Manigong Bagong Taon !

Umaasa kami sa muli nyong pagpatnubay sa taon na ’to.

Mayroon po tayong libreng pasangguni ,at panayam sa GyoseiShoshi

Kailan?
Ika-21 ng Enero(linggo) 2:00-4:00 ng hapon
Saan?
Sa Kawasaki International Center 2F. meeting room ng Asosasyon
* Buwan-buwan ay may panayam,tuwing pang-ikatlo na linggo ng buwan.
Maaaring magsangguni sa Gyosei Shoshi tungkol sa visa,o kaya sa problemang resident card.
Libre po,walang bayad.
Nilalaman ng Konsultasyon:
Bisa, Pagpapa-extend ng pamamalagi, Pagpapalit ng estado ng paninirahan, Naturalisasyon, Permanenteng bisa, Long-term bisa, Sertipiko ng Eligibilidad, Pagpapakasal, pagdidiborsyo, Special permission para manirahan galing sa Minister of Justice, Pag establish ng kumpanya at sangay ng banyagang kumpanya, Pagkuha ng lisensya, atbp.
Paalala:
Ang pagbibigay-payo ay ginaganap sa wikang Hapon lamang. magpasama sa kakilala o kaibigang marunong mag-hapon O di kaya ay magpareserba ng tagasalin(may bayad), makipag ugnayan sa Kawasaki International Association.
Tel 044-435-7000