Ang Renewal ng Blog Corner!

Ang termino ng taon ay nagpalit, ang “Blog Corner” din ay magpapanibago! Sa tuwing ika-2 at ika-4 ng buwan, aming ipapaalam at ilalagay sa Blog ang orihinal na impormasyon at mensahe.

Aming ipinakikilala > ang panibagong miyembro ng Konsultasyon sa Asosasyon.
Si Ms. Itou ng Ingles konsultasyon at Ms.Fujikura sa konsultasyong Espanyol.
Gagawin namin sa abot ng aming makakaya ang paglilingkod upang matugunan kayo at makatulong sa inyo.