog top

Makipag-ugnay sa Amin


Serbisyong Pagpapayo para sa mga Residenteng Dayuhan

Ang [Kawasaki International Association] ay nagbibigay ng libreng konsultasyon serbisyo para sa mga dayuhan tungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay at nagbibigay payo upang makatulong sa ikalulutas ng mga suliranin. Ang mga nilalaman ng pag-uusap ay pribado at mahigpit na pangangalagaan.

Saan: Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki (Kawasaki International Association)

Oras ng Konsultasyon

9:00 ng umaga – 5:00 ng hapon

Konsultasyon sa iba’t-ibang Wika

Iskedyul
Wika Lun Mar Miy Huw Biy Sab
Ingles
Chinese
Korean
Espanyol
Portuges
Tagalog
Vietnamese
Thailandis
Indonesian
Nepalis
Magaang na Hapon

Mangyaring tumawag muna bago magsadya.

Pagpapayo sa Isang Stop Center

Tumawag lamang
044-455-8811

Lugar

Kawasaki International Center
2-2 Kizuki Gion-cho, Nakahara-ku, Kawasaki City

TEL:044-435-7000
FAX:044-435-7010
e-mail: kiankawasaki@kian.or.jp
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 173400