Kawasaki International Association

Home / Tagalog top

Makipag-ugnay sa Amin


Ukol sa Pagtatapos ng Taon at Bagong Taon.

Mula sa ika-29 araw ng Disyembre 2018 hanggang ika-3 araw ng Enero 2019;
Nais naming ipagbigay-alam sa lahat na ang Sentro, Opisina ng Asosasyon, Tanggapan ng Impormasyon, at “Fureai Net” ay pansamantalang hindi magagamit sa mga nabanggit na araw. Subalit, ang mga bisita sa Otel at ng Restoran ng Sentro ay maaaring mapakinabangan.
Sa lahat ng aming tagapagtangkilik, Inaasahan naming ang inyong paumanhin at konsiderasyon.

Muling magbabalik ang aming paglilingkod sa ika-4 araw ng Enero (Biyernes)


Paggamit sa Pasilidad: Sarado
Opisina ng Tanggapan: Sarado
Aktibidad sa Asosasyon: Sarado
Fureai Net: Sarado
Restawran: Subalit, ang mga bisita sa Otel at ng Restoran ng Sentro ay maaaring mapakinabangan.
Otel: Bukas at pangkaraniwang magagamit ng lahat


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 121173